Zrealizuj swój cel finansowy

Nie pobieramy opłat ani za usługę ani za transakcje online dzięki czemu cała przeznaczona przez Ciebie kwota pracuje na Twój przyszły zysk.

Oszczędzając z Supermarketem Funduszy Inwestycyjnych:

 •  

  nie musisz być ekspertem
  Naszym klientom zapewniamy szereg narzędzi, pomagających dokonać wyboru i zarządzić swoimi środkami, a w razie potrzeby opiekę doradcyprzez telefon na video lub w placówce

 •  

  nie musisz być bogatym
  Za pośrednictwem Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych możesz zacząć oszczędzać już od niewielkich kwot, nawet od 100 zł

 •  

  nie musisz posiadać dużo wolnego czasu
  Udostępniamy usługę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w każdym momencie masz dostęp do swoich środków przez Internet, telefon bez konieczności wizyty w placówce

Oszczędzaj czas i pieniądze

Chcesz zarządzać swoimi środkami szybko, tanio i wygodnie? Skorzystaj z usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych w swoim serwisie transakcyjnym.

Bez względu na to czy aktywowałeś usługę czy nie już teraz w serwisie transakcyjnym możesz:

 •  

  zapoznać się ze szczegółami naszej oferty funduszy

 •  

  sprawdzić jakie fundusze inni nasi klienci wybierają najchętniej

 •  

  szybko i sprawnie dzięki wyszukiwarce odnaleźć ten fundusz, który Cię najbardziej interesuje

Zyskaj więcej z mBankiem bez prowizji

Czy wiesz kiedy Twoja inwestycja pokryje prowizję od zakupu i zacznie zarabiać? mBank zostawia zyski dla Ciebie, nie obciążając inwestycji prowizją
od zakupu przez internet

 

Zobacz jak dzięki temu zwiększy się Twój zysk z przykładowej  inwestycji

Sprawdź nowe możliwości SFI

 

Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu

Naszym Inwestorom udostępniamy serwis ekonomicznym i szereg narzędzi ułatwiających zarządzanie środkami:

 • ankietę – dzięki niej sprawdzisz jakim inwestorem jesteś i poznasz propozycję podziału twoich środków zgodną z twoim profilem
 • notowania i wykresy – będziesz mógł na bieżąco porównywać ofertę, kontrolować wyniki funduszy i śledzić ulubione
 • rankingi Analiz Online – dzięki informacjom z niezależnego źródła będziesz mógł sprawdzić , która fundusze oceniane są najlepiej
 • najczęściej kupowane – sprawdzisz jakie fundusze nasi kliencie w ostatnim tygodniu kupowali najchętniej
 • komentarze zarządzających – będziesz na bieżąco z informacjami i komentarzami ekspertów z TFI
 • przegląd najważniejszych wydarzeń na rynku finansowym – w pigułce przedstawiamy przegląd wydarzeń na rynku, komentarze ekspertów oraz informację o najlepszych funduszach dostępnych w mBanku

Aktywacja Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych

Online

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Aktywacja Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

 •  

  Supermarket Funduszy Inwestycyjnych - sprawdź opłaty

  • Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
   Internet, AST1 Konsultant mLinii/
   Ekspert online
   Placówka mBanku

   1. Otwarcie rachunku

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   2. Prowadzenie rachunku

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   3. Opłata za zakup jednostek uczestnictwa (przelew na rachunek funduszu)

   0,00 zł

   0,00 zł

   wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym + opłata funduszu2

   4. Opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa

   0,00 zł

   0,00 zł

   opłata funduszu2

   5. Opłata za konwersję jednostek uczestnictwa

   0,00 zł

   0,00 zł

   opłata funduszu2

   6. Opłaty za zarządzanie w skali roku

   Zgodnie z Taryfą TFI

   Zgodnie z Taryfą TFI

   Zgodnie z Taryfą TFI

   7. Zdefiniowanie zlecenia stałego

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   8. Odwołanie zlecenia stałego

   0,00 zł

   2,00 zł

   0,00 zł

   9. Aktualizacja zlecenia stałego

   0,00 zł

   2,00 zł

   0,00 zł

   10. Realizacja zlecenia stałego

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   1 AST Serwis automatyczny mLinii.
   2 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez mBank za pośrednictwem placówek, pobierają standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI.

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym albo w memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto, potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, (zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku); 2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania; 3. na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.); 4. na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym; 5. organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnej na stronie internetowejhttp://www.mbank.pl/pomoc/info/oplaty/sfi.html. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej S.A są dostępne na stronie internetowejhttp://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.