Zrealizuj swój cel finansowy

Nie pobieramy opłat ani za usługę ani za transakcje online dzięki czemu cała przeznaczona przez Ciebie kwota pracuje na Twój przyszły zysk.

Oszczędzając z Supermarketem Funduszy Inwestycyjnych:

 •  

  nie musisz być ekspertem
  Naszym klientom zapewniamy szereg narzędzi, pomagających dokonać wyboru i zarządzić swoimi środkami, a w razie potrzeby opiekę doradcyprzez telefon na video lub w placówce

 •  

  nie musisz być bogatym
  Za pośrednictwem Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych możesz zacząć oszczędzać już od niewielkich kwot, nawet od 100 zł

 •  

  nie musisz posiadać dużo wolnego czasu
  Udostępniamy usługę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w każdym momencie masz dostęp do swoich środków przez Internet, telefon bez konieczności wizyty w placówce

Oszczędzaj czas i pieniądze

Chcesz zarządzać swoimi środkami szybko, tanio i wygodnie? Skorzystaj z usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych w swoim serwisie transakcyjnym.

Bez względu na to czy aktywowałeś usługę czy nie już teraz w serwisie transakcyjnym możesz:

 •  

  zapoznać się ze szczegółami naszej oferty funduszy

 •  

  sprawdzić jakie fundusze inni nasi klienci wybierają najchętniej

 •  

  szybko i sprawnie dzięki wyszukiwarce odnaleźć ten fundusz, który Cię najbardziej interesuje

Zyskaj więcej z mBankiem bez prowizji

Czy wiesz kiedy Twoja inwestycja pokryje prowizję od zakupu i zacznie zarabiać? mBank zostawia zyski dla Ciebie, nie obciążając inwestycji prowizją
od zakupu przez internet

 

Zobacz jak dzięki temu zwiększy się Twój zysk z przykładowej  inwestycji

Sprawdź nowe możliwości SFI

 

Aktywacja Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych

Online

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Aktywacja Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

 • 1.  

  Supermarket Funduszy Inwestycyjnych - sprawdź opłaty

  • Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
   Internet, AST1 Konsultant mLinii/
   Ekspert online
   Placówka mBanku

   1. Otwarcie rachunku

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   2. Prowadzenie rachunku

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   3. Opłata za zakup jednostek uczestnictwa (przelew na rachunek funduszu)

   0,00 zł

   0,00 zł

   wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym + opłata funduszu2

   4. Opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa

   0,00 zł

   0,00 zł

   opłata funduszu2

   5. Opłata za konwersję jednostek uczestnictwa

   0,00 zł

   0,00 zł

   opłata funduszu2

   6. Opłaty za zarządzanie w skali roku

   Zgodnie z Taryfą TFI

   Zgodnie z Taryfą TFI

   Zgodnie z Taryfą TFI

   7. Zdefiniowanie zlecenia stałego

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   8. Odwołanie zlecenia stałego

   0,00 zł

   2,00 zł

   0,00 zł

   9. Aktualizacja zlecenia stałego

   0,00 zł

   2,00 zł

   0,00 zł

   10. Realizacja zlecenia stałego

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   1 AST Serwis automatyczny mLinii.
   2 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez mBank za pośrednictwem placówek, pobierają standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI.

Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.