Czym jest SFI?

 

SFI to bezpłatna platforma umożliwiającą zakup i sprzedaż funduszy. Dzięki niej możesz łatwo stworzyć własny portfel lub wybrać gotowe rozwiązania inwestycyjne, które będą pracować na Twoje długoterminowe wyniki.

 
Korzyści platformy inwestycyjnej
 

 

Korzystasz z narzędzi dostępnych w platformie bezpłatne. Nie pobieramy też prowizji od zakupu i sprzedaży funduszy przez SFI online.

 

Masz dostęp do ponad 250 funduszy oraz gotowych rozwiązań inwestycyjnych.

 

Platforma umożliwia szybkie i intuicyjne zarządzanie Twoim portfelem inwestycyjnym.

 
 Poznaj możliwości platformy
 

Intuicyjna wyszukiwarka funduszy

 

Wyszukuj interesujące Cię fundusze po wielu parametrach bez używania ich pełnych nazw. Wystarczy, że wpiszesz interesujący Cię region geograficzny czy kategorię funduszu, aby zobaczyć listę podpowiedzi.  

 

 

 

Przejrzyste wyniki Twoich inwestycji

 

Sprawdzaj sumaryczny wynik Twojego portfela lub poszczególnych funduszy na przejrzystym wykresie w interesującym Cię okresie czasu.

 

 

Automatyczne dopłaty dzięki zleceniom stałym

 

Zasilaj Twoje inwestycje automatycznie wybraną przez Ciebie kwotą. Nie musisz pamiętać o regularnych dopłatach. Twoje pieniądze pracują efektywniej, a Ty ograniczasz ryzyko.

 

 

Historyczne wyniki funduszy, informacje i dokumenty w jednym miejscu

 

Wyniki wszystkich funduszy z oferty masz zawsze pod ręką, aby szybko je porównać i łatwiej podjąć decyzję o zakupie. W SFI znajdziesz też Kluczowe informacje dla klienta i prospekty informacyjne.

 

 

Historia Twoich zakupów i odkupień na jednym wykresie

 

Wszystkie Twoje transakcje są wyraźnie zaznaczone, dzięki czemu wygodnie analizujesz działania na Twoim portfelu inwestycyjnym.

 

 

 

  Jak zacząć?

Jak zacząć?

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować.

  Co dzieje się na rynku?

Co dzieje się na rynku?

Przeczytaj aktualny Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

  Jakim inwestorem jestem?

Jakim inwestorem jestem?

Wypełnij ankietę, a pomożemy Ci zbudować Twój portfel inwestycyjny

 • 1.  

  Supermarket Funduszy Inwestycyjnych - sprawdź opłaty

  • Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
   Internet, AST1 Konsultant mLinii/
   Ekspert online
   Placówka mBanku

   1. Otwarcie rachunku

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   2. Prowadzenie rachunku

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   3. Opłata za zakup jednostek uczestnictwa (przelew na rachunek funduszu)

   0,00 zł

   0,00 zł

   wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym + opłata funduszu2

   4. Opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa

   0,00 zł

   0,00 zł

   opłata funduszu2

   5. Opłata za konwersję jednostek uczestnictwa

   0,00 zł

   0,00 zł

   opłata funduszu2

   6. Opłaty za zarządzanie w skali roku

   Zgodnie z Taryfą TFI

   Zgodnie z Taryfą TFI

   Zgodnie z Taryfą TFI

   7. Zdefiniowanie zlecenia stałego

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   8. Odwołanie zlecenia stałego

   0,00 zł

   2,00 zł

   0,00 zł

   9. Aktualizacja zlecenia stałego

   0,00 zł

   2,00 zł

   0,00 zł

   10. Realizacja zlecenia stałego

   0,00 zł

   0,00 zł

   0,00 zł

   1 AST Serwis automatyczny mLinii.
   2 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez mBank za pośrednictwem placówek, pobierają standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI.

Przeczytaj na blogu

 

Jak zmniejszać ryzyko swoich inwestycji?

 

Sprawdź, jak zarabiać na funduszach ograniczając straty.

 

więcej na temat Jak zmniejszać ryzyko swoich inwestycji?  
 

Czym jest horyzont inwestycyjny i kiedy jest rozsądny?

 

Zobacz, jak długo powinna trwać inwestycja

 

więcej na temat Czym jest horyzont inwestycyjny i kiedy jest rozsądny?  

Aktywacja Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych
 

 

Złóż internetowy wniosek o SFI.

Wypełnienie wniosku nie zajmie Ci więcej niż 10 minut.

 

Złóż wniosek

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na:https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/ .Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na   https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.