Inwestuj na giełdzie przez telefon i tablet

Dzięki aplikacji mobilnej Biura Maklerskiego mBanku, możesz inwestować na giełdzie papierów wartościowych z dowolnego miejsca. eMakler mobilny umożliwia dostęp ze smartfona lub tabletu do usługi eMakler, do której do tej pory logowałeś się tylko przez komputer.

 
W eMaklerze mobilnym możesz:

 • składać zlecenia kupna i sprzedaży na te same walory, do których dostęp masz w serwisie transakcyjnym
 • modyfikować i anulować wszystkie zlecenia
 • sprawdzać bieżący stan rachunku maklerskiego
 • sprawdzać zlecenia i transakcje bieżące
 • śledzić notowania giełdowe w ramach abonamentu aktywowanego w eMaklerze
 • obserwować ekran News z informacjami ze spółek i PAP
 • skorzystać na tablecie z formatki OneTouch i składać zlecenia jednym kliknięciem

Wszystkie operacje zrealizowane poprzez eMaklera w systemie transakcyjnym i eMaklera mobilnego zobaczysz od razu w obu kanałach.


Logowanie

 • 1.  

  Przez aplikację mobilną mBanku

  • 1.      Zaloguj się do aplikacji mobilnej mBanku.

   2.      Przejdź do Finanse > Inwestycje > Giełda.

   3.      Wybierz: Przejdź do eMaklera mobilnego.

    

   Możesz też dodać ikonkę eMaklera mobilnego do ulubionych na pulpicie

 • 2.  

  Przez aplikacje Biura Maklerskiego mBanku

  • 1.      Zaloguj się do aplikacji mobilnej Domu Maklerskiego mBanku

   2.      Wybierz Zaloguj się do eMaklera mobilnego za pomocą mBanku - zostaniesz automatycznie przekierowany do aplikacji mobilnej mBanku.

   3.      Zaloguj się do aplikacji mobilnej mBanku - zostaniesz bezpośrednio przekierowany do eMaklera mobilnego, a aplikacja mobilna mBanku nie zostanie uruchomiona.

Pobierz aplikację mobilną Biura Maklerskiego mBanku

 

Zobacz, jak to działa
 

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie Opłat i Prowizji mBM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.