Dlaczego warto

 

Powiadomienia push o zrealizowanych zleceniach

 

Notowania z giełd polskiej i zagranicznych

 

Podgląd stanu inwestycji „na wyciągnięcie ręki”

W aplikacji mBank Giełda:

 • śledzisz bieżące notowania z GPW i giełd zagranicznych, a Twoje ustawienia notowań zsynchronizują się z eMaklerem

 • składasz zlecenia na GPW i giełdach zagranicznych

 • dostajesz powiadomienia push, m.in. o zrealizowanych zleceniach

 • przeglądasz komunikaty spółek i wykresy notowań

  a dodatkowo:

 • kontrolujesz historię finansową, m.in. dywidendy

 • łatwo sprawdzasz wartość zlecenia w trakcie jego składania

 • logujesz się błyskawicznie odciskiem palca Touch ID oraz Face ID (jeśli Twoje urządzenie obsługuje takie funkcje)

 • sprawdzisz wynik z inwestycji za bieżący rok

Jak zacząć?

.

 

Aplikację mBank Giełda możesz pobrać, jeśli twoje urządzenie ma system operacyjny w wersji minimum Android 9.0 lub iOS 13.0 (lub nowsze).

Jak korzystać z aplikacji?

W aplikacji mobilnej mBank Giełda możesz śledzić notowania, sprawdzać swoje inwestycje, składać zlecenia czy analizować wykresy.  Prosto i wygodnie.

 

sprawdź filmKliknij
, aby obejrzeć

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Jak aktywować aplikację mobilną mBank Giełda?

  • Żeby aktywować aplikację mBank Giełda:

   • pobierz aplikację mBank Giełda
   • wybierz „Zaloguj się do eMaklera mobilnego za pomocą mBanku”
   • zostaniesz automatycznie przekierowany do aplikacji mobilnej mBanku
   • logujesz się Twoim sposobem logowania (PIN-em, odciskiem palca, skanem twarzy, skanem tęczówki)
 •  

  Czym różni się mBank Giełda od dotychczasowej aplikacji mDM for iPhone i mDM for Phone?

  • mBank Giełda ma uproszczony i bardziej przyjazny interfejs do składania zleceń oraz umożliwia przeglądanie notowań i wykresów z giełd polskiej i zagranicznych. Umożliwia również otrzymywanie powiadomień push o transakcjach i podgląd np. dywidendy w historii finansowej. 

    

   Wycena portfela i szacunkowy wynik podatkowy podawane są w PLN (podobnie, jak w eMaklerze).

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.
Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.
Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
To nie jest oferta.