Inwestuj na giełdzie, gdziekolwiek jesteś

Aplikacja Biura maklerskiego mBanku pozwoli Ci inwestować z dowolnego miejsca. Masz dostęp do swojego rachunku eMakler ze smartfona lub tabletu.

W eMaklerze mobilnym możesz:

 • składać zlecenia kupna i sprzedaży na GPW i giełdach zagranicznych

 • modyfikować i anulować każde zlecenie

 • sprawdzać bieżący stan rachunku maklerskiego

 • śledzić notowania giełdowe w ramach abonamentu aktywowanego w eMaklerze

 • obserwować ekran News z informacjami ze spółek i PAP

 • składać zlecenia jednym kliknięciem w aplikacji na tablety

Jak zacząć?

jeśli jeszcze jej nie masz

Pobierz aplikację mobilną Biura maklerskiego mBanku

 

 

Logowanie

 • 1.  

  Przez aplikację Biura maklerskiego

   • Wybierz Zaloguj się do eMaklera mobilnego za pomocą mBanku
   • Zostaniesz automatycznie przekierowany do aplikacji mobilnej mBanku
   • Logujesz się Twoim sposobem logowania (PIN-em, odciskiem palca, skanem twarzy, skanem tęczówki)
 • 2.  

  Przez aplikację mobilną mBanku

   • Zaloguj się do aplikacji mobilnej mBanku
   • Przejdź do Finanse -> Inwestycje -> Giełda
   • Wybierz: Przejdź do eMaklera mobilnego

Zobacz, jak to działa:

 

 

 

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.
Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.
Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
To nie jest oferta.