Unikalne połączenie konta i biura maklerskiego w jednym

 

Jeśli masz rachunek w mBanku, to możesz w jego ramach aktywować usługę maklerską - eMaklera. Co zyskasz?

 

 •  

  możliwość inwestycji w akcje, obligacje, oferty publiczne i ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – i 4 giełdach zagranicznych: NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange i Deutsche Börse

 •  

  połączenie z rachunkiem bankowym daje swobodę dokonywania transakcji w ramach jednego rachunku inwestycyjnego w złotówkach

 •  

  mStatica - możliwość śledzenia notowań i wykresów giełdowych online - również w wersji mobilnej

 •  

  0 zł za aktywację i prowadzenie

 •  

  prosty i intuicyjny serwis pozwalający na swobodne inwestowanie nawet początkującym inwestorom

 •  

  dostęp do serwisu informacyjnego Domu Maklerskiego mBanku gdzie znajdują się aktualności z rynku, analizy i rekomendacje

 •  

  eMakler mobilny – dzięki aplikacji mobilnej możesz inwestować na giełdzie z każdego miejsca

Jak złożyć wniosek o eMaklera?

 

Złóż internetowy wniosek o eMaklera i rozpocznij inwestowanie na giełdzie już dziś

Złóż wniosek
 

W oddziale lub placówce

znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię:

801 300 800

Wybrane opłaty

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
Internet, AST1 Konsultant mLinii/ 
Ekspert online

1. Aktywacja/prowadzenie/zamknięcie usługi eMakler

0,00 zł

2. Prowadzenie rachunku inwestycyjnego2

0,00 zł

3. Opłaty za dostęp do notowań online3,4

A. Jedna najlepsza oferta (niezależnie od obrotów na rachunku)

0,00 zł

B. Pięć najlepszych ofert (uzależnione od obrotów na rachunku*)

a) obroty na rachunku do 100 000 zł

88,10 zł miesięcznie

b) obroty na rachunku: 100 000, 01  zł - 200 000 zł

66,08 zł (-25%) miesięcznie

c) obroty na rachunku: 200 000, 01  zł - 300 000 zł

44,05 zł (-50%) miesięcznie

d) obroty na rachunku: 300 000, 01  zł - 400 000 zł

22,03 zł (-75%) miesięcznie

e) obroty na rachunku powyżej 400 000, 01  zł

0,00 zł

* skumulowany obrót z 3 miesięcy poprzedzających aktywowanie usługi, z wyłączeniem obrotu na instrumentach pochodnych

4. Rachunek transakcyjny

a) otwarcie i prowadzenie

0,00 zł

b) przelewy na rachunek w mBanku

0,00 zł

c) ustanowienie kwoty maksymalnej 

0,00 zł

1 AST Serwis automatyczny mLini
2 W przypadku gdy na rachunku inwestycyjnym nie zawarto w danym, pełnym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy żadnej transakcji, pobierana jest za ten rok roczna opłata w wysokości 30 zł. O terminie pobrania opłaty mDM informuje z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem mBanku S.A. oraz poprzez odpowiedni komunikat na Stronie mDM.
3 Abonament na notowania można zawrzeć na okres maksimum 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert pobierana jest z góry za pełny miesiąc kalendarzowy funkcjonowania usługi. Od dnia aktywowania usługi do końca miesiąca, w którym została ona aktywowana opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert nie jest pobierana. Podstawą do ustalenia wysokości ceny za dostęp do 5 najlepszych ofert jest skumulowany obrót z trzech miesięcy liczonych od dnia aktywowania usługi (z wyłączeniem tego dnia). Wartość transakcji jest uwzględniania w skumulowanej wartości obrotów w momencie realizacji.
4 W przypadku zmiany abonamentu, opłata poniesiona za poprzedni abonament nie podlega zwrotowi.

Zobacz także 

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie  Opłat i Prowizji DM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.