Unikalne połączenie konta i biura maklerskiego w jednym

 •  

  możliwość inwestycji w akcje, obligacje, oferty publiczne i inne instrumenty finansowe bez wychodzenia z domu

 •  

  połączenie z rachunkiem bankowym daje swobodę w dokonywaniu transakcji, bez konieczności przelewania środków na inne konto

 •  

  mStatica - możliwość śledzenia notowań i wykresów giełdowych online - również w wersji mobilnej

 •  

  0 zł za aktywację i prowadzenie

 •  

  prosty i intuicyjny serwis pozwalający na swobodne inwestowanie nawet początkującym inwestorom

 •  

  dostęp do serwisu informacyjnego Domu Maklerskiego mBanku gdzie znajdują się aktualności z rynku, analizy i rekomendacje

Jak złożyć wniosek o eMaklera?

Złóż internetowy wniosek o eMaklera i rozpocznij inwestowanie na giełdzie już dziś

Złóż wniosek

Jak złożyć wniosek o eMaklera? -

Złóż wniosek

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak złożyć wniosek o eMaklera? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

eMakler - sprawdź opłaty

 • Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
  Internet, AST1 Konsultant mLinii/ 
  Ekspert online

  1. Aktywacja usługi

  0,00 zł

  2. Prowadzenie usługi

  0,00 zł

  3. Zamknięcie usługi

  0,00 zł

  4. Opłaty za dostęp do notowań online2, 3

  A. Jedna najlepsza oferta (niezależnie od obrotów na rachunku)

  0,00 zł

  B. Pięć najlepszych ofert (uzależnione od obrotów na rachunku*)

  a) obroty na rachunku do 100 000 zł

  88,10 zł miesięcznie

  b) obroty na rachunku: 100 000, 01  zł - 200 000 zł

  66,08 zł (-25%) miesięcznie

  c) obroty na rachunku: 200 000, 01  zł - 300 000 zł

  44,05 zł (-50%) miesięcznie

  d) obroty na rachunku: 300 000, 01  zł - 400 000 zł

  22,03 zł (-75%) miesięcznie

  e) obroty na rachunku powyżej 400 000, 01  zł

  0,00 zł

  * skumulowany obrót z 3 miesięcy poprzedzających aktywowanie usługi, z wyłączeniem obrotu na instrumentach pochodnych

  5. Rachunek transakcyjny

  a) otwarcie i prowadzenie

  0,00 zł

  b) przelewy na rachunek w mBanku

  0,00 zł

  c) ustanowienie kwoty maksymalnej 

  0,00 zł

  1 AST Serwis automatyczny mLini
  2 Abonament na notowania można zawrzeć na okres maksimum 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert pobierana jest z góry za pełny miesiąc kalendarzowy funkcjonowania usługi. Od dnia aktywowania usługi do końca miesiąca, w którym została ona aktywowana opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert nie jest pobierana. Podstawą do ustalenia wysokości ceny za dostęp do 5 najlepszych ofert jest skumulowany obrót z trzech miesięcy liczonych od dnia aktywowania usługi (z wyłączeniem tego dnia). Wartość transakcji jest uwzględniania w skumulowanej wartości obrotów w momencie realizacji.
  3 W przypadku zmiany abonamentu, opłata poniesiona za poprzedni abonament nie podlega zwrotowi.

Przydatne dokumenty

mBank S.A. oświadcza, iż:
1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej - mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A .)