Unikalne połączenie konta i biura maklerskiego w jednym

 •  

  możliwość inwestycji w akcje, obligacje, oferty publiczne i inne instrumenty finansowe bez wychodzenia z domu

 •  

  połączenie z rachunkiem bankowym daje swobodę w dokonywaniu transakcji, bez konieczności przelewania środków na inne konto

 •  

  mStatica - możliwość śledzenia notowań i wykresów giełdowych online - również w wersji mobilnej

 •  

  0 zł za aktywację i prowadzenie

 •  

  prosty i intuicyjny serwis pozwalający na swobodne inwestowanie nawet początkującym inwestorom

 •  

  dostęp do serwisu informacyjnego Domu Maklerskiego mBanku gdzie znajdują się aktualności z rynku, analizy i rekomendacje

 •  

  eMakler mobilny – dzięki aplikacji mobilnej możesz inwestować na giełdzie z każdego miejsca

 •  

  eMakler - sprawdź opłaty

  • Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
   Internet, AST1 Konsultant mLinii/ 
   Ekspert online

   1. Aktywacja usługi

   0,00 zł

   2. Prowadzenie usługi

   0,00 zł

   3. Zamknięcie usługi

   0,00 zł

   4. Opłaty za dostęp do notowań online2, 3

   A. Jedna najlepsza oferta (niezależnie od obrotów na rachunku)

   0,00 zł

   B. Pięć najlepszych ofert (uzależnione od obrotów na rachunku*)

   a) obroty na rachunku do 100 000 zł

   88,10 zł miesięcznie

   b) obroty na rachunku: 100 000, 01  zł - 200 000 zł

   66,08 zł (-25%) miesięcznie

   c) obroty na rachunku: 200 000, 01  zł - 300 000 zł

   44,05 zł (-50%) miesięcznie

   d) obroty na rachunku: 300 000, 01  zł - 400 000 zł

   22,03 zł (-75%) miesięcznie

   e) obroty na rachunku powyżej 400 000, 01  zł

   0,00 zł

   * skumulowany obrót z 3 miesięcy poprzedzających aktywowanie usługi, z wyłączeniem obrotu na instrumentach pochodnych

   5. Rachunek transakcyjny

   a) otwarcie i prowadzenie

   0,00 zł

   b) przelewy na rachunek w mBanku

   0,00 zł

   c) ustanowienie kwoty maksymalnej 

   0,00 zł

   1 AST Serwis automatyczny mLini
   2 Abonament na notowania można zawrzeć na okres maksimum 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert pobierana jest z góry za pełny miesiąc kalendarzowy funkcjonowania usługi. Od dnia aktywowania usługi do końca miesiąca, w którym została ona aktywowana opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert nie jest pobierana. Podstawą do ustalenia wysokości ceny za dostęp do 5 najlepszych ofert jest skumulowany obrót z trzech miesięcy liczonych od dnia aktywowania usługi (z wyłączeniem tego dnia). Wartość transakcji jest uwzględniania w skumulowanej wartości obrotów w momencie realizacji.
   3 W przypadku zmiany abonamentu, opłata poniesiona za poprzedni abonament nie podlega zwrotowi.

Jak złożyć wniosek o eMaklera?

Złóż internetowy wniosek o eMaklera i rozpocznij inwestowanie na giełdzie już dziś

Złóż wniosek

Jak złożyć wniosek o eMaklera? -

Złóż wniosek

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak złożyć wniosek o eMaklera? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie  Opłat i Prowizji DM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.