Unikalne połączenie konta i biura maklerskiego w jednym

 •  

  możliwość inwestycji w akcje, obligacje, oferty publiczne i inne instrumenty finansowe bez wychodzenia z domu

 •  

  połączenie z rachunkiem bankowym daje swobodę w dokonywaniu transakcji, bez konieczności przelewania środków na inne konto

 •  

  mStatica - możliwość śledzenia notowań i wykresów giełdowych online - również w wersji mobilnej

 •  

  0 zł za aktywację i prowadzenie

 •  

  prosty i intuicyjny serwis pozwalający na swobodne inwestowanie nawet początkującym inwestorom

 •  

  dostęp do serwisu informacyjnego Domu Maklerskiego mBanku gdzie znajdują się aktualności z rynku, analizy i rekomendacje

Jak złożyć wniosek o eMaklera?

Złóż internetowy wniosek o eMaklera i rozpocznij inwestowanie na giełdzie już dziś

Złóż wniosek

Jak złożyć wniosek o eMaklera? -

Złóż wniosek

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak złożyć wniosek o eMaklera? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

eMakler - sprawdź opłaty

 • Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
  Internet, AST1 Konsultant mLinii/ 
  Ekspert online

  1. Aktywacja usługi

  0,00 zł

  2. Prowadzenie usługi

  0,00 zł

  3. Zamknięcie usługi

  0,00 zł

  4. Opłaty za dostęp do notowań online2, 3

  A. Jedna najlepsza oferta (niezależnie od obrotów na rachunku)

  0,00 zł

  B. Pięć najlepszych ofert (uzależnione od obrotów na rachunku*)

  a) obroty na rachunku do 100 000 zł

  88,10 zł miesięcznie

  b) obroty na rachunku: 100 000, 01  zł - 200 000 zł

  66,08 zł (-25%) miesięcznie

  c) obroty na rachunku: 200 000, 01  zł - 300 000 zł

  44,05 zł (-50%) miesięcznie

  d) obroty na rachunku: 300 000, 01  zł - 400 000 zł

  22,03 zł (-75%) miesięcznie

  e) obroty na rachunku powyżej 400 000, 01  zł

  0,00 zł

  * skumulowany obrót z 3 miesięcy poprzedzających aktywowanie usługi, z wyłączeniem obrotu na instrumentach pochodnych

  5. Rachunek transakcyjny

  a) otwarcie i prowadzenie

  0,00 zł

  b) przelewy na rachunek w mBanku

  0,00 zł

  c) ustanowienie kwoty maksymalnej 

  0,00 zł

  1 AST Serwis automatyczny mLini
  2 Abonament na notowania można zawrzeć na okres maksimum 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert pobierana jest z góry za pełny miesiąc kalendarzowy funkcjonowania usługi. Od dnia aktywowania usługi do końca miesiąca, w którym została ona aktywowana opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert nie jest pobierana. Podstawą do ustalenia wysokości ceny za dostęp do 5 najlepszych ofert jest skumulowany obrót z trzech miesięcy liczonych od dnia aktywowania usługi (z wyłączeniem tego dnia). Wartość transakcji jest uwzględniania w skumulowanej wartości obrotów w momencie realizacji.
  3 W przypadku zmiany abonamentu, opłata poniesiona za poprzedni abonament nie podlega zwrotowi.

Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym.
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.
mBank S.A. oświadcza, iż:
1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.)
4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym,
5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa