Inwestuj na giełdach zagranicznych z eMaklerem
Tniemy o połowę prowizję minimalną na giełdy zagraniczne
NYSE, NASDAQ, LSE i DB – 0,29%, min. 19PLN

Obniżamy o połowę prowizję minimalną zleceń na giełdy zagraniczne.

Inwestując na NYSE, NASDAQ, LSE i DB od dziś płacisz 0,29%, minimum 19 zł - nie 38 zł. 
Oferta rynków zagranicznych, wprowadzona dla klientów mDM w 2017, a dla użytkowników eMaklera w tym roku, rozwinęła się już na tyle, że jej skala pozwala na obniżkę prowizji minimalnej.
Przy zleceniach przekraczających równowartość 4900 zł prowizja na giełdy zagraniczne staje się realnie niższa niż ta na GPW w Warszawie.

Na platformie eMakler masz możliwość inwestowania na giełdach zagranicznych w:
Londynie (London Stock Exchange), Frankfurcie (Deutsche Borse) i Nowym Jorku (NYSE i NASDAQ).

Ostatnie debiuty: DouYu, Slack, Chewy, Luckin Coffee, Uber

Śledzimy na bieżąco gorący sezon ofert IPO na giełdach amerykański i od początku roku do naszej oferty dołączyliśmy blisko 200 spółek i ETF, w tym wszystkie ważne debiuty giełdowe:

 

DouYu - 17.07

RealReal - 28.06

Slack - 20.06

Fiverr - 13.06

Chewy - 14.06

CrowdStrike - 12.06

Luckin Coffie - 17.05

Beyond Meat - 2.05

Uber - 10.05

Pinterest - 18.04

Zoom Video - 18.04

Lyft - 29.03

Levi Strauss - 21.03

 


Najważniejsze cechy:

 •  

  bogaty wybór instrumentów zagranicznych: akcje, ETF'y, ADR'y i GDR'y

 •  

  zlecenia przyjmowane są w złotych polskich (PLN)

 •  

  środki uzyskane ze sprzedaży instrumentów rynku polskiego mogą być wykorzystane na rynkach zagranicznych i odwrotnie

 •  

  przewalutowanie z waluty rynku na złote polskie następuje wyłącznie dla zrealizowanych transakcji; zlecenia nie zrealizowane nie podlegają przewalutowaniu

   

Zasady składania zleceń na rynkach zagranicznych

Klienci eMaklera mogą składać zlecenia na papiery notowane na giełdach zagranicznych:

 •  

  w serwisie transakcyjnym mBanku (na platformie eMakler)

 •  
 •  

  przez telefon (mLinia)

Jak złożyć zlecenie w serwisie transakcyjnym?

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zleceń na rynki zagraniczne:

 •  

  zlecenia możesz złożyć tylko w PLN

 •  

  zlecenia realizowane są za pośrednictwem brokera zagranicznego – KBC Bank NV

 •  

  dopuszczalnymi typami limitu ceny są zlecenia PKC oraz z limitem ceny

 •  

  dopuszczalnymi typami ważności jest DZIEŃ [ważność na bieżącą bądź najbliższą sesję (jeśli bieżącą jest już zakończona)] lub WDD (Ważne do Dnia – ważność zlecenia nie więcej niż 30 dni kalendarzowych)

 •  

  nie są dopuszczalne dodatkowe parametry zleceń takie jak: limit aktywacji, liczba ujawniana (WUJ), liczba minimalna (MWW), typ limitu PEG

 •  

  obowiązuje rozliczenie transakcji w terminie D+2, analogicznie jak dla giełdy polskiej

 •  

  wypłata pożytków (np. dywidend) pieniężnych dokonywana jest w PLN

 •  

  w przypadku wypłaty pożytków z papierów wartościowych z możliwością wyboru wypłaty gotówkowej bądź w papierach wartościowych, wypłata nastąpi w formie domyślnej, o ile mBM nie przyjął od klienta innej dyspozycji

 •  

  w przypadku złożenia zlecenia następuje blokada środków na rachunku inwestycyjnym w związku ze złożonym zleceniem kupna dokonywana w złotym polskim. Wartość blokady dokonywana jest z zastosowaniem aktualnego kursu NBP dla waluty zlecenia powiększonego o 5%

 •  

  w przypadku realizacji zlecenia następuje przewalutowanie wartości transakcji z zastosowaniem kursu brokera zagranicznego KBC Bank NV. Kurs brokera zagranicznego określany jest na podstawie średniego kursu Reuters aktualizowanego co pół godziny (mid-Reuters) i odpowiednio powiększany lub pomniejszany o połowę spreadu. Kurs Reuters jest dostępny na http://www.reuters.com/finance/currencies.

Wielkość marży wynosi:

EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN
do 0,1 % do 0,1 % do 0,1 %

 

Godziny sesji i źródła notowań

KRAJ GIEŁDA OPIS RYNKU W SERWISIE INWESTORA GODZINY SESJI WG CZASU POLSKIEGO GODZINY SESJI WG CZASU LOKALNEGO
Niemcy Deutsche Börse DEU-XETRA 9:00 – 17:35 9:00 – 17:35
Stany Zjednoczone NYSE USA-NYSE 15:30 – 22:00
(14:30 – 21:00)
9:30 – 16:00
Stany Zjednoczone NASDAQ USA-NASDAQ 15:30 – 22:00
(14:30 – 21:00)
9:30 – 16:00
Wielka Brytania London Stock Exchange GBR-LSE 9:00 – 17:35 8:00 – 16:35

 
Notowania instrumentów zagranicznych:

 • na platformie eMakler prezentowane są kursy zamknięcia dostępnych instrumentów
 • notowania można uzyskać na ogólnodostępnych stronach serwisów Google Finance i Yahoo Finance oraz stronach poszczególnych giełd.

W odniesieniu do zewnętrznych stron internetowych i zewnętrznych dostawców notowań Biuro Maklerskie mBanku nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowości przy świadczeniu usług dostępu do notowań. Dodatkowo zwracamy uwagę, że prezentowane kursy mogą być agregatem notowań z wielu rynków notowania danego instrumentu, a nie wybranego rynku na którym mBM wykonuje zlecenia klienta.

Jak zacząć?

Aby składać zlecenia na rynki zagraniczne, nie musisz podpisywać dodatkowych dokumentów.
Jednym słowem: masz eMaklera – możesz inwestować na giełdach zagranicznych.

 

Rynki zagraniczne - sprawdź opłaty

Prowizja od transakcji na giełdach zagranicznych wynosi 0,29% wartości transakcji, nie mniej niż 19 PLN, dla zleceń składanych przez internet.

Na rynkach zagranicznych mogą występować dodatkowe opłaty takie jak podatek transakcyjny. Przed złożeniem zlecenia prosimy o zapoznanie się z zasadami opodatkowania na danym rynku oraz zapewnienie środków na rachunku inwestycyjnym na pokrycie dodatkowych opłat.

Instrumenty podlegające opodatkowaniu są oznaczone w Wykazie Instrumentów Zagranicznych dostępnym TUTAJ.

Tematy pomocy

 • 2.  

  Opodatkowanie dochodów kapitałowych

  • Uzyskane dochody z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są analogicznie jak dla dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej.
   Dywidendy spółek nabytych na rynkach zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej (np. USA - 30%, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).


   UWAGA:
   Ze względu na model obsługi rynków zagranicznych stosowany w Domu Maklerskim mBanku i w nawiązaniu do par. 71 pkt. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler, nie ma możliwości ubiegania się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


   Nie zapominamy o ryzykach:
   inwestowanie w instrumenty notowane na rynkach zagranicznych wiąże się z ryzykiem analogicznym dla danej klasy instrumentu notowanego na rynku polskim, opisanym w udostępnionym na stronie mDM dokumencie MiFID. Dodatkowo, dla instrumentów notowanych w innej walucie niż złoty polski należy uwzględniać ryzyko zmienności kursu walut obcych.

 • 3.  

  Najczęściej zadawane pytania

  • Wszystkie informacje znajdziesz TUTAJ.

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie  Opłat i Prowizji mBM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.