Czym są fundusze ETF?

Fundusze ETF to gotowe koszyki np. akcji, obligacji, surowców. Dzięki temu, jednym zleceniem możesz zainwestować w branżę, region czy indeks giełdowy. Bez pracochłonnego wybierania pojedynczych składników do swojego portfela i z bardzo niskimi kosztami.

 
Jak działają fundusze ETF w praktyce?

Jeżeli indeks, w który zainwestowałeś za pomocą ETF, urósł lub spadł w danym okresie o 5%, wartość Twojej inwestycji także zmieni się o ok. 5%.

Co zyskasz z funduszami ETF:

 

Prostota i przejrzystość

 •  

  Fundusze ETF to setki dostępnych dla Ciebie, gotowych rozwiązań, umożliwiających inwestowanie w indeksy giełdowe, sektory, portfele obligacyjne lub określone surowce.

 •  

  Nie musisz analizować finansów konkretnych spółek i spędzać wiele czasu budując swój portfel.

 •  

  W przeciwieństwie do klasycznych funduszy inwestycyjnych, możesz dokonać sprzedaży w każdym momencie trwania sesji giełdowej po bieżącej cenie.

 

Niskie koszty i łatwy dostęp

 •  

  Przeciętny roczny koszt zarządzania w akcyjnych funduszach ETF wynosi poniżej 0,5%, a wiele funduszy ETF pobiera opłaty nawet mniejsze niż 0,1%. Dzięki automatyzacji procesu, jest taniej niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

 •  

  Minimalna wartość zakupu jednej jednostki ETF to zazwyczaj kilkadziesiąt do kilkuset złotych.

 •  

  Fundusze ETF kupujesz w serwisie mBanku poprzez swój rachunek maklerski eMakler. Prowizja wynosi tylko 0.29% (min. 19 PLN).

 

Dywersyfikacja i wybór

 •  

  Fundusze ETF mogą odwzorowywać np. całe indeksy, dzięki temu jednym kliknięciem kupujesz zdywersyfikowany portfel. Jego zróżnicowanie obniża ryzyko Twoich inwestycji w porównaniu do zakupu pojedynczych akcji.

 •  

  Ponad 200 ETF dostępnych w eMaklerze odpowie na większość Twoich pomysłów i potrzeb inwestycyjnych, niezależnie od Twojego doświadczenia.

 •  

  Dzięki ETF możesz rozłożyć swoje inwestycje globalnie i uniezależnić się od lokalnej koniunktury.

Pamiętaj - inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Aby sprawdzić, czy usługa ta jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MiFID podczas aktywacji eMaklera. 

 
Wybrane fundusze ETF oferowane w usłudze eMakler

W co możesz zainwestować

Nazwa

Aby kupić wyszukaj w eMaklerze

Koszyk 500 największych amerykańskich spółek odwzorowujący indeks S&P500

 SPDR S&P 500

SPY5

ETF naśladujący cenę złota

WT PHISICAL GOLD

PHAU

Koszyk 30 największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie

ISHARES CORE DAX

DAXEX

Największe chińskie spółki giełdowe

ISHARES MSCI CHINA

CNYA

ETF naśladujący cenę ropy

WT WTI CRUDE OIL

CRUD

Koszyk globalnych spółek produkujących czystą energię

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY

IQQH

 

Jak zacząć?

Aktywuj usługę eMakler przez internet, w placówce lub na mLinii.

Twój eMakler powinien być widoczny już po kilku minutach w serwisie transakcyjnym w zakładce Moje finanse -> Inwestycje -> Giełda

 

Zobacz jak korzystać z eMaklera

Kliknij, aby obejrzeć

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler, Pakiecie MIFID oraz w Taryfie  Opłat i Prowizji BM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych i może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, innych giełdach oraz miejscach obrotu instrumentami finansowymi. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.