Czym są instrumenty pochodne (kontrakty terminowe)?

Kontrakty terminowe to instrumenty pochodne pozwalające inwestować na wzrost lub spadek instrumentu bazowego. Dzięki nim, możesz zabezpieczać swoje pozycje akcyjne w portfelu obawiając się spadków na giełdzie lub zwiększyć wartość swojej inwestycji dzięki dźwigi finansowej zawartej w kontrakcie. Pamiętaj jednak, że dźwignia działa w obie strony – możesz stracić więcej niż zainwestowałeś.

 
Jak to działa?

Jeśli przewidujesz, że indeks WIG20 spadnie, możesz sprzedać kontrakt na ten indeks, angażując jedynie niewielki procent wartości transakcji. Jeśli miałeś rację, to odkupisz kontrakt taniej i zyskasz różnicę. Jeśli się pomyliłeś, to odkupisz drożej i stracisz różnicę.

 

Kontrakt wykorzystuje dźwignię, czyli ryzykujesz więcej środków niż wpłaciłeś. Da Ci to większy zysk lub większą stratę, niż gdybyś te same środki zainwestował w akcje lub ETFy.

Dlaczego warto?

 

Szersze możliwości inwestycyjne

 • masz do dyspozycji więcej strategii (m.in. daytrading, arbitraż)

 • możesz skorzystać z mechanizmu dźwigni

 • możesz zabezpieczyć się przed wzrostem lub spadkiem WIG20, co nie oznacza, że pozwoli Ci to uniknąć straty

 

Wygodna kontrola inwestycji

 • zarządzasz akcjami i kontraktami w jednym portfelu

 • oddzielasz środki na inwestycje od pozostałych na rachunku transakcyjnym

 • możesz wykorzystać odblokowany depozyt na kupno akcji

 • inwestujesz w kontrakty z platformy eMakler i eMakler mobilny

 

Niskie koszty

 • przy zleceniach online płacisz 9 zł za kontrakt

 • oglądasz bezpłatnie notowania online (jedna oferta)

 • bezpłatna aktywacja i brak dodatkowych kosztów usługi

Pamiętaj! Inwestowanie z dźwignią wiąże się z wysokim ryzykiem – możesz stracić więcej niż zainwestowałeś. Pamiętaj też, że inwestowanie w  derywaty wymaga wiedzy i doświadczenia, które pozwolą zrozumieć  Ci mechanizm działania tych instrumentów. Z uwagi na ryzyko utraty większej sumy niż ta, którą zainwestowałeś, inwestowanie w derywaty wymaga też od Ciebie gotowości do poniesienia takiego ryzyka. Aby sprawdzić, czy usługa jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MIFID podczas jej aktywacji.

 
Jak zacząć?

Aktywuj usługę
Instrumenty pochodne

 

Aktywuj usługę

Aktywuj go wraz z usługą
Instrumenty pochodne


Aktywuj eMaklera

 
Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Ile pieniędzy potrzebuję, żeby zainwestować w kontrakty na WIG20?

  • Wartość kontraktu na WIG20 = wartość indeksu x mnożnik (20zł).
   Jeśli indeks WIG20 wynosi 1700 pkt, to wartość jednego kontraktu wynosi 34 000 zł.
   Kupując lub sprzedając 1 kontrakt, wnosisz depozyt zabezpieczający, który jest liczony jako procent wartości kontraktu. Przykładowo, jeśli jest to 10% to depozyt wyniesie 3400 zł. Do depozytu powinieneś doliczyć prowizję (9zł), czyli do otwarcia jednej pozycji potrzebujesz 3409 zł.
   Pamiętaj, że zysk/strata będzie liczona od wartości kontraktu (w przykładzie  34 000zł) czyli zmiana o 1% będzie powodowała zmianę Twojego kapitału o 10%.

 •  

  Jak mogę zabezpieczyć portfel akcji kontraktami?

  • Nie jest to prosta operacja i wymaga wiedzy i doświadczenia. Żeby zabezpieczenie było skuteczne musisz m.in. sprawdzić korelację stóp zwrotu portfela akcji z WIG20, jego wartość i wiele innych czynników. Zanim zdecydujesz się na taką strategię zapoznaj się dokładnie z materiałami edukacyjnymi na ten temat. Błędne zabezpieczenie portfela może przynieść odwrotne skutki, czyli dodatkowe straty.

 •  

  Co to jest rachunek transakcyjny?

  • Jeśli aktywujesz usługę Instrumenty pochodne, nie możesz jej powiązać z bieżącym rachunkiem bankowym (np. eKontem). Dlatego otworzymy Ci rachunek transakcyjny. Służy on tylko do operacji związanych z inwestycjami giełdowymi np. przelewy na zlecenia, wypłata dywidend, pobranie opłat za notowania, pobranie i uzupełnienie środków na depozyt.

    

   Nie możesz używać tego rachunku jak rachunku bankowego np. definiować przelewów czy zleceń stałych, ani przypiąć do niego karty.

    

   Rachunek transakcyjny możesz zasilać funkcją „Zasil” w lewym panelu eMaklera. Wpisujesz kwotę zasilenia i zatwierdzasz.
   Zwrot środków z rachunku transakcyjnego na rachunek bankowy, zrobisz funkcją „Zwróć” w lewym panelu eMaklera.

    

   Możesz także ustawiać „Maksymalną kwotę ”, jaką będziesz utrzymywać na nim. Gdy np. sprzedasz akcje, otrzymasz dywidendę czy anulujesz zlecenie, system sprawdzi, czy suma środków na rachunku transakcyjnym nie przekracza „Maksymalnej kwoty”. Gdy się tak stanie to nadwyżkę ponad tę kwotę przelejemy na Twój rachunek bankowy (np. eKonto). Na rachunku transakcyjnym pozostawimy tylko maksymalną kwotę, którą zdefiniowałeś.

    

   Uwaga! Przelew z innego rachunku niż rachunek Bm mBanku nie spowoduje przelania na rachunek nadrzędny nadwyżki ponad maksymalną kwotę.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału.. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prosta 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.