Rachunek w BM mBanku to dedykowany giełdom rachunek inwestycyjny, pozwalający na wykorzystanie pełni możliwości oferowanych przez giełdy w Warszawie, Berlinie, Londynie i Nowym Jorku. Dostępny stacjonarnie i mobilnie, ze wsparciem analitycznego Serwisu Informacyjnego. W ofercie cały rynek kasowy i instrumenty pochodne z GPW, ponad 2300 zagranicznych spółek i ETF z NYSE, NASDAQ, LSE i Deutsche Börse.

 
Co możesz dzięki rachunkowi w BM mBanku:

  • masz ekspozycję na cały liczący się świat inwestycji
  • w ramach rachunku w PLN, USD, EUR czy GBP, jak wolisz
  • jesteś wspierany przez jeden z najlepszych Działów Analiz na rynku
  • możesz korzystać z kompleksowego Serwisu Informacyjnego – z notowaniami, analizami i rekomendacjami
  • wykorzystasz do inwestowania stacjonarne i mobline aplikacje transakcyjne – komputer, tablet i telefon
  • poznasz wszechstronnie nasz punkt widzenia na rynek – czytając rekomendacje, biorąc udział w analitycznych webinarach  i szkoleniach

 
Oferta inwestycyjna Biura Maklerskiego mBanku:

Biuro Maklerskie mBanku to wydzielona, wyspecjalizowana jednostka mBanku, oferująca inwestorom kompleksowe rozwiązania uzupełniające sam rachunek inwestycyjny. W BM mBanku możesz porozmawiać o  doradztwie inwestycyjnym i portfelach zarządzanych, o kredytach zabezpieczonych akcjami i emerytalnych rachunkach IKE i IKZE. Zaawansowani inwestorzy mogą skorzystać ze zleceń specjalnych, czyli twórczo poszerzonych możliwościach giełdowego karnetu zleceń.  Możesz mieć także swojego Prywatnego Maklera – czyli dedykowaną osobę do współpracy na telefon.

Skontaktuj się z nami

email: mbm@mbank.pl

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.

mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

 Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie mBanku.