Dlaczego rynki zagraniczne?

Inwestujesz na największych światowych giełdach w Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie. Masz dostęp do spółek, które znasz, liderów branży technologicznej, samochodowych gigantów i innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

Niskie koszty

 • prowizja to tylko 0,29% (min. 19 PLN)

 • bardzo niskie koszty przewalutowania

 • inwestujesz w serwisie mBanku, przez swój bezpłatny rachunek maklerski eMakler, także w ramach IKZE oraz IKE

 

Nowe możliwości

 • możesz zostać udziałowcem liderów swoich branż, handlować na rynku jak globalni inwestorzy

 • możesz kupować fundusze ETF - jednym zleceniem inwestujesz w branżę, region lub indeks giełdowy

 • w Tematach inwestycyjnych znajdziesz gotowe portfele firm z trendów zmieniających gospodarkę

 • masz dostęp do ponad 2300 instrumentów z 4 giełd, w Nowym Jorku (Nasdaq, NYSE), Londynie (LSE) i Frankfurcie (DB)

 

To prostsze niż myślisz

 • wszystkie Twoje inwestycje na giełdach polskiej i zagranicznych w ramach jednej usługi eMakler

 • pomagamy Ci, przekazując codziennie komentarze i analizy spółek zagranicznych

 • inwestowanie w spółki takie jak Apple, Facebook, Coca Cola czy Adidas jest dziś tak łatwe jak w te z polskiej giełdy

Pamiętaj - inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Aby sprawdzić, czy usługa ta jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MiFID. 

Jak zacząć?

Aktywuj usługę eMakler przez internet, w placówce lub na mLinii.

Twój eMakler powinien być widoczny już po kilku minutach w serwisie transakcyjnym w zakładce Finanse -> Inwestycje -> Wszystkie -> Giełda

 

Zobacz jak korzystać z eMaklera

Kliknij, aby obejrzeć

Myślisz, że inwestowanie w akcje spółek jest za trudne? Zacznij od funduszy ETF!

 • 1.  

  Nie musisz się martwić o walutę

  • Akcje na zagranicznych giełdach kupujesz i sprzedajesz w walutach obcych, korzystając ze swojego rachunku złotowego. Nie musisz martwić się przewalutowaniem. Dzieje się to automatycznie, kiedy dokonujesz transakcji, przy bardzo niskich spreadach (różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty). Średni spread na transakcjach na rynkach zagranicznych w 2019 nie przekroczył 0.2%.

    

   Przykład:

   Gdy będziesz kupować akcje np. Google notowane w USD, a kurs rynkowy 1 USD=4zł, zapłacisz za dolara 4.004 zł

   Gdy będziesz sprzedawać te same akcje, a kurs rynkowy nadal będzie 1 USD=4 zł, otrzymasz 3.996 złotych za 1 dolara.

   Oznacza to, że różnica między kupnem a sprzedażą waluty wyniosła tylko 0.8 grosza.

    

   Przykład opracowaliśmy na podstawie historycznego średniego spreadu z 2019 roku. Pamiętaj, spread może zmieniać się w nadzwyczajnych sytuacjach w zależności od sytuacji rynkowej.

    

   Przewalutowanie następuje wyłącznie dla zrealizowanych transakcji.

   Dywidendy (i inne pożytki pieniężne) wypłacamy w PLN.

    

   Pamiętaj, że gdy składasz zlecenie kupna, w celu zabezpieczenia rozliczenia transakcji, blokujemy środki na Twoim rachunku stosując aktualny kurs NBP dla waluty zlecenia, powiększony o 2%. Powiększony kurs stosujemy na wypadek, gdyby w okresie ważności zlecenia doszło do zmiany kursu walutowego. Po realizacji zlecenia zwracamy Ci nadwyżkę i rozliczamy transakcję z zastosowaniem niskiego spreadu.

 • 2.  

  Zlecenia

   • zlecenia możesz składać w serwisie transakcyjnym mBanku (na platformie eMakler), aplikacji moblinej (mobilnym eMaklerze) lub przez telefon (mLinia)
   • handel rozliczany jest w złotówkach, nie musisz martwić się o przewalutowanie środków
   • możesz składać zlecenia kupna i sprzedaży, które zrealizują się po aktualnej cenie rynkowej (PKC) lub z ustalonym przez Ciebie limitem
   • twoje zlecenie może być ważne tylko podczas jednej sesji albo mieć 30 – dniowy termin ważności
   • gdy złożysz zlecenie kupna, zablokujemy środki na Twoim rachunku w PLN. Do obliczenia wartości blokady stosujemy aktualny kurs NBP dla waluty zlecenia, powiększony o 2% na wypadek zmiany kursu walutowego w okresie ważności zlecenia, która może wynosić nawet 30 dni. Nadwyżkę zwracamy po realizacji zlecenia w całości.
   • rozliczenie transakcji trwa dwa dni robocze (model rozliczenia D+2), środki za sprzedaży możesz wykorzystać wcześniej, jeżeli chcesz zawrzeć kolejną transakcję zarówno na giełdzie polskiej jak i zagranicznych
 • 3.  

  Szczegółowe warunki handlu handlu (godziny sesji, notowania, analizy spółek, podatki)

  • Godziny sesji i źródła notowań

    

   KRAJ GIEŁDA OPIS RYNKU W SERWISIE INWESTORA GODZINY SESJI WG CZASU POLSKIEGO GODZINY SESJI WG CZASU LOKALNEGO
   Niemcy Deutsche Börse DEU-XETRA 9:00 – 17:35 9:00 – 17:35
   Stany Zjednoczone NYSE USA-NYSE 15:30 – 22:00
   (14:30 – 21:00)
   9:30 – 16:00
   Stany Zjednoczone NASDAQ USA-NASDAQ 15:30 – 22:00
   (14:30 – 21:00)
   9:30 – 16:00
   Wielka Brytania London Stock Exchange GBR-LSE 9:00 – 17:35 8:00 – 16:35

    

    

   Notowania instrumentów zagranicznych

   • na platformie eMakler prezentujemy kursy zamknięcia dostępnych instrumentów,
   • notowania możesz uzyskać na ogólnodostępnych stronach serwisów Google Finance i Yahoo Finance oraz stronach poszczególnych giełd.

    

   Opodatkowanie dochodów kapitałowych

   Uzyskane dochody z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są analogicznie jak dla dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej.
   Dywidendy spółek z rynków zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej. Więcej w Informacji podatkowej.


   Ze względu na model obsługi rynków zagranicznych stosowany w Biurze maklerskim mBanku i w nawiązaniu do par. 71 pkt. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler, nie można ubiegać się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • 4.  

  Codzienne analizy

  • Codziennie nasi analitycy wybierają ciekawe spółki i wydarzenia rynkowe i opowiadają o nich w łatwy sposób. Masz dostęp do ich komentarzy (również wideo) na pulpicie eMaklera. Bez dodatkowych opłat. Sprawdź

 • 5.  

  Najczęściej zadawane pytania

  • Wszystkie informacje znajdziesz TUTAJ.

Masz wątpliwości? Zobacz krótki film - Jak zacząć inwestować za granicą?

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.