Oferta giełdowa do ponad 500 spółek z GPW i 2300 akcji i ETF z giełd zagranicznych. W odkryciu tych najciekawszych pomagają rekomendacje, bieżące komentarze, analizy fundamentalne i techniczne autorstwa BM mBanku – średnio 250 miesięcznie – znajdziesz je w Serwisie Informacyjnym. Tam piszemy o Orlenie, CD Red - jak również o Apple, Netflixie, Uberze, FB i wielu innych. Obok analiz jest tam też komplet informacji niezbędnych inwestorom: notowania GPW, waluty, surowce, raporty spółek, Emitent i depesze PAP.

 

Jeśli jesteś klientem usługi maklerskiej mBanku (eMaklera) możesz dowolnie korzystać z zasobów Serwisu Informacyjnego.

 

Serwis dostępny jest po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego mBanku w zakładce Moje Finanse>Inwestycje>Giełda. Przycisk NEWS kieruje do strony głównej serwisu. Ponadto do materiałów serwisu informacyjnego kierują przyciski umieszczone w lewym panelu platformy eMakler (ZNAJDŹ SPÓŁKĘ, WYKRES DNIA) i przyciski PDF w sekcji "Nasze rekomendacje" oraz przyciski PROFIL SPÓŁKI widoczne po najechaniu kursorem na walor w zakładce PORTFEL. Demo Serwisu i instrukcję korzystania znajdziesz na stronie BM mBanku.

 

 

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie mBanku.