IKE - III filar

Oszczędzaj bez podatku
na przyszłą emeryturę

 

 
 

Już dziś pomyśl o przyszłości i oszczędzaj efektywniej na swoją emeryturę z IKE w mBanku

 • wybierz formę oszczędzania
  • IKE fundusze – oparte na funduszach inwestycyjnych
  • Rachunek oszczędnościowy IKE
 • dostosuj wysokość i częstotliwość wpłat do swoich możliwości
  • IKE fundusze - pierwsza wpłata minimalna od 400 zł, kolejne od 100 zł
  • Rachunek oszczędnościowy IKE - brak kwoty minimalnej wpłaty
 • tegoroczny limit wpłat na IKE wynosi 11 877 zł

 

 


Skorzystaj z kalkulatora
i oblicz na co Cię będzie stać
na emeryturze

Efektywne gromadzenie środków na emeryturę

Rachunek oszczędnościowy IKE

 • bezpieczna forma oszczędzania, objęta 
  gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • brak minimalnej kwoty wpłaty
 • brak opłat manipulacyjnych
 • atrakcyjne oprocentowanie 1,75% - oparte o WIBOR 1M
 • złóż wygodnie wniosek online, w placówce lub na mLinii

 

 

Zalety IKE funduszy

 • forma oszczędzania oparta na funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez jedno z największych TFI w Polsce z wieloletnim doświadczeniem

 • w zależności od potrzeb, możesz wybrać odpowiednie
  dla siebie fundusze
 • możesz dokonywać wpłat w dowolnym momencie
  i w dowolnej wysokości
 • wystarczy złożyć wniosek i nabyć fundusze
  • w serwisie transakcyjnym
  • w placówce
  • na mLinii
 • masz bieżący dostęp do notowań i wartości posiadanych funduszy w systemie transakcyjnym

 

Możesz wybrać spośród następujących funduszy inwestycyjnych:

 

Owtórz mIke Fundusze

Jeszcze tylko kilka kroków...

Jeżeli posiadasz aktywną usługę Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

 • złoż wniosek online

 

 Jeżeli nie masz jeszcze Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych
Zobacz jak łatwo możesz aktywować usługę Supermarket Funduszy Inwestycyjnych.

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem mBanku
Załóż bezpłatne eKonto. Po aktywowaniu dostępu do konta będziesz mieć możliwość skorzystania z oferty IKE online.

Połącz się z naszym Ekspertem online
Porozmawiaj z Ekspertem online

 

 

 

Owtórz Rachunek oszczędnościowy IKE

Jeszcze tylko kilka kroków...

 • złoż wniosek online

  Wystarczy, że wypełnisz wniosek i podpiszesz przy kurierze zamówioną umowę. Po przekazaniu kurierowi podpisanej umowy Twój Rachunek oszczędnościowy IKE będzie aktywowany w ciągu kilku dni.

 

 

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem mBanku
Załóż bezpłatne eKonto. Po aktywowaniu dostępu do konta będziesz mieć możliwość skorzystania z oferty Rachunku Oszczędnościowego mIke lokata.


Połącz się z naszym Ekspertem online
Porozmawiaj z Ekspertem online

 

Twoje centrum
informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mLinia
801 300 800


Przydatne dokumenty

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

mBank S.A. oświadcza, iż:

 • posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
 • posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
 • na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A.,
 • na podstawie art. 70 ust. 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym,
 • organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.


Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone wTaryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler), Regulaminie świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych mSKARBIEC znajdujących się na stronie internetowej www.mBank.pl.

Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

Masz problem lub pytanie?

Uzyskaj odpowiedzi w kilka minut!

Porozmawiaj z ekspertem 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat