Sprawdź prospekt emisyjny Mo – BRUK S.A. Znajdziesz go tutaj.

 
Jak wziąć udział w debiucie  Mo – BRUK S.A.?

Akcje Mo – BRUK S.A.  będziesz mógł kupić w ofercie publicznej. Żeby to zrobić potrzebujesz rachunku maklerskiego.

Usługę eMakler możesz otworzyć przez internet. Jest bezpłatna, płacisz tylko prowizję od transakcji.

przez internet lub na mLinii

na pulpicie w serwisie transakcyjnym mBanku

tam możesz zapisać się na akcje

Najważniejsze informacje o ofercie

 

Cena sprzedaży akcji maksymalnie 260 zł
Minimalny zapis: 10 akcji
Maksymalny zapis: 175 tys. akcji

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego warto rozważyć? Mo-BRUK S.A. to:

(wypłata od 50 do 100% zysku netto w każdym roku działalności)

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Aby sprawdzić czy inwestowanie w akcje jest dla Ciebie wypełnij ankietę MiFID aktywując eMaklera. 

 
Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Co to jest oferta publiczna?

  • Zanim akcje trafią na giełdę zazwyczaj oferuje je emitent (spółka) lub sprzedają je akcjonariusze. Jeśli taka oferta trafia do szerokiego grona nabywców, to nazywa się ją ofertą publiczną. Żeby zaoferować akcje publicznie potrzebny jest prospekt emisyjny. Akceptuje go Komisja Nadzoru Finansowego. Opisane są w nim najważniejsze parametry emisji np. cena , minimalny i maksymalny zapis. Prospekt zawiera też informacje o spółce, której dotyczy oraz ryzykach inwestycyjnych. Warto się z nim zapoznać.

 • 2.  

  Ile pieniędzy muszę zainwestować?

  • To zależy od wielkości minimalnego zapisu. Informacje te znajdziesz w prospekcie emisyjnym oraz na stronach biur maklerskich przyjmujących zapisy.

 • 3.  

  Kiedy będę mógł sprzedać akcje?

  • Zazwyczaj w ciągu kilkunastu dni od zakończenia oferty publicznej, akcje debiutują na giełdzie. Oznacza to, że będzie je można sprzedać na rynku. Termin ten zależy od decyzji giełdy.

   Dokładną informację znajdziesz na naszej stronie i w serwisach informacyjnych.

 • 4.  

  Czy otrzymam tyle akcji na ile się zapiszę?

  • Może się zdarzyć, że inwestorzy zapiszą się w trakcie oferty publicznej na więcej akcji niż jest oferowanych. Wystąpi wtedy tzw. nadsubskrypcja akcji. W zależności od warunków oferty opisanych w prospekcie, możesz otrzymać mniej akcji niż planowałeś. Dokładna informacja będzie dostępna w serwisach informacyjnych oraz na Twoim rachunku w eMaklerze.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest prospekt, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki (www.mobruk.pl) oraz firm inwestycyjnych (www.mdm.pl), (www.ipopemasecurities.pl). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału.. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.