WAŻNE INFORMACJE - Energa S.A. oferta publiczna

Dotyczy okresu: 2013-11-18 - 2013-12-11

OŚWIADCZENIE/STATEMENT

Oświadczam, że NIE POSIADAM miejsca stałego zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii, ani nie znajduje się chwilowo na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii, oraz że ZOBOWIĄZUJĘ się do nieprzekazywania oraz nieprzesyłania w inny sposób jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie internetowej żadnym osobom posiadającym miejsce stałego zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii lub Japonii.

I warrant that I am neither resident in the U.S., Canada, United Kingdom, Australia or Japan nor currently located in the U.S., Canada, United Kingdom, Australia or Japan and I agree that you will not transmit or otherwise send any information contained in this web site to any person resident in the U.S., Canada, United Kingdom, Australia or Japan.