Analizy giełdowe – pytania i odpowiedzi

Materiały zamieszczone dotyczące analiz giełdowych w mBanku zostały opracowane przez zespół analityków Domu Makleskiego mBanku (mDM). Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniem użytych terminów i skrótów, które zamieszczone są na końcu każdego dokumentu.

  •  

    Analiza techniczna - co to jest?

    • Analiza wykresów spółek giełdowych za pomocą szeregu wskaźników, średnich, formacji, oscylatorów. Na osi X oznaczany jest czas w wybranym zakresie (tydzień, dzień, godzina minuta itd.), a na osi Y wartość kursu w danym momencie sesji giełdowej. Celem analizy technicznej jest znalezienie sygnału kupna lub sprzedaży wybranego instrumentu finansowego na podstawie danych historycznych. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to narzędzie bezbłędnie określające czas i kierunek inwestycji, ale jest pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

  •  

    Analiza fundamentalna - co to jest?

    • Szacuje obecną i przyszłą wartość spółki w oparciu o jej dane finansowe biorąc pod uwagę również otoczenie makroekonomiczne w ujęciu branżowym, krajowym , a nawet (w przypadku spółek działających na rynkach zagranicznych) globalnym. W analizie fundamentalnej ważną rolę odgrywa też polityka ekonomiczna (monetarna, fiskalna) mająca wpływ na wyniki spółki. Celem analizy jest określenie faktycznej wartości jednej akcji danej spółki. Warto zauważyć, że często się zdarza, że wycena akcji na giełdzie znacznie różni się od wyceny przeprowadzonej przy pomocy analizy fundamentalnej.