Daytrading - obowiązuje od 1 maja 2012 r.

 •  

  Jakie są zasady daytradingu w mBanku?

  • Zwrot części prowizji zapłaconych od transakcji realizowanych w ramach daytradingu w danym miesiącu następuje w pierwszą środę następnego miesiąca. Zwrot dotyczy sumy wszystkich pojedynczych transakcji rozliczonych od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca.

   Zwracana jest część prowizji pobranej od mniejszej z dwóch wartości:
   a) wartości transakcji kupna lub
   b) wartości transakcji sprzedaży
   zawartych w ramach daytradingu i rozliczonych w ciągu miesiąca kalendarzowego.

   Wysokość prowizji w ramach daytradingu wynosi 0,25% wartości transakcji kupna lub sprzedaży. Oznacza to, że przy stawce prowizji 0,39% wysokość zwrotu w ramach daytradingu wynosi 0,14% wartości transakcji kupna lub sprzedaży.

   Warunkiem uzyskania zwrotu w ramach daytradingu jest wykonanie łącznego obrotu w miesiącu kalendarzowym w wysokości 25.000 PLN na rozliczonych transakcjach daytradingowych. Wysokość obrotu liczona jest od mniejszych z dwóch wartości transakcji kupna lub sprzedaży.

   W przypadku gdy w ciągu dnia zrealizowana zostanie więcej niż jedna transakcja kupna i sprzedaży zwroty będą obliczane na podstawie sumy obrotów na papierach oznaczonych jednym kodem ISIN zrealizowanych na jednej sesji giełdowej.

   Aby aktywować daytrading należy skontaktować się z mLinią i złożyć stosowny wniosek. Daytrading będzie aktywny następnego dnia roboczego po dniu złożeniu wniosku przez mLinię. Wykorzystywanie daytradingu jest weryfikowane co kwartał kalendarzowy. Jeśli w badanym okresie (ostatni kwartał kalendarzowy) na rachunku nie został wykonany żaden zwrot prowizji w ramach daytradingu, usługa daytradingu jest wyłączana. W każdej chwili klient może złożyć ponowny wniosek o aktywację daytradingu.

    

   Daytrading wygasa w przypadku obniżenia podstawowej stawki prowizji.

    

   Przykład

   Transakcje od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca.

    

   Daytrading


   Suma minimów od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca wyniosła 26 000 PLN. Zwrot części prowizji wyniesie 26 000 x 0,14%= 36,40 PLN.