•  

  Kroki notowań na GPW (zaokrąglenia limitu ceny)

  • Od dnia 3.01.2018 r. obowiązują na GPW nowe kroki notowań (inaczej mówiąc - zaokrąglenia limitu ceny i limitu aktywacji w zleceniach kupna i sprzedaży oraz możliwe wartośc kursów giełdowych) dla notowanych instrumentów, w szczególności dla akcji. Notowane akcje zostały podzielone na kilka grup, z których każda ma inne kroki notowań. Aby sprawdzić, z jakim limitem (lub opcjonalnie z limitem aktywacji) złożyć poprawnie zlecenie, należy odszukać nazwę interesującego nas waloru (Ctrl+F i wpisać nazwę), sprawdzić (nad listą walorów) numer tabeli, w której zostały określone kroki notowań dla tej listy walorów i w tej właśnie tabeli sprawdzić kroki notowań.


   Przykład:


   chcę złożyć zlecenie na Amikę. Otwieram plik z krokami notowań dla akcji na rynku regulowanym, następnie Ctrl+F, wpisuje Amica, nad listą akcji sprawdzam, że kroki notowań dla tej listy są w tabeli 3. Jeśli Amica kosztuje ok. 130 zł, interesuje mnie przedział 100 < cena < 200, gdzie krok notwań to 0,2 zł, czyli mogę złożyć zlecenia z limitem będącym wielokrotnością 0,2 zł, np. 132,60 zł lub 133,00 zł, ale z limitem np. 132,50 zł lub 133,95, zlecenie nie zostanie przyjęte. Na formatce zlecenia serwis wyświetli komunikat "Limit ceny został niepoprawnie zaokrąglony." Te same zasady dotyczą limitu aktywacji.


   Krok notowań dla kontraktów terminowych na WIG20 1 pkt.
   Krok notowań dla obligacji 0,01 pkt. %
   Krok notowań dla certyfikatów inwestycyjnych 0,01 zł
   Kroki notowań dla ETF'ów
   0 - 100 zł 0,01 zł
   pow. 100 zł 0,1 zł
   Kroki notowań dla certyfikatów strukturyzowanych
   0 - 50 zł 0,01 zł
   50 - 100 zł 0,05 zł
   pow. 100 zł 0,1 zł


   Tabela kroków notowań dla akcji z rynku regulowanego
   Tabela kroków notowań dla akcji z rynku NewConnect