•  

  Jak zdeponować papiery wartościowe?

  • W celu zdeponowania papierów wartościowych na rachunku eMakler, należy wypełnić Dyspozycję potwierdzenia świadectwa depozytowego, a następnie przesłać ją wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego nabycie tych papierów wartościowych (wystawionym przez podmiot pełniący rolę sponsora emisji lub inny podmiot, na którego koncie zapisane są te papiery wartościowe) na adres:

   DM mBanku 
   eMakler
   Ul. Wspólna 47/49
   00-684 Warszawa

   DM mBanku nie przyjmuje dokumentów przekazywanych osobiście.