•  

  ETF - Exchange Traded Fund

  • Pierwszym ETF’em notowanym na warszawskiej giełdzie jest LYXOR ETF WIG20, dający inwestorom możliwość prostej inwestycji, odwzorowującej portfel czołowych 20 spółek notowanych na GPW.

    

   Najważniejsze informacje dotyczące LYXOR ETF WIG20

   • LYXOR ETF WIG20 – debiut na warszawskiej giełdzie 22 września 2010 r.
   • w celu złożenia zlecenia należy wybrać kod instrumentu o nazwie ETFW20L
   • początkowa wartość tytułu uczestnictwa odzwierciedlała 1:10 wartości indeksu WIG20, wyrażonej w PLN
   • prosty sposób na zróżnicowany portfel inwestycyjny – 20 czołowych firm notowanych na GPW odwzorowanych w jednym funduszu
   • przejrzysta strategia inwestycyjna – celem funduszu jest jak najwierniejsze naśladowanie zachowania indeksu WIG20
   • płynność i łatwy dostep – ETF podlega bieżącej wycenie giełdowej. Może być kupowany lub sprzedawany w dowolnym biurze maklerskim.
   • raz w roku właścicielom tytułów uczestnictwa może być wypłacana dywidenda równa średniej ważonej dywidend wypłacanych przez spółki wchodzace w skład indeksu WIG20. Jej wartość będzie zależeć od wysokości dywidend wypłacanych przez poszczególne spółki z WIG20, co przełoży sie na „zbiorcza” dywidendę wypłacaną uczestnikowi LYXOR ETF WIG20. Informacja o wypłacie dywidendy jest ogłaszana z odpowiednim wyprzedzeniem
   • cena tytułu uczestnictwa w funduszu notowana będzie z dokładnością do 1 grosza
   • prowizja za obrót jednostkami LYXOR ETF WIG20 jest identyczna, jak dla akcji
   • opłata za zarządzanie w przypadku funduszu LYXOR ETF WIG20 ma wynosić 0,5 proc. wartości aktywów w skali roku i jest odejmowana codziennie od wartości ETF-u
   • LYXOR ETF WIG20 jest subfunduszem zarządzanym przez LYXOR Asset Management, firmę należącą do międzynarodowej grupy Société Générale Corporate and Investment Bank. LYXOR Asset Management jest jedną z największych na świecie i drugą w Europie instytucję zarządzającą funduszami typu ETF
   • niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o LYXOR ETF WIG20 jest Prospekt Emisyjny