•  

  Jak złożyć zlecenie w eMaklerze?

  • Aby złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych (np. akcje, obligacje, certyfikaty) należy przede wszystkim posiadać aktywną usługę maklerską eMakler. Jeśli jeszcze jej nie masz, sprawdź, jak łatwo aktywujesz ją hasłem SMS

   Jeśli masz aktywną usługę maklerską, zlecenie na giełdę możesz złożyć w serwisie transakcyjnym. Po zalogowaniu wybierz ścieżkę Moje Finanse > Inwestycje > Giełda > Kupno papierów/Sprzedaż papierów.

   Jeśli chcesz kupić papiery wartościowe na formatce kupna wybierz:

   • typ instrumentu – domyślnie są zaznaczone akcje, ale możesz zmienić na obligacje, certyfikaty, kontrakty terminowe, prawa poboru i warranty
   • nazwę papieru – wpisz w polu Nazwa instrumentu 2, 3, 4 pierwsze litery wybranej do kupna spółki. System sam podpowie nazwy, które pasują do wpisanej sekwencji liter. Wybierz z listy interesujący Cię papier, nawet jeśli wyświetlił się tylko jeden. Pamiętaj system rozpoznaje instrumenty wybrane z listy lub wpisane w polu przez użytkownika dokładnie tak jak brzmi ich nazwa na liście. Jeśli system nie rozpozna instrumentu, wyświetli komunikat „Nie znaleziono papieru”
   • liczbę instrumentów – w polu Liczba wpisz liczbę papierów, jaką chcesz kupić
   • limit – Limit ceny oznacza najwyższą cenę po jakiej jesteś gotowy zrealizować transakcję. Możesz także wybrać zlecenie PKC , zlecenie PCR lub zlecenie PEG . W tym wierszu możesz wybrać tylko jedną opcję

   Jeśli chcesz sprzedać papiery wartościowe na formatce sprzedaży trzeba wybrać:

   • typ instrumentu – domyślnie są zaznaczone akcje
   • nazwę papieru – w polu „Otwarte pozycje” podświetl z listy posiadanych ten papier, który chcesz sprzedać
   • liczbę instrumentów – system w polu „Liczba dostępna” prezentuje liczbę, którą możesz sprzedać. Wpisz w polu „Liczba” ile chcesz sprzedać w tym zleceniu
   • limit – limit ceny oznacza najwyższą cenę po jakiej jesteś gotowy zrealizować transakcję. Możesz także wybrać zlecenie PKC , zlecenie PCR lub zlecenie PEG . W tym wierszu możesz wybrać tylko jedną opcję

   Te 4 parametry wystarczą, żeby złożyć skutecznie zlecenie na bieżącą sesję i większość inwestorów korzysta tylko z nich. Wystarczy teraz wybrać „Dalej >>”. W następnym kroku zostanie zaprezentowane podsumowanie zlecenia. Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” zlecenie zostanie przekazane do realizacji. Jeśli chcesz jeszcze coś zmienić w zleceniu wybierz „Zmień”.

   Jeśli jednak jesteś bardziej zaawansowanym graczem, zarówno na formatce kupna, jak i sprzedaży możesz określić dodatkowe opcje zlecenia takie jak: dłuższą datę ważności, zlecenie WDC , zlecenie WLA, zlecenie WIA, zlecenie WNF, zlecenie WNZ, limit aktywacji, zlecenie WUJ, zlecenie MWW . W tym celu rozwiń formatkę przez zaznaczenie pola „Pokaz więcej parametrów”. Możesz także zapamiętać rozwiniętą formatkę zaznaczając pole „Ustaw stronę jako domyślną”. Ustawienie strony zostanie zapamiętane po złożeniu zlecenia.

   Na formatce kupna pokazujemy także dostępne środki na rachunku powiązanym z usługą maklerską. Jeśli rachunkiem powiązanym jest Rachunek Transakcyjny, możesz go zasilić w trakcie składania zlecenia, wybierając po wpisaniu parametrów zlecenia, „Zasil rachunek transakcyjny i dalej >>”.

   W następnym kroku będziesz mógł wpisać kwotę zasilenia. Wystarczy wpisać kwotę zasilenia nie większą niż środki dostępne na rachunku powiązanym z Rachunkiem Transakcyjnym i wybrać „Zasil rachunek transakcyjny i dalej >>”. Jeśli wybierzesz „Dalej>>”, Rachunek transakcyjny nie zostanie zasilony.

   Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlona strona z podsumowaniem zlecenia.

   Wystarczy zatwierdzić, żeby wysłać zlecenie do realizacji.

   Życzymy udanych inwestycji.