Limity aktywacji - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak oszacowany jest limit aktywacji?

  • Wartość limitu aktywacji jest z reguły wynikiem analizy technicznej wykresu akcji, a przy zleceniach sprzedaży dodatkowo dochodzi subiektywny czynnik akceptacji wysokości straty.

 •  

  Czym jest "Stop Loss" i "Stop Limit"?

  • Zlecenie STOP LOSS jest to zlecenie z limitem aktywacji bez określonego limitu wykonania (PKC).

   Zlecenie STOP LIMIT jest zleceniem z limitem aktywacji z określonym limitem wykonania zlecenia.

 •  

  Jakie są zasady składania zleceń kupna z limitem aktywacji?

  • Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być:

   • wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę (status w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE)
   • równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty)

    

   Przykład:

   Zlecenie kupna z limitem aktywacji

   Ostatni kurs spółki XXX na giełdzie wynosi 14,25 zł.

   Inwestor zamierza złożyć zlecenie kupna z limitem aktywacji.

   Przykładowe możliwości:

   kupno XXX Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 14,40 zł (STOP LOSS)

   kupno XXX Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 16,20 zł (STOP LOSS)

   kupno XXX z limitem 15,30 zł z limitem aktywacji 14,40 zł (STOP LIMIT)

   kupno XXX z limitem 16,25 zł z limitem aktywacji 16,20 zł (STOP LIMIT).

 •  

  Jakie są zasady składania zleceń sprzedaży z limitem aktywacji?

  • Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży musi być:

   • niższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub większe zostaje odrzucone przez giełdę (status w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE)
   • równy lub wyższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty)

    

   Przykład:

   Zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji

   Ostatni kurs spółki XXX na giełdzie wynosi 63,50 zł.

   Inwestor zamierza złożyć zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji.

   Przykładowe możliwości:

   sprzedaż XXX Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 62,00 zł (STOP LOSS)

   sprzedaż XXX Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 59,50 zł (STOP LOSS)

   sprzedaż XXX z limitem 56,00 zł z limitem aktywacji 62,00 zł (STOP LIMIT)

   sprzedaż XXX z limitem 59,00 zł z limitem aktywacji 59,50 zł (STOP LIMIT).