•  

  Powiadomienia o konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego - nowy mBank

  • Jeśli po rozliczeniu sesji (ok. godziny 20:00-21:00) okaże się, że jest konieczność uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a na rachunku transakcyjnym nie będzie wystarczających środków do uzupełnienia, klient otrzyma obligatoryjnie komunikat do serwisu transakcyjnego, w którym będzie informacja o kwocie jaką trzeba uzupełnić oraz ostatecznej dacie i godzinie uzupełnienia.

   Klienci którzy ustawią sobie dodatkowo powiadomienie SMS, będą otrzymywać te same informacje na telefon komórkowy. Brak uzupełnienia depozytu w podanym w wiadomości terminie będzie skutkował wystawieniem automatycznie zleceń interwencyjnych zamykających pozycje potrzebne do uzupełnienia depozytu. Zlecenia interwencyjne są wystawiane PKC i nie ma możliwości ich anulowania. Uzupełnienie depozytu odbywa się przez zasilenie rachunku transakcyjnego, z którego mDM pobiera środki na depozyt. Sposób powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu jest prezentowany w „Szczegółach umowy” w polu „Sposób powiadamiania o braku depozytu”.

    

   Ustanowienie maksymalnej kwoty w rachunku transakcyjnym mBanku krok 2