•  

  Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków realizacji zleceń maklerskich na rynku kasowym i terminowym

  • Tabela warunków i oznaczeń

   Żródło: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego

    

   Oznaczenia:
   Wielkość Standardowa - zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania (MWW) i bez warunku wielkości ujawnianej (WUJ)
   MWW – warunek minimalnej wielkości wykonania
   WUJ - warunek wielkości ujawnianej
   D - oznaczenie ważności „Ważne na dzień bieżący”
   WDD – oznaczenie ważności „Ważne do oznaczonego dnia”
   WDA – oznaczenie ważności „Ważne na czas nieoznaczony”
   WDC – oznaczenie ważności „Ważne do określonego czasu”
   WNF – zlecenie z oznaczeniem „Ważne na fixing”
   WNZ – oznaczenie ważności „Ważne na zamknięcie”
   WIA - oznaczenie ważności „Wykonaj i anuluj”
   WLA - oznaczenie ważności „Wykonaj lub anuluj”
   cross - zlecenia LIMIT składane w celu realizacji w transakcji typu „cross”

    

   Niedozwolone połączenia parametrów zlecenia blokowane bez względu na fazę sesji

   • LIM AKT – MWW
   • LIM AKT – WLA
   • LIM AKT – PCR
   • LIM AKT – WNF
   • LIM AKT – WNZ
   • LIM AKT – WIA
   • LIM AKT – WUJ
   • LIM AKT - PEG
   • WUJ – WIA
   • WUJ – WLA
   • WUJ – PKC
   • MWW – PKC
   • MWW – PEG
   • MWW – WLA
   • MWW – WNF
   • MWW – WNZ
   • WNF – PEG
   • WNZ – PEG
   • WIA – PEG
   • WLA – PEG
   • WUJ – PEG
   • WUJ – PCR