Zlecenie PCR (po cenie rynkowej)

 •  

  Zasady składania zlecenia

  • Zlecenia PCR można składać:

   • w systemie notowań ciągłych - w fazie przed otwarciem, w fazie notowań ciągłych oraz w fazie przed zamknięciem,
   • w systemie kursu jednolitego - w fazie przed otwarciem.

   W przypadku, gdy w chwili przyjęcia zlecenia PCR w arkuszu zleceń jedynym zleceniem przeciwstawnym do tego zlecenia jest zlecenie PKC, zlecenie PCR podlega realizacji po cenie równej kursowi ostatniej transakcji zawartej w tym dniu, a w przypadku jej braku - po kursie odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów.

   - Zlecenia PCR mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PKC, i tak samo jak zlecenia PKC - mają najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę.
   - W przypadku, gdy w arkuszu zleceń istnieją niezrealizowane zlecenia PKC i PCR, o kolejności ich realizacji decyduje priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza zleceń.
   - Modyfikacja zlecenia PCR na zlecenie PKC w fazie przed otwarciem nie powoduje utraty priorytetu czasu przyjęcia danego zlecenia do arkusza zleceń.

   • Nie są przyjmowane przez Giełdę zlecenia łączące PCR z limitem aktywacji
   • Zlecenia kupna i sprzedaży PCR odrzucane są też na pierwszej sesji notowania instrumentu finansowego na giełdzie.

   W przypadku zlecenia kupna PCR system blokuje środki w wysokości sumy:

   • iloczynu liczby akcji i kursu odniesienia powiększonego o 10% (20% dla NewConnect)
   • prowizji.

   W przypadku zleceń sprzedaży PCR wartość zlecenia prezentowana jest jako iloczyn liczby akcji i kursu odniesienia pomniejszonego o 10% (20% dla NewConnect).

    

   Składanie zlecenia w serwisie transakcyjnym

   • Wybierz ścieżkę: Logowanie>Inwestycje(lewe menu)>Papiery wartościowe>Wejdż online>Kupno/Sprzedaż papierów(lewe menu).
   • W polu „Nazwa papieru” nazwę spółki podpowiada system jeśli wpiszesz 1, 2 lub 3 pierwsze litery nazwy.
   • Następnie wpisz liczbę akcji, jaką chcesz kupić lub sprzedać.
   • W wierszu „Limit ceny” zaznacz PCR (możesz wybrać tylko jedna opcję).
   • Wybierz ważność zlecenia. (możesz wybrać tylko jedną opcję w tym wierszu).
   • Wpisz ewentualnie dodatkowe warunki, które nie są jednak wymagane (WUJ, MWW).
   • Wybierz „Dalej” i na następnej stronie, jeśli wszystkie dane się zgadzają, potwierdź zlecenie.

    

   eMAKLER

    

   Przykłady

   1. Zlecenie kupna z PCR w trakcie notowań ciągłych.

   W danym momencie w arkuszu zleceń jest następująca sytuacja:

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   100 51 52 230
   120 50 53 300
   200 49 54 500

    

   Wpada zlecenie kupna 600 akcji PCR.

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   600 PCR
   100 51 52 230
   120 50 53 300
   200 49 54 500

    

   W tej sytuacji (zlecenia są realizowane po cenie zlecenia oczekującego) zlecenie zostaje zrealizowane częściowo: 230 akcji po kursie 52 PLN.

   Pozostała, niezrealizowana część zlecenia (370 akcji) pozostanie w arkuszu jako zlecenie kupna 370 akcji z limitem 52 PLN. Różnica między PCR polega na tym, że w tej samej sytuacji zlecenie PKC zrealizowałoby się w całości kupując część akcji nawet po kursie 54 PLN

   Arkusz po realizacji tego zlecenia wygląda tak:

    

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   370 52 53 300
   100 51 54 500
   120 50
   200 49

    

   2. Zlecenie sprzedaży PCR w trakcie notowań ciągłych.

   Obecna sytuacja w arkuszu zleceń wygląda tak (kontynuacja poprzedniego arkusza):

    

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   370 52 53 300
   100 51 54 500
   120 50
   200 49

    

   Wpada zlecenia sprzedaży 240 akcji PCR.

    

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   PCR 240
   370 52 53 300
   100 51 54 500
   120 50
   200 49

    

   Zlecenie to zostaje zrealizowane w całości: 240 akcji po 52 PLN

   Arkusz po realizacji tego zlecenia wygląda tak:

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   130 52 53 300
   100 51 54 500
   120 50
   200 49

    

    

   Zobacz podobne tematy