Zlecenia ze zmiennym limitem realizacji (zlecenia PEG)

 •  

  Zasady składania zlecenia

  • Zlecenie PEG zawiera limit ceny, który przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie w arkuszu zleceń.

   Zlecenie PEG może zawierać dodatkowy (stały) limit ceny:
   a) maksymalny - dla zleceń kupna,
   b) minimalny - dla zleceń sprzedaży
   - po przekroczeniu, którego podstawowy (zmienny) limit ceny w zleceniu PEG przestaje być automatycznie aktualizowany.
   Dodatkowy limit ceny ogranicza automatyczną aktualizację podstawowego (zmiennego) limitu ceny tego zlecenia, do chwili kiedy limit ceny w najlepszym zleceniu kupna jest wyższy od tego dodatkowego limitu w zleceniu PEG, a w przypadku zlecenia sprzedaży – niższy od tego dodatkowego limitu.

   Automatyczna aktualizacja podstawowego (zmiennego) limitu ceny w zleceniu PEG jest wznawiana, jeżeli:
   a) limit ceny w najlepszym zleceniu kupna w arkuszu zleceń spadnie poniżej maksymalnego dodatkowego limitu ceny w zleceniu PEG – w przypadku gdy zlecenie PEG jest zleceniem kupna,
   b) limit ceny w najlepszym zleceniu sprzedaży wzrośnie powyżej minimalnego dodatkowego limitu ceny w zleceniu PEG – w przypadku gdy zlecenie PEG jest zleceniem sprzedaży.

   Zlecenia PEG mogą być składane wyłącznie w fazie notowań ciągłych. Zlecenia PEG nie są przyjmowane, a przyjęte tracą ważność:
   a) w fazie notowań ciągłych - jeżeli w po tej samej stronie arkusza zleceń brak jest zleceń z limitem ceny,
   b) w przypadku zawieszenia obrotu,
   c) w fazie przed otwarciem/przed zamknięciem,
   d) w fazie dogrywki,
   e) w okresie równoważenia.

   Zlecenie PEG traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, gdy jego podstawowy (zmienny) limit ceny jest aktualizowany.
   Zlecenie kupna PEG traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, gdy:
   a) w wyniku dodania lub zmiany jego dodatkowy limit ceny jest/staje się niższy od limitu ceny w najlepszym zleceniu kupna istniejącym w arkuszu, lub
   b) zmianie podlega jego dodatkowy limit ceny, który przed modyfikacją był niższy od limitu ceny w najlepszym zleceniu kupna istniejącym w arkuszu.

   Zlecenie sprzedaży PEG traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, gdy:
   a) w wyniku dodania lub zmiany jego dodatkowy limit ceny jest/staje się wyższy od limitu ceny w najlepszym zleceniu sprzedaży istniejącym w arkuszu, lub
   b) zmianie podlega jego dodatkowy limit ceny, który przed modyfikacją był wyższy od limitu ceny w najlepszym zleceniu sprzedaży istniejącym w arkuszu.