•  

  Zlecenie wykonaj i anuluj WIA (z oznaczeniem ważności od pierwszego wykonania)

  • Zasady składania zlecenia

   Zlecenie z oznaczeniem WIA jest ważne do momentu zawarcia na jego podstawie pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w wielu transakcjach), przy czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność.
   Zlecenie z oznaczeniem WIA może być złożone na giełdę wyłącznie w fazie notowań ciągłych oraz w fazie dogrywki. 37
   Jeżeli po przyjęciu zlecenia WIA w arkuszu zleceń brak jest zleceń przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji po kursie zgodnym z ograniczeniami wahań kursów, zlecenie z oznaczeniem WIA traci ważność.

    

   Składanie zlecenia w serwisie transakcyjnym

   • wybierz ścieżkę: Logowanie>Inwestycje(lewe menu)>Papiery wartościowe>Wejdż online>Kupno/Sprzedaż papierów(lewe menu)
   • w polu „Nazwa papieru” nazwę spółki podpowiada system jeśli wpiszesz 1, 2 lub 3 pierwsze litery nazwy
   • następnie wpisz liczbę akcji, jaką chcesz kupić lub sprzedać
   • w wierszu „Limit ceny” wybierz jedną opcję
   • wybierz ważność zlecenia WIA. (możesz wybrać tylko jedną opcję w tym wierszu)
   • wpisz ewentualnie dodatkowe warunki (limit aktywacji, MWW), które jednak nie są wymagane
   • wybierz „Dalej” i na następnej stronie, jeśli wszystkie dane się zgadzają, potwierdź zlecenie

    

   Przykłady

   1. Zlecenie kupna z limitem z ważnością WIA w trakcie notowań ciągłych.

   W danym momencie w arkuszu zleceń jest następująca sytuacja

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   100 51 52 230
   120 50 53 300
   200 49 54 500

    

   Wpada zlecenie kupna 500 akcji z limitem 52,5 zł z ważnością WIA.

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   500 52,5 (WIA)
   100 51 52 230
   120 50 53 300
   200 49 54 500

    

   Następuje częściowa realizacja tego zlecenia (zlecenia realizowane są po kursie równym limitowi zlecenia oczekującego):

   • 230 akcji po 52 zł.

   Pozostała, niezrealizowana część traci ważność. Arkusz po realizacji tego zlecenia wygląda tak:

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   100 51 53 300
   120 50 54 500
   200 49

    

   2. Zlecenie sprzedaży z limitem z ważnością WIA w trakcie notowań ciągłych.

   Obecna sytuacja w arkuszu zleceń wygląda tak (kontynuacja poprzedniego arkusza):

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   100 51 53 300
   120 50 54 500
   200 49

    

   Wpada zlecenie sprzedaży 170 akcji z limitem 49,90 zł z ważnością WIA.

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   49,90 (WIA) 170
   100 51 53 300
   120 50 54 500
   200 49

    

   Następuje całkowita realizacja tego zlecenia w dwóch transakcjach:

   • 100 akcji po 51 zł
   • 70 akcji po 50 zł

   Arkusz po realizacji tego zlecenia wygląda tak:

   Kupno Sprzedaż
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   50 50 53 300
   200 49 54 500