•  

  Zlecenie WLA z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj

  • Zasady składania zlecenia

   Zlecenie z oznaczeniem WLA jest ważne do momentu zawarcia na jego podstawie transakcji (jednej lub więcej, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w wielu transakcjach), przy czym zlecenie to musi być zrealizowane w całości albo nie jest realizowane w ogóle.
   Zlecenie z oznaczeniem WLA może być złożone na giełdę tylko w fazie notowań ciągłych oraz w fazie dogrywki.
   Jeżeli po przyjęciu zlecenia z oznaczeniem WLA w arkuszu zleceń brak jest zleceń przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji po kursie zgodnym z ograniczeniami wahań kursów, zlecenie z oznaczeniem WLA traci ważność.

    

   Składanie zlecenia w serwisie transakcyjnym

   • wybierz ścieżkę: Logowanie>Inwestycje(lewe menu)>Papiery wartościowe>Wejdż online>Kupno/Sprzedaż papierów(lewe menu)
   • w polu „Nazwa papieru” nazwę spółki podpowiada system jeśli wpiszesz 1, 2 lub 3 pierwsze litery nazwy
   • następnie wpisz liczbę akcji, jaką chcesz kupić lub sprzedać
   • w wierszu „Limit ceny” wybierz jedną opcję
   • wybierz ważność zlecenia WLA. (możesz wybrać tylko jedną opcję w tym wierszu)
   • wpisz ewentualnie dodatkowy warunek MWW, który jednak nie jest wymagany
   • wybierz „Dalej” i na następnej stronie, jeśli wszystkie dane się zgadzają, potwierdź zlecenie
     

   Przykłady

   1. Zlecenie kupna z limitem z ważnością WLA w trakcie notowań ciągłych.

   W danym momencie w arkuszu zleceń jest następująca sytuacja

   Kupno  Sprzedaż 
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   100 51 52 230
   120 50 53 300
   200 49 54 500

    

   Wpada zlecenie kupna 500 akcji z limitem 52,5 zł z ważnością WLA.

   Kupno  Sprzedaż 
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   500 52,5 (WLA)    
   100 51 52 230
   120 50 53 300
   200 49 54 500

    

   Ponieważ w arkuszu nie ma zleceń sprzedaży umożliwiających całkowitą realizacje zlecenia, nie zostaje ono zrealizowane i traci ważność.

   Arkusz pozostaje bez zmian.

   Kupno  Sprzedaż 
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   100 51 52 230
   120 50 53 300
   200 49 54 500

    

   2. Zlecenie sprzedaży z limitem z ważnością WLA w trakcie notowań ciągłych.

   Obecna sytuacja w arkuszu zleceń wygląda tak (kontynuacja poprzedniego arkusza):

   Kupno  Sprzedaż 
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   100 51 52 230
   120 50 53 300
   200 49 54 500

    

   Wpada zlecenie sprzedaży 170 akcji z limitem 49,90 zł z ważnością WLA. 

   Kupno  Sprzedaż 
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
       49,90(WLA) 170
   100 51 53 300
   120 50 54 500
   200 49    

    

   Następuje całkowita realizacja tego zlecenia w dwóch transakcjach:

   • 100 akcji po 51 zł
   • 70 akcji po 50 zł

   Arkusz po realizacji tego zlecenia wygląda tak:

   Kupno  Sprzedaż 
   Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
   50 50 53 300
   200 49 54 500