•  

  Ustawa o usługach płatniczych

  • Ustawa o usługach płatniczych dotyczy przede wszystkim: rachunków, dyspozycji w postaci zleceń płatniczych takich jak: przelewy, wpłaty, wypłaty, zlecenia stałe, polecenia zapłaty składanych w związku z korzystaniem z rachunków, kart płatniczych: debetowych, kredytowych, charge.

   Z dniem 23 października br. usługi świadczone przez mBank zostaną dostosowane do wymogów ustawy o usługach płatnicznych, która przenosi na rynek polski zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007 r. (tzw. Dyrektywy PSD).

   Celem ustawy jest ujednolicone w całej Unii Europejskiej działań w zakresie szeroko rozumianych płatności (przelewy, płatności kartą). Ustawa wprowadza m.in. nowe zasady wykonywania usług płatniczych dotyczące np. terminów wykonania usług i księgowań transakcji, wysokości opłat, sposobu rozpatrywania reklamacji itp.

   Zgodnie z zapisami ustawy instytucje świadczące usługi płatnicze mają obowiązek dokładnego informowania klientów o wszystkich kluczowych aspektach zawieranych z nimi umów. Na przykład, zgodnie z tą dyrektywą, wykonanie przelewu przez klienta w Polsce, we Francji czy w Niemczech ma się odbywać na takich samych zasadach. Co ważne, ustawa nie odnosi się jedynie do funkcjonowania banków. Obejmuje ona również firmy specjalizujące się m.in. w przekazach pieniężnych oraz agencje umożliwiające regulowanie rachunków za telefon, prąd czy gaz.

   W wyniku wprowadzenia w życie rozporządzeń ustawy w dniu 16 października 2012 r. zmianie ulegną zapisy Regulaminów mBanku dotyczących rachunków i kart płatniczych, Tabeli Prowizji i Opłat mBanku oraz Tabeli Stóp Procentowych (szczegółowe informacje na temat poszczególnych zmian mBank publikował dn. 15 października 2012 r.).