Otwórz konto w najlepszym mobilnym banku

0

0

0

0

0/4

0

za otwarcie i prowadzenie
 rachunku

za wypłaty kartą od 100zł z bankomatów Planet Cash, BZ WBK i Euronet

za przelewy internetowe w złotówkach

 

za BLIK: płatności bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów

za kartę przy 5 transakcjach w miesiącu lub 4 zł1

 

za potwierdzenie operacji kodem SMS

 

zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

 

W pakiecie z kontem otrzymujesz

I miejsce w kategorii Przyjazny Bank Bankowość mobilna w 2016 roku 

Ranking Przyjazny Bank „Newsweeka” 2016

Poznaj aplikację mobilną mBanku. Dotknij możliwości gdziekolwiek jesteś

W pakiecie z kontem otrzymujesz

Serwis transakcyjny

Serwis transakcyjny

Wygodny i przyjazny serwis z użyteczną wyszukiwarką przelewów i klasyfikacją wydatków, dzięki której zawsze wiesz ile i na co wydajesz.

Sieć placówek

Sieć placówek

Korzystaj ze sprawnej, profesjonalnej i kompleksowej obsługi u naszych ekspertów w sieci placówek w całej Polsce.

Polecanie konta

Polecanie konta

Poleć konto w najlepszym mobilnym banku swoim bliskim. Będą zachwyceni, a Ty dodatkowo zarobisz 100 zł w Programie PolecamBank.

mSaver

mSaver

Odkładaj małe kwoty na wielkie cele automatycznie z mSaverem i spełniaj marzenia bez wysiłku.

BLIK

BLIK

Płać i wypłacaj z gotówkę z bankomatów bez użycia karty oraz korzystaj z licznych promocji BLIKA.

 

Jak założyć eKonto Standard?  Otwórz eKonto przez internet i ...

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat:

Tak - po otwarciu rachunku możesz do niego dopisać współposiadacza lub w przypadku rachunku wspólnego, zmienić na indywidualny. Wystarczy złożyć wniosek w placówce mBanku, za pośrednictwem mLinii lub w serwisie transakcyjnym. 

Na podstawie tego wniosku, podpisanie nowej umowy dla rachunku będzie konieczne jedynie w przypadku, gdy osoba pozostająca właścicielem rachunku nie posiada jeszcze żadnego rachunku indywidualnego w mBanku lub w przypadku dopisania współposiadacza, gdy Klienci nie posiadają  razem jeszcze wspólnego konta. Sposób w jakim ma być podpisana umowa wybierany jest na wniosku. Dostępne opcje to: doręczenie kurierem lub placówka mBanku. 


Dowiedz się więcej na ten temat

Co to jest dyspozycja na wypadek śmierci?

Wskazanie za życia przez posiadacza rachunku osoby lub osób uposażonych, czyli tych, które są upoważnione do wypłaty pieniędzy z konta po jego śmierci.  

Kogo można wskazać jako osobę uprawnioną do skorzystania z dyspozycji na wypadek śmierci?

Krąg osób, których ona dotyczy to: małżonek, wstępni (czyli osoby, od których się wywodzimy – rodzice, macocha czy ojczym tylko wtedy, gdy istnieje przysposobienie, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (te osoby, które są naszymi potomkami – dzieci, wnuki, prawnuki) oraz rodzeństwo (również przyrodnie).

Czy pełnomocnik ustanowiony do rachunku może dysponować środkami po zgonie?

Z chwilą śmierci posiadacza rachunku wszelkie umowy i pełnomocnictwa – poza dyspozycją na wypadek śmierci – wygasają. Tak więc osoba, która ukrywa przed bankiem fakt śmierci posiadacza rachunku i wypłaca z niego pieniądze działa poza granicami umocowania. Dlatego zanim podejmiemy jakiekolwiek środki z banku, zawsze powinniśmy najpierw uzyskać prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Dowiedz się więcej na ten temat

Każdy rachunek z wyjątkiem eKonta m posiadanego przez Klientów w wieku 13-17 lat możesz przekształcić na inny typ konta z naszej oferty. Pamiętaj jednak, że zmiana typu rachunku na eKonto m jest dostępna dla klientów, którzy nie ukończyli 25 lat. W przypadku rachunku wspólnego, warunek nie ukończenia 25 lat dotyczy młodszego współposiadacza. Posiadacze eKonta izzy który nie ukończyli 18 lat mogą przekształcić jedynie na eKonto m na warunkach dla swojej grupy wiekowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.  Prowizja za wypłaty kartą gotówki poniżej 100 zł z bankomatów Planet Cash, Euronet i BZ WBK S.A wynosi 1,30 zł.

1Opłata za kartę debetową wydaną do rachunku wynosi 0 zł pod warunkiem zrealizowania 5 transakcji na dowolną kwotę w danym miesiącu. W przypadku niespełnienia warunku opłata miesięczna za kartę debetową do konta wynosi 4 zł. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową oraz warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, dostępnych na stronach: www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/karta-do-ekonta/, www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora. 


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Premia 100 zł za polecenie rachunku obowiązuje w czasie trwania edycji 1/2017 Programu PolecamBank od 3.03.2017 r. do 31.08.2017 r. i jest wypłacana za polecenie klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku o rachunek osobisty typu: eKonto lub/i mKonto w ramach oferty standardowej mBanku lub eKonto lub/i mKonto w ramach dowolnej oferty promocyjnej mBanku obowiązującej w czasie trwania Programu, jeżeli: uczestnik Programu przystąpi do edycji 1/2017 Programu po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego na stronie www.mBank.pl oraz aktywnie korzysta ze swojego rachunku, natomiast Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku wpisując we wniosku identyfikator polecenia osoby polecającej, zawnioskuje o kartę debetową do rachunku oraz aktywnie korzysta z rachunku. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii – dokona: przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku lub płatności albo wypłaty gotówki za pomocą karty debetowej lub kredytowej mBanku, niezwiązanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zasilenia rachunku osobistego w mBanku z rachunku w innym banku. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona on 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej wydanej do tego rachunku. Jeżeli rachunek Nowego Klienta jest rachunkiem wspólnym, 5 transakcji kartą debetową wykonać musi każdy współposiadacz rachunku osobno. W przypadku rachunków wspólnych, Premia przysługuje wszystkim posiadaczom rachunku łącznie i niepodzielnie. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania Premii za polecenie rachunku opisane są w Regulaminie „Programu PolecamBank – edycja 1/2017” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html oraz w placówkach mBanku. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.