Oszczędzaj a w razie potrzeby wypłacaj środki bez utraty odsetek

Nie musisz otwierać nowego konta. Jeśli masz już przynajmniej jedno eKonto oszczędnościowe, możesz skorzystać z Promocji modyfikując jedno z nich.

Promocja trwa od 17.10.2019 do 03.02.2020r. Promocyjne oprocentowanie obowiązywać będzie przez 4 miesiące od daty otwarcia Rachunku.
Możesz z niej skorzystać tylko 1 raz.

Oprocentowanie

Dla Uczestników Promocji z mKontem Intensive przez 4 miesiące od otwarcia lub modyfikacji rachunku:

 

Rachunek oszczędnościowy Oprocentowanie zmienne, w skali roku

eKonto oszczędnościowe
na nowe środki

Nowe środki:

2,7% do 500 000,00 PLN

 

Pozostałe środki:

0,40% - od 500 000,01 do 600 000,00 PLN

0,70% - nadwyżka powyżej 600 000,01 PLN

 

Po zakończeniu promocji oprocentowanie Rachunku będzie zgodne z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 
Co to są nowe środki i jak je obliczamy?

Nowe środki to różnica pomiędzy sumą Twoich pieniędzy w mBanku w chwili składania wniosku (A) i w każdym następnym, aż do zakończenia promocyjnego oprocentowania, a sumą Twoich pieniędzy w mBanku w dniu, w którym przypada data weryfikacji salda (B) – 30.09.2019r.

 

schemat nowych środków 

schemat nowych środków 

 

Ważne informacje

Każda transakcja taka, jak przelew, płatność kartą, spłata zobowiązań, zmieni wysokość Twoich nowych środków, które mogą zostać objęte wyższym oprocentowaniem.

Informację o wysokości nowych środków znajdziesz w szczegółach rachunku w serwisie transakcyjnym oraz we wniosku o otwarcie rachunku.

Do nowych środków zaliczamy nadwyżkę z rachunków osobistych, oszczędnościowych oraz lokat w polskich złotych.

Jak założyć rachunek oszczędnościowy w mBanku?

Złóż wniosek przez internet

bez wychodzenia z domu

Potwierdź umowę

przez kuriera lub w placówce

Korzystaj z możliwości

eKonta oszczędnościowego zaraz po założeniu

Dowiedz się więcej o mKoncie Intensive

mKonto Intensive to rachunek premium w naszej ofercie. Jego posiadacze zyskują:

 •  

  dostęp do wyjątkowej oferty (promocyjnego eKonta oszczędnościowego na nowe środki, karty wielowalutowej Visa Świat Intensive, najlepszej oferty kredytu hipotecznego w naszym banku)

 •  

  darmowe bankomaty na całym świecie

 •  

  3 darmowe przelewy ekspresowe w miesiącu

 •  

  pomoc asystenta Concierge

 •  

  priorytetową obsługę na mLinii

Prowadzenie rachunku jest darmowe jeśli na konto wpływa minimum 7000 złotych miesięcznie lub jeśli łączna suma aktywów zgromadzonych w mBanku to minimum 100 000 złotych. W przypadku niespełnienia warunków opłata za konto wynosi 49.50 złotych.

 

Jeśli nie masz jeszcze mKonta Intensive, załóż je lub przekształć konto, które już posiadasz. Dowiedz się więcej.

Nota prawna

To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.
Promocja „eKonto oszczędnościowe na nowe środki – edycja II”, trwa od 17.10.2019 r. do 03.02.2020 r. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać 4 miesiące od daty otwarcia Rachunku.

Promocja skierowana jest do Klientów Banku, osób fizycznych, Posiadaczy lub Współposiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią poniższe warunki:
1. złożą wniosek i zaakceptują treść Regulaminu Promocji na wniosku o otwarcie lub modyfikację eKonta oszczędnościowe na nowe środki – edycja II
2. Zasilą Rachunek Nowymi środkami w okresie trwania Promocji.
Definicja Nowych Środków znajduje się w Regulaminie Promocji.

Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikowi Promocji w okresie trwania Promocji otwarcia Rachunku lub jego modyfikacji z oprocentowaniem wskazanym w Tabeli w Regulaminie.
Dla wszystkich Uczestników Promocji, z wyłączeniem Uczestników Promocji z mKontem Intensive oprocentowanie nominalne w skali roku wynosić będzie:
• Nowe środki – 2,3% do 500.000,00 PLN
• Pozostałe środki – 0,40% od 500.000,01 PLN do 600.000,00 PLN oraz 0,70% powyżej 600.000,00 PLN
przez okres 4 miesięcy od daty otwarcia lub modyfikacji Rachunku

Dla uczestników Promocji mKonto Intensive oprocentowanie nominalne w skali roku wynosić będzie:
• Nowe środki – 2,7% do 500.000,00 PLN
• Pozostałe środki – 0,40% od 500.000,01 PLN do 600.000,00 PLN oraz 0,70% powyżej 600.000,00 PLN
przez okres 4 miesięcy od daty otwarcia lub modyfikacji Rachunku

Maksymalna łączna kwota oprocentowania promocyjnego na Rachunku to suma Nowych środków nie więcej niż 500.000,00 PLN łącznie.

Środki wpłacone na Rachunek w Promocji i niespełniające definicji Nowych środków będą oprocentowane według oprocentowania standardowego zgodnego z Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Po zakończeniu 4 miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania, oprocentowanie Rachunku będzie zgodne z Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Jeśli Uczestnik Promocji posiada więcej niż jeden Rachunek na standardowych warunkach, może dokonać modyfikacji jednego z eKont oszczędnościowych i skorzystać na nim z Promocji. eKonto oszczędnościowe możesz otworzyć tylko w okresie obowiązywania Promocji. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz w czasie jej trwania.
Jeżeli na dzień badania salda Uczestnik Promocji nie posiadał żadnych produktów oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku, to saldo z dania badania przyjmie wartość 0,00 PLN.

Wszystkie opłaty dotyczące Rachunku są tożsame z obowiązującym opłatami i prowizjami, jak dla standardowego eKonto oszczędnościowego. Opłaty i prowizje określone są w Tabeli prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania promocyjnego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie Promocji „eKonto oszczędnościowe na nowe środki – edycja II” zamieszczonym na stronie
www.mbank.pl/indywidualny/konta/promocje/ekonto-oszczednosciowe-na-nowe-srodki-intensive/