Oszczędzaj a w razie potrzeby wypłacaj środki bez utraty odsetek

Nie musisz otwierać nowego konta. Jeśli masz już przynajmniej jedno eKonto oszczędnościowe, możesz skorzystać z Promocji modyfikując jedno z nich.

Promocja trwa od 17.10.2019 do 03.02.2020r. Promocyjne oprocentowanie obowiązywać będzie przez 4 miesiące od daty otwarcia Rachunku.
Możesz z niej skorzystać tylko 1 raz.

 
Co to są nowe środki i jak je obliczamy?

Nowe środki to różnica pomiędzy sumą Twoich pieniędzy w chwili składania wniosku (A) a sumą Twoich pieniędzy w dniu w którym przypada data weryfikacji salda (B) - ​​​​​​​30.09.2019 r.

 

schemat nowych środków 

schemat nowych środków 

 

Dodatkowe korzyści

Każda transakcja taka, jak przelew, płatność kartą, spłata zobowiązań, zmieni wysokość Twoich nowych środków, które zostaną objęte wyższym oprocentowaniem.

Informację o wysokości nowych środków znajdziesz w szczegółach rachunku w serwisie transakcyjnym oraz we wniosku o otwarcie rachunku.

Do nowych środków zaliczamy nadwyżkę z rachunków osobistych, oszczędnościowych oraz lokat w polskich złotych.

 
Jak założyć konto w mBanku?

Złóż wniosek przez internet

bez wychodzenia z domu

Potwierdź umowę

przez kuriera lub w placówce

Korzystaj z możliwości

eKonta oszczędnościowego zaraz po założeniu

Oprocentowanie

Dla wszystkich Uczestników Promocji, z wyłączeniem Uczestników Promocji z mKontem Intensive przez 4 miesiące od otwarcia lub modyfikacji rachunku:

 

Rachunek oszczędnościowy Oprocentowanie zmienne, w skali roku

eKonto oszczędnościowe
na nowe środki

Nowe środki:

2,3% do 500 000,00 PLN

 

Pozostałe środki:

0,40% - od 500 000,01 do 600 000,00 PLN

0,70% - nadwyżka powyżej 600 000,01 PLN

 

Po zakończeniu promocji oprocentowanie Rachunku będzie zgodne z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Nota prawna

To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.
Promocja „eKonto oszczędnościowe na nowe środki – edycja II”, trwa od 17.10.2019 r. do 03.02.2020 r. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać 4 miesiące od daty otwarcia Rachunku.

Promocja skierowana jest do Klientów Banku, osób fizycznych, Posiadaczy lub Współposiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią poniższe warunki:
1. złożą wniosek i zaakceptują treść Regulaminu Promocji na wniosku o otwarcie lub modyfikację eKonta oszczędnościowe na nowe środki – edycja II
2. Zasilą Rachunek Nowymi środkami w okresie trwania Promocji.
Definicja Nowych Środków znajduje się w Regulaminie Promocji.

Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikowi Promocji w okresie trwania Promocji otwarcia Rachunku lub jego modyfikacji z oprocentowaniem wskazanym w Tabeli w Regulaminie.
Dla wszystkich Uczestników Promocji, z wyłączeniem Uczestników Promocji z mKontem Intensive oprocentowanie nominalne w skali roku wynosić będzie:
• Nowe środki – 2,3% do 500.000,00 PLN
• Pozostałe środki – 0,40% od 500.000,01 PLN do 600.000,00 PLN oraz 0,70% powyżej 600.000,00 PLN
przez okres 4 miesięcy od daty otwarcia lub modyfikacji Rachunku

Dla uczestników Promocji mKonto Intensive oprocentowanie nominalne w skali roku wynosić będzie:
• Nowe środki – 2,7% do 500.000,00 PLN
• Pozostałe środki – 0,40% od 500.000,01 PLN do 600.000,00 PLN oraz 0,70% powyżej 600.000,00 PLN
przez okres 4 miesięcy od daty otwarcia lub modyfikacji Rachunku

Maksymalna łączna kwota oprocentowania promocyjnego na Rachunku to suma Nowych środków nie więcej niż 500.000,00 PLN łącznie.

Środki wpłacone na Rachunek w Promocji i niespełniające definicji Nowych środków będą oprocentowane według oprocentowania standardowego zgodnego z Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Po zakończeniu 4 miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania, oprocentowanie Rachunku będzie zgodne z Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Jeśli Uczestnik Promocji posiada więcej niż jeden Rachunek na standardowych warunkach, może dokonać modyfikacji jednego z eKont oszczędnościowych i skorzystać na nim z Promocji. eKonto oszczędnościowe możesz otworzyć tylko w okresie obowiązywania Promocji. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz w czasie jej trwania.
Jeżeli na dzień badania salda Uczestnik Promocji nie posiadał żadnych produktów oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku, to saldo z dania badania przyjmie wartość 0,00 PLN.

Wszystkie opłaty dotyczące Rachunku są tożsame z obowiązującym opłatami i prowizjami, jak dla standardowego eKonto oszczędnościowego. Opłaty i prowizje określone są w Tabeli prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania promocyjnego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie Promocji „eKonto oszczędnościowe na nowe środki – edycja II” zamieszczonym na stronie
www.mbank.pl/indywidualny/konta/promocje/ekonto-oszczednosciowe-na nowe-srodki/.