Operacje - pytania i odpowiedzi

Usługi SMS - operacje

 •  

  Lista operacji z określonego przedziału czasu (od ... do ...)

  • Tekst SMS wysłanego do mBanku powinien być następujący:
   3#Numer klienta#Hasło#Osiem Ostatnich Cyfr Rachunku#Data Od (format daty: DDMMRRRR)#Data Do (FORMAT: DDMMRRRR)

   Należy jednak pamiętać, aby różnica między podanymi datami nie przekraczała 30 dni.
   Przykład: Jeśli chcesz uzyskać informację o operacjach wykonanych od 1 marca do 22 marca 2001 roku na rachunku eKonto:
   3#01234567#999999#00345678#01032001#22032001
   (w tym przykładzie numer klienta to 01234567, hasło dla SMS to 999999, ostatnie osiem cyfr numeru eKonta to 00345678).

 

Zlecenia stałe

 •  

  Kto może zlecić wykonywanie zleceń stałych i w jaki sposób?

  • Zlecenia stałe mogą definiować - w internecie (bezpłatnie) lub przez operatora mLinii (za opłatą) - posiadacz, współposiadacz lub pełnomocnik rodzajowy rachunków eKonto, mBiznes konto lub izzyKONTO. Z rachunku eMax nie można realizować przelewów w ramach zleceń stałych.

 •  

  Czy realizacja przelewu w ramach zleceń stałych jest płatna?

  • Wykonanie przelewu w ramach zlecenia stałego z eKonta lub izzyKONTA na inny rachunek w mBanku lub do innego banku jest bezpłatne. Wykonie przelewu z mBiznes konta podlega opłacie zgodnie z taryfą prowizji i opłat. Zdefiniowanie, względnie odwołanie zlecenia stałego, z dowolnego konta kosztuje, jeżeli korzystasz z pomocy Operatora mLinii. W internecie czynności te są bezpłatne.

 •  

  Czy mogę zlecić przelewy stałe z rachunku eMax lub eMax plus?

  • Z rachunków oszczędnościowych i walutowych nie można realizować przelewów w ramach zleceń stałych. Zlecenia stałe służą realizacji stałych rozliczeń i można je wykonywać z rachunków eKonto, mBiznes konto oraz izzyKONTO, które pełnią rolę rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

 •  

  Co to są zlecenia stałe?

  • Zlecenia stałe to sposób realizowania płatności o stałej (niezmiennej) kwocie, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu (np. co miesiąc).

 

Płatności w nowym serwisie transakcyjnym

 •  

  Jak wykonać przelew do osoby z książki odbiorców?

  • Przelew do osoby z książki odbiorców możesz wykonać klikając na Przelewy > Wykonaj przelew jednorazowy następnie w polu Nazwa odbiorców wpisać dane odbiorcy.
   Po wprowadzeniu trzech pierwszych liter rozwinie się lista odbiorców do wyboru.

 •  

  Jak wykonać przelew walutowy/ zagraniczny?

  • Aby wykonać przelew walutowy wejdź na zakładkę Przelewy > Wykonaj przelew jednorazowy następnie wybierz zakładkę z lewej strony >Za granicę lub walutowy. Uzupełnij pozostałe dane i wyślij przelew.

 •  

  Jak wykonać przelew na telefon?

  • Aby wykonać przelew na telefon wybierz zakładkę Przelewy > Wykonaj przelew jednorazowy,  następnie w polu Nazwa odbiorcy wpisz jego dane. Zatwierdź nazwę odbiorcy klikając na ‘+ Kontynuuj przelew do wpisanego odbiorcy’ i w lewym menu wybierz opcję Na numer telefonu.

 •  

  Jakie operacje są brane pod uwagę w podsumowaniu kwoty operacji?

  • W podsumowaniu kwoty operacji zaplanowanych (na liście operacji zaplanowanych) nie są liczone:

   • operacje, które są zlecone z datą bieżącą (w statusie Oczekująca),
   • operacje które już obciążyły historię operacji
   • przelewy z datą przyszłą z opcją z blokadą środków.
 •  

  Na czym polega przelew na telefon?

  • W formatce przelewu podajesz numer telefonu, na jaki ma być wysłany przelew.
   Odbiorca otrzymuje SMS z linkiem do strony, na której może odebrać pieniądze - może podać swój rachunek w dowolnym banku.

 •  

  Jak wykonać przelew własny?

  • Przelew na własny rachunek możesz wykonać na dwa sposoby.

   Pierwszy to wchodząc na Pulpit >Pasek finansów i klikając na zakładkę Na moje konto. Następnie wskaż rachunek, z którego chcesz przelać środki, rachunek docelowy oraz kwotę przelewu.

   Przelew na własny rachunek możesz wykonać również klikając na Przelewy > Na własne konto.
   Następnie wskaż rachunek, z którego chcesz przelać środki, rachunek docelowy oraz kwotę przelewu.

 •  

  Jak wykonać przelew do osoby, której danych nie mam zapisanych w książce?

  • Aby wykonać przelew do osoby, której nie masz zapisanej w książce wejdź na zakładkę Przelewy > Wykonaj przelew jednorazowy, następnie w polu Nazwa odbiorcy wpisz dane odbiorcy. Potwierdź wprowadzoną nazwę klikając na "+ Kontynuuj przelew do wpisanego odbiorcy" oraz uzupełnij brakujące pola niezbędne do wykonania przelewu.

 •  

  Jak wykonać przelew do znajomego z Facebooka?

  • Aby wysyłać przelewy do znajomych z  Facebooka konieczne jest powiązanie konta w mBanku ze swoim profilem na Facebooku w panelu ustawień.

   Jeśli jesteś już połączony  i chcesz wykonac przelew - wybierz zakładkę Przelewy > Wykonaj przelew jednorazowy,  następnie wybierz odbiorcę z listy odbiorców i zatwierdź klikając "+ Kontynuuj przelew do wpisanego odbiorcy". Formatka zostanie odblokowana do uzupełnienia brakujących pól.

   Możemy również wykonać przelew na profil facebookowy znajomego wybierając Przelewy > Wykonaj przelew jednorazowy > Na profil facebookowy.

 •  

  Jak wykonać przelew EKSPRESOWY/ SORBNET?

  • Aby wykonać przelew EKSPRESOWY lub SORBNET należy wejść na zakładkę Przelewy > Wykonaj przelew jednorazowy następnie w polu Nazwa odbiorców wpisać dane odbiorcy. Następnie należy zatwierdzić nazwę odbiorcy klikając na ‘+ Kontynuuj przelew do wpisanego odbiorcy’. Formatka zostanie odblokowana i w polu ‘Czas dostarczenia’  wybieramy rodzaj przelewu który chcemy wykonać.

 •  

  Na czym polega przelew na Facebooka?

  • W formatce przelewu wybierasz znajomego z Facebooka, do którego ma być wysłany przelew.
   Odbiorca otrzymuje prywatną wiadomość na Facebooku z linkiem do strony, na której może odebrać pieniądze - może podać swój rachunek w dowolnym banku.