Invoobill - pytania i odpowiedzi

 •  

  Co to jest Invoobill?

  • Usługa invoobill całkowicie eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki w kontaktach pomiędzy dostawcą masowych usług, a ich odbiorcą. Na świecie tego typu usługę określa się jako EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment - elektroniczna prezentacja i płatność rachunków). Wraz z rachunkami lub fakturami mogą być również dostarczane inne materiały, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takie jak bilingi, informacje o ofercie, itp. Otrzymujesz rachunki lub faktury w formie elektronicznej i możesz regulować je jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta w mBanku.

    

    

   Identyfikator
   Przy uruchomieniu invoobilla potrzebny jest identyfikator odbiorcy rachunków/faktur nadany przez dostawcę usług.
   W celu sprawdzenia informacji, w jaki sposób znaleźć identyfikator, zobacz stronę ->http://www.invoobill.pl/identyfikator i z podanej listy wybierz swojego dostawcę. Następnie sprawdź informacje, w jaki sposób znaleźć identyfikator.
   W zależnosci od dostawcy może być to: numer polisy, numer abonenta, mumer nabywcy czy numer faktury.

    

   Dostawcy usług - sprawdź...