Czym zajmuje się BIK?
 

BIK zachowuje zarówno pozytywne jak i negatywne informacje na temat Twoich spłat i zobowiązań.

Przechowuje informacje o regularnych i terminowych spłatach zobowiązań.

Na wniosek banku BIK udziela informacji o Twojej historii kredytowej.

Nie jest systemem rekomendacji dla banku, lecz źródłem informacji.

Im ocena jest wyższa, tym większa szansa na udzielenie kredytu przez bank.

 
Dzięki informacjom zgromadzonym w BIK:

 • Przyznanie kredytu może być o wiele szybsze i łatwiejsze,
 • Bank ma wiedzę o terminowości spłat czyli również o rzetelności klientów.

 

 

Twoje dane przesyłane są przez mBank do BIK za każdym razem, gdy:

 • składasz wniosek o kredyt lub pożyczkę,
 • spłacasz lub zakończyłeś spłatę kredytu,
 • wystepujesz jako poręczyciel.

 

 

Ważne:

W mBanku aktualizujemy informacje o nowych i spłaconych kredytach codziennie.

 

Co się dzieje, gdy składasz wniosek o kredyt?

Ilekroć starasz się o kredyt, poprosimy o przekazanie raporatu BIK na Twój temat. Za każdym razem informacja o takim zapytaniu zostanie zapisana przez BIK. Będą miały do niej dostęp również inne banki.

 

Co się dzieje w trakcie spłaty kredytu?

Po udzieleniu kredytu, przekazujemy do BIK zarówno informacje pozytywne (o terminowych spłatach Twoich rat), jak i negatywne (o opóźnieniach lub zaległościach w spłacie kredytu).

 

Co się dzieje po spłacie kredytu?

Jeśli spłacałeś kredyt terminowo

Twoje dane wraz z informacjami o kredycie, będą dostępne w BIK do momentu wygaśnięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w BIK. Jeśli nie wycofasz zgody, możesz stworzyć pozytywną historię kredytową, która będzie Twoim atutem podczas starania się o kolejny kredyt.

Jeśli zdarzyły Ci się opóźnienia w spłacie

W przypadku, gdy zdarzy Ci się opóźnienie w spłacie kredytu dłuższe niż 60 dni i nie uregulowałeś zobowiązania w ciągu 30 dni od otrzymania od mBanku wezwania do zapłaty - BIK będzie przechowywał Twoje dane i informacje o tym kredycie przez pięć lat od wygaśnięcia umowy kredytu. Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe na przechowywanie danych w tej sytuacji BIK nie potrzebuje Twojej zgody.

BIK często jest mylony z BIG-ami (Biurami Informacji Gospodarczych), które zbierają informacje o wszystkich (nie tylko kredytowych) zaległościach. Z poniższej tabeli dowiesz się pod jakim względem te instytuacje różnią się między sobą i dlaczego BIKu nie należy nazywać ,,czarną listą".

Informacje BIK BIG
Kto może przekazać dane do instytucji?
 • banki,

 • SKOK-i,

 • firmy pożyczkowe.

 • banki,
 • SKOK-i,
 • operatorzy telekomunikacji,
 • ubezpieczyciele,
 • osoby fizyczne oraz gminy,
 • usługodawcy energii elektrycznej,
 • operatorzy teleko-munikacyjni oraz telewizyjni.
Jakiego rodzaju informacje trafiają do instytucji? Dotyczace zobowiązań kredytowych:
 • spłacanych terminowo
 • przy spłacie których wystąpiły opóźnienia lub nie zostały spłacone
Dotyczące zaległości finansowych zgłoszonych przez wierzycieli
 • pod warunkiem, że dłużnik został o tym poinformowany,
 • jeśli podstawowa należnośc wynosi min. 200 zł (dla konsumentów) lub 500 zł (dla przedsiębiorców),
 • jeśli zaległość jest dłuzsza niż 60 dni i minęło jednocześnie 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty.
Kto ma dostęp do gromadzonych danych?
 • banki,
 • SKOK-i,
 • firmy pożyczkowe przekazujące do BIK dane o zobowiązaniach finansowych klientów.
Informacje o danych konsumentów bojete są tajemnicą bankową.
 • konsumenci,
 • przedsiębiorstwa
 • inne instytucje, które zawarły umowę z BIG.
Czy zgromadzone dane tworzą historię kredytową? Tak, z informacji dotyczących Twoich spłat zobowiązań finansowych buduje się historia kredytowa (pozytywna bądź negatywna). W BIG nie powstaje historia kredytowa - znajduje się tam tylko bieżąca negatywna informacja o istniejącym zadłużeniu.
Kiedy dane są usuwane? Po ustaniu umowy kredytowej dane w BIK przetwarzane są do momentu odwołania zgody. Negatywne informacje są przetwarzane bez Twojej zgody przez 5 lat od wygaśnięcia umowy. Po uregulowaniu zobowiązania, wierzyciel aktualizuje lub usuwa z BIG negatywne informacje.

 

 

 Historia kredytowa to Twój finansowy autoportret


Ukazuje ona jak solidnie regulowałeś swoje zobowiązania w przeszłości oraz obecnie. Tworzą go informacje przekazywane do BIK przez instytucje finansowe, które dotyczą:

 • kredytów i pożyczek;
 • kart kredytowych i debetowych;
 • kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR);
 • zakupów na raty;
 • poręczonych kredytów;

 

 

Pamiętaj

Posiadając pozytywną historię kredytową, jesteś dla nas wiarygodnym partnerem finansowym. Dzięki temu decyzja o przyznaniu Ci kredytu będzie dla nas o wiele prostsza i łatwiejsza.


 

Sześć zasad budowania dobrej historii kredytowej

 

W jaki sposób BIK podsumowuje Twoją historię kredytową?

BIK udostępnia ocenę punktową (scoring) wyliczaną na podstawie historii kredytowej klienta.

 

Od jednej do pięciu gwiazdek i od 192 do 631 punktów – tyle może przyznać Ci BIK. Im masz więcej punktów lub gwiazdek, tym lepiej. Od tej oceny może zależeć, czy i na jakich warunkach mBank udzieli Ci kolejnego kredytu.


Przy przyznawaniu punktacji największą wagę ma jakość obsługi kredytów, m.in. terminowość ich spłacania. Istotna jest także Twoja aktywność kredytowa, czyli liczba spłaconych do tej pory lub posiadanych aktualnie kredytów. Im dłuższa historia poprawnie spłacanych kredytów, tym lepiej. Pamiętaj jednak, że dużo zaciągniętych zobowiązań w krótkim czasie może zadziałać w drugą stronę, a więc obniżyć ocenę.

 

 

Co może wpłynąć na obniżenie oceny punktowej?

 • przekraczanie limitów kredytowych,
 • opóźnienia w spłacie rat kredytowych, w tym:
  - liczba kredytów, których nie spłacasz,
  - wysokość zaległości,
  - czas opóźnienia,
 • BIK weryfikuje również czas, który upłynął od ostatniego opóźnienia w spłacie.

 

Jak sprawdzić swoją historię kredytową w BIK?

Historię kredytową możesz sprawdzić na kilka sposób:


1) Zakładając konto w portalu BIK

Masz wówaczas możliwość:

 • pobrania bezpłatnie raz na pół roku Informacji Ustawowej (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych),

 • sprawdzania historii kredytowej tak często, jak tego potrzebujesz dzięki dopasowanemu do potrzeb konta w portalu BIK


2) Wysyłając do BIK pisemny wniosek o udostępnienie informacji

Wniosek powinien zawierać Twoje dane osobowe, czyli: imię/imiona, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu.

3) Bezpośrednio w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK

Każdy wniosek kredytowy rozpatrywany jest indywidualnie, a przyznanie kredytu jest samodzielną decyzją mBanku.

 

Rozpatrując wniosek analizujemy Twoją zdolność oraz wiarygodność kredytową opierając się m.in. na danych z raportu BIK. Na podstawie tych informacji możemy przyznać bądź odmówić udzielenia Ci kredytu w danym momencie. Pamiętaj, że raport BIK przekazuje wyłącznie obiektywne informacje dotyczące spłaty Twoich dotychczasowych zobowiązań.

 

Co może działać na Twoją niekorzyść?   

  

Nieterminowe spłaty dotychczasowych zobowiązań


Częste sprawdzanie (w okresie 3 miesięcy) Twoich danych w bazie BIK przez inne banki


Może to zostać zinterpretowane negatywnie, m. in. w następujący sposób:

 • masz kłopoty finansowe, co oznacza, że mozesz mieć problem ze spłatą kolejnego zobowiązania;
 • jest to próba uzyskania kilku kredytów na raz w tym samym czasie.

Brak historii kredytowej


Jesteś dla nas anoni­mowy: nie wiemy, czy terminowo i bezproblemowo spłacisz kredyt.

90% informacji gromadzonych przez BIK to pozytywne dane, które stanowią dla banku ważne źródło wiedzy na temat Twojej wiarygodności kredytowej.

 

„Czyszcząc”, czyli usuwając te dane z BIK, m.in. poprzez wycofywanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez tę instytucję, możesz osłabić swoją wiarygodność i pozbawiasz się pozytywnej historii kredytowej.

 

Obejrzyj film o „czyszczeniu” danych w BIK

 

Fakty o „czyszczeniu” danych w BIK:

 • nie podwyższa zdolności kredytowej,
 • polega na usunięciu pozytywnej historii kredytowej, czyli informacji o rzetelnej spłacie Twoich kredytów,

 • nie usuwa danych negatywnych (informacji o zadłużeniach nieregularnych i nieterminowych spłatach kredytu/pożyczki, windykacjach) – są one przechowywane w BIK przez 5 lat.


Kiedy i w jaki sposób możesz zmienić dane znajdujące się w BIK?

W BIK możesz zmienić lub usunąć swoje dane osobowe lub informację o poprawnie spłaconych kredytach:

1. Wycofanie zgody na przetwarzanie pozytywnych danych kredytowych.

Aby cofnąć zgodę na przetwarzanie pozytywnych danych kredytowych, musisz się zwrócić wprost np. do mBanku, w którym posiadasz kredyty lub BIK. Pamiętaj, że w ten sposób usuniesz z BIK pozytywne informacje na temat wszystkich swoich zobowiązań w różnych instytucjach.

2. Zmiana lub usunięcie danych osobowych.

Możesz to dokonać tylko w sytuacji, gdy twoje dane są nieaktualne lub błędne. W tym celu musisz udać się odrębnie do każdej z instytucji, która przekazała błędne dane. Będzie ona zobowiązana zaraportować poprawne dane do BIK.

 

Kto zarabia na „czyszczeniu” danych w BIK?

Firmy oferujące usługi „czyszczenia BIK” bazują zazwyczaj na wyszukiwaniu potencjalnych błędów po stronie banków (np. w zakresie reguł przetwarzania danych osobowych). Niestety w niewielkim stopniu w swoich działaniach opierają się na rozwiązaniach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. usunięcie zgody na przetwarzanie pozytywnych informacji po wygaśnięciu zobowiązania. W pozostałym zakresie takie działania pozbawione są podstaw prawnych. Pamiętaj, że raz na pół roku możesz bezpłatnie pobrać raport BIK na swój temat. Jeśli zauważysz jakąkolwiek nieścisłość w informacjach, zwróć się do banku lub SKOK-u, który przekazał te dane do BIK.

 

 

Pamiętaj

Zanim zdecydujesz, czy usunąć dane w BIK, dokładnie przeanalizuj czy proponowane Tobie rozwiązane firmy oferującej usługi w usuwaniu danych z BIK jest zgodne z prawem!

 
 
Rozpocznij budowanie historii kredytowej z kredytem w mBanku:

 

Kredyt gotówkowy

 • na dowolony cel
 • rata dopasowana do Twoich możliwości
 • od 500 zł do 180 000 zł brutto
Sprawdź oferty Kredyt gotówkowy
 

Kredyt odnawialny

 • pieniądze zawsze dostepne na Twoim koncie
 • limit, który odnawia się wielokrotnie
 • odsetki tylko od wykorzystanej kwoty
Sprawdź oferty Kredyt odnawialny
 

Karta kredytowa

 • elastyczny limit kredytowy
 • swobodne zakupy w sklepach i internecie
Sprawdź oferty Karta kredytowa
 

Kredyt samochodowy

 • na nowy lub używany pojazd
 • nawet do 450 000 zł brutto
 • dogodny okres kredytowania nawet do 120 miesięcy
Sprawdź oferty Kredyt samochodowy

 
Zobacz także

 

Pierwsze kroki z kredytem

Sprawdź oferty Pierwsze kroki z kredytem
 

Wsparcie przy udzieleniu i spłacie kredytu

Sprawdź oferty Wsparcie przy udzieleniu i spłacie kredytu
 

Słownik pojęć kredytowych

sprawdź oferty Słownik pojęć kredytowych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
 

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Szczegółowe warunki i opłaty związane z kredytami są określone w dokumentach załączonych powyżej.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat