Oblicz kwotę i weź kredyt w mBanku

 

Kalkulacja ma charakter wstępny i orientacyjny dotyczy osób w wieku do 70 lat. 
W przypadku kredytów samochodowych oraz kredytów gotówkowych  symulacja uwzględnia okres spłaty 60 miesięcy lub więcej

 

 

Zanim prześlemy informację o przyznanej kwocie kredytu, musimy zbadać Twoją zdolność kredytową - czyli możliwość spłaty kredytu w ustalonej wysokości i terminie. Od niej zależy, czy możesz w danej chwili starać się o dodatkowe środki i jaka maksymalna kwota będzie dla Ciebie dostępna.

 

Wykonując symulację przyjrzysz się możliwościom własnego budżetu. Oceń, czy stać Cię na nowe wydatki. Na tej podstawie samodzielnie zdecydujesz o jaką kwotę kredytu będziesz chciał zawnioskować. W kalkulatorze oszacujemy maksymalną kwotę, możliwą do uzyskania w mBanku na dziś.

1. Zapoznaj się z kalkulatorem kredytowym

Zanim przejdziesz do obliczeń, zapoznaj się z wszystkimi polami. Dowiesz się, czego potrzebujemy, by obliczyć dostępną dla Ciebie kwotę kredytu. Przypomnij sobie, ile wynoszą Twoje stałe wydatki i jakie masz zobowiązania. Podsumuj dochody „na rękę”.

2. Uzupełnij poprawnie wszystkie pola kalkulatora kredytowego

Kiedy przejdziesz do kalkulacji, w pierwszej kolejności wybierz produkt, który Cię interesuje. Podczas uzupełniania pozostałych pól pamiętaj, że żadne z nich nie może pozostać puste. Jeśli dana kategoria Cię nie dotyczy, wpisz „0”.

3. Oblicz dostepną dla Ciebie kwotę kredytu

Uzupełniłeś potrzebne informacje? Kliknij „Oblicz”. Przeniesiemy Cię do drugiej strony kalkulatora, gdzie znajdziesz informację o szacowanej dla Ciebie kwocie kredytu. Pamiętaj, że kalkulacja ma charakter orientacyjny.

4. Weź kredyt

Jeśli zechcesz, możesz od razu złożyć wniosek o wstępnie wyliczoną kwotę produktu wybranego w kalkulatorze – wszystkie dane, które wpisałeś przeniesiemy wprost na wniosek kredytowy.

 

Na zdolność kredytową składa się wiele czynników – zawsze należy je rozpatrywać indywidualnie.

Poniżej znajdziesz kilka informacji, które mogą okazać się dla Ciebie pomocne:

1. Sprawdź, czy wykazałeś wszystkie dochody

Zdolność do spłaty wnioskowanego kredytu wyznaczamy na podstawie osiąganego dochodu. Wnioskując o kredyt, warto wykazać i udokumentować wszystkie osiągane dochody, również te, które nie są Twoim głównym źródłem utrzymania. 

 

2. Zastanów się nad złożeniem wniosku z drugą osobą

Zwróć uwagę, by była to osoba o stałych, odpowiednio wysokich dochodach, nieposiadająca zbyt wielu zobowiązań finansowych. Nie musi to być Twój krewny.

 

3. Zmniejsz lub zrezygnuj z limitów, których nie wykorzystujesz

Sprawdzając Twoją zdolność kredytową, przyjmujemy całość Twoich zobowiązań kredytowych – bez względu na to, czy i jaką ich część wykorzystujesz. Jeśli nie korzystasz z całości przyznanego limitu w karcie kredytowej lub kredycie odnawialnym – rozważ ich obniżenie albo zamknięcie.

4. Połącz swoje zobowiązania

Jeśli posiadasz kilka różnych zobowiązań kredytowych, rozważ ich konsolidację. Możesz skorzystać z kredytu na spłatę posiadanych już kredytów w innych bankach. Szczegółowe informacje na temat kredytu konsolidacyjnego w mBanku znajdziesz na stronie www.mbank.lp/kg-konsolidacja

5. Ureguluj bieżące kredyty

Zanim zdecydujesz się na kolejny kredyt, spłać dotychczasowe zobowiązania. Dzięki temu pozwolisz odetchnąć swoim finansom. Możesz również rozważyć wcześniejszą spłatę całości lub części kredytów.


Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki okazały się dla Ciebie pomocne. Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z Ekspertem online lub zadzwoń na mLinię 801 300 800.

 

Sprawdź aktualne propozycje kredytów w mBanku

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 

Online

Porozmawiaj z Ekspertem Online

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami   -

Porozmawiaj z Ekspertem Online

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami   -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

Kalkulacja ma charakter wstępny i orientacyjny dotyczy osób w wieku do 70 lat.
W przypadku kredytów samochodowych oraz kredytów gotówkowych  symulacja uwzględnia okres spłaty 60 miesięcy lub więcej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu gotówkowego, kredytu odnawialnego, kredytu samochodowego i karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty są określone w dokumentach powyżej.

 

Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego udzielonego w ramach Promocji „Obniżamy prowizję”. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 14,44%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 11 873,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 15 211,36 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 338,36 zł(w tym: prowizja 6,49% - 770,56 zł, oprocentowanie – 9,99% - odsetki 2 567,80 zł ), 45 miesięcznych rat, w tym 44 rat równych w wysokości po 338,03 zł, ostatnia rata: 338,04 zł. Kalkulacja na dzień: 01.03.2019r.
Promocja kredytu gotówkowego „Obniżamy prowizję” obowiązuje od 07.03.2019 r. do 11.06.2019 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą w okresie trwania Promocji, wniosek o kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą zgodnie z „Warunkami udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej w mBanku S.A.” oraz zawrą umowę o kredyt gotówkowy w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji kredytowej przez Bank. Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt gotówkowy posiada lub posiadał już kredyt gotówkowy dla osób fizycznych w mBanku S.A.
Uczestnicy Promocji, którzy spełnią łączne warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów gotówkowych, zyskają prawo do otrzymania kredytu gotówkowego w mBanku S.A. ze zmiennym oprocentowaniem nominalnym w skali roku i prowizją uzależnioną od wysokości udzielonego kredytu, wskazaną w Tabeli w Regulaminie Promocji.
To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.
Szczegóły znajdziesz w : Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku SA oraz w Regulaminie Promocji „Obniżamy prowizję” dostępnych na: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-gotowkowe/kredyt-gotowkowy-promocja

Reprezentatywny przykład dla kredytu odnawialnego udzielonego w ramach Promocji „Wiosenna promocja kredytu odnawialnego”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 9,99%, całkowita kwota kredytu 10 034zł, całkowita kwota do zapłaty 11 036,40 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 002,40 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki 1 002,40 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 20.02.2019 r.
Promocja „Wiosenna promocja kredytu odnawialnego” obowiązuje od 01.03.2019 r. do 22.05.2019 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą, w okresie trwania Promocji, wniosek o kredyt odnawialny.
Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w mBanku bądź posiadał już kredyt odnawialny w mBanku w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedział umowę kredytu odnawialnego lub odstąpił od kredytu odnawialnego.
Uczestnikom Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych Bank przyznaje prawo do uzyskania kredytu odnawialnego z 0 % prowizji za uruchomienie i wskazanym w Tabeli w Regulaminie Promocji okresem z oprocentowaniem 0% w skali roku liczonych od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego – po upływie odpowiedniego (30, 60 lub 90 dni) promocyjnego okresu z oprocentowaniem 0 % w skali roku - kredyt odnawialny będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego.
W przypadku wypowiedzenia umowy kredytu odnawialnego przed upływem 12 miesięcy od dnia jego uruchomienia Bank pobierze prowizję za udzielenie kredytu odnawialnego zgodnie z Taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia kredytu odnawialnego - w wysokości:
1. 2,99% od całkowitej udzielonej kwoty kredytu odnawialnego min. 69 zł dla kont: eKonto osobiste/ eKonto możliwości/ eKonto m/ eKonto/ eKonto z taryfą standard/ eKonto z taryfą plus/ eKonto z darmowymi bankomatami/ eKonto dla młodych/ eKonto mobilne/ mKonto Multi
2. 2,59% od całkowitej udzielonej kwoty kredytu odnawialnego min. 69 zł dla konta: mKonto Intensive,
Prowizja będzie pobrana w okresie do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia przez Uczestnika Promocji oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu odnawialnego.
To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kredytu odnawialnego w ramach bankowości detalicznej mBanku SA oraz w Regulaminie Promocji „Wiosenna promocja kredytu odnawialnego” dostępnych na: www.mbank.pl/ko
Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz tu: https://www.mbank.pl//indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-do-kredytu-odnawialnego/

Koszt kredytu:
Przykład reprezentatywny dla produktu kredyt konsumencki – karta kredytowa, sporządzony na podstawie przepisów art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim: rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 10,75%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 17 100,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 532,05 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 432,05 zł (w tym opłata za wydanie karty 30 zł, odsetki 1 402,05 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 10.01.2019 r.
Nota prawna:
To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegółowe warunki i opłaty związane z kartą kredytową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-kredytowe/karta-kredytowa-world-mastercard

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,47%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 56 550,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 67 546,83 zł oprocentowanie nominalne zmienne 5,39 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 10 996,83 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 2 544,75 zł– 4,5%, odsetki 8 452,08 zł) 60 miesięcznych rat równych w wysokości po 1 125,78 zł. Kalkulacja na dzień 07.03.2019r.
To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegółowe warunki i opłaty związane z kredytem samochodowym online znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, oraz w Regulaminie udzielania kredytu samochodowego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na:  www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyt-samochodowy/.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat