Kredyt hipoteczny

Kredyt na mieszkanie, dom lub remont
Zamieszkaj u siebie

 
 
 

Kredyt hipoteczny-
zamieszkaj tak, jak lubisz

  • promocja-Mieszkaj na Swoim
  • okres kredytowania do 35 lat
  • waluta kredytu: PLN
  • kredytowanie do 90% wartości zabezpieczenia
    - domu i mieszkania
  • możliwość wcześniejszej spłaty
  • wnioskując o kredyt hipoteczny składasz wniosek do dwóch banków – mBanku i mBanku Hipotecznego
  • Kredyt na mieszkanie lub zakup domu, budowę domu, remont i wykończenie
  • minimalna kwota kredytu to 80 100 PLN

 

 

Jak uzyskać kredyt hipoteczny w mBanku?
Na zakup domu lub mieszkania, budowę, remont lub refinansowanie
kredytu w innym banku.

Promocja „Mieszkaj na Swoim” obowiązująca w mBanku S.A. trwa od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które w okresie trwania Promocji złożą wniosek o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 80 100 PLN lub pożyczkę hipoteczną dla osób fizycznych, w kwocie nie mniejszej niż 20 000 PLN. Dodatkowo warunkiem skorzystania z Promocji jest podpisanie w obecności pracownika Banku Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu Promocji „Mieszkaj na Swoim”, podpisanie umowy kredytowej i posiadanie przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu ubezpieczenia Spłaty Raty Kredytu oferowanego przez Bank. 

Promocja „Jeden kredyt wiele możliwości” obowiązująca w mBanku Hipotecznym  trwa od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które w okresie trwania Promocji złożą wniosek o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 80 100 PLN. Dodatkowo warunkiem skorzystania z Promocji jest podpisanie w obecności pracownika Banku Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu Promocji „Jeden kredyt wiele możliwości”, podpisanie umowy kredytowej i posiadanie przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu ubezpieczenia Spłaty Raty Kredytu oferowanego przez Bank.

Przyznanie kredytu hipotecznego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. lub mBank Hipoteczny S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym oraz pożyczką hipoteczną dla osób fizycznych w mBanku określone są w: Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w regulaminie Promocji „Mieszkaj na Swoim” , natomiast związane z kredytem hipotecznym w mBanku Hipotecznym: w Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, oraz w regulaminie Promocji „Jeden kredyt wiele możliwości”

Opłaty i prowizje

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0,00 zł

2. Prowizja za udzielenie kredytu

od 0% do 4% kwoty kredytu

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

od 0% do 4% kwoty podwyższenia

4. Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę

0%

5. Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania

2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty

6. Prowizja za aktywację usługi Mechanizm Bilansujący

2% od przyznanej kwoty kredytu

7. Opłata miesięczna za posiadanie aktywnej usługi mechanizm bilansujący2

0,00 zł6/99,00 zł

8. Koszty restrukturyzacji Umowy3

150,00 zł

9. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy4

100,00 zł

10. Opłata za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagająca sporządzenia aneksu

100,00 zł

11. Koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu

100,00 zł – 500,00 zł

12. Zmiana waluty spłaty Kredytu waloryzowanego

0,00 zł

13. Zmiany przedmiotu zabezpieczania3

300,00 zł

14. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości przy uruchomieniu transzy

0,00 zł

15. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta

250,00 zł

16. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości przez pracownika Banku4

0,00 zł

17. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego4

0,00 zł

18. Opłata za wystawienie promesy

150,00 zł

19. Opłata za prolongatę kredytu

0,5% prolongowanej kwoty kredytu

20. Opłata za zmianę waluty kredytu

1% wartości operacji

21. Sporządzenie i wysłanie aktualnego/treści archiwalnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta

40,00 zł

22. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Benefia TUnŻ SA VIG (dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 31.07.2011)

od 1% do 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

0,02% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

23. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Compensa TUnŻ SA VIG dawniej Benefia TUnŻ SA VIG (dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 01.08.2011 do 30.03.2015)

0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia

24. Opłata za ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - AXA Życie TU SA (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia przed pobraniem raty kredytu)(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 31.03.2015)

0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia

25. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – COMPENSA TU SA (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 11.2012)

1,5% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

0,04% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

26. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – BENEFIA TU SA VIG (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 04.2013)

0,03% miesięcznie od salda zadłużenia

27. Opłata za pakiet: ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie od utraty pracy COMPENSA TU SA (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 12.2012)

2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

0,05% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

28. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości

a) ubezpieczenie w TU Generali SA

0,08% rocznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych (także w trakcie budowy)

b) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011)

0,0066% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych (także w trakcie budowy)

c) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011)

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków
lub lokali mieszkalnych

d) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011)

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków mieszkalnych będących w trakcie budowy

29. Ubezpieczenie Ruchomości „MIESZKAM BEZPIECZENIE”:5

a) wariant 20

opłata miesięczna 16,00 zł

b) wariant 50

opłata miesięczna 33,00 zł

c) wariant 100

opłata miesięczna 58,00 zł

30. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „PEWNA SPŁATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012)

7% od raty kredytu miesięcznie

31. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „SPOKOJNA RATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012)

2,60% od raty kredytu miesięcznie

32. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w TUiR Allianz Polska S.A.6

a) wariant Standard

1,40% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca

b) wariant Optimum

1,60% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca

c) wariant Komfort

2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca

33. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.7

a) wariant Standard

1,40% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca

b) wariant Optimum

1,60% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca

c) wariant Komfort

2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca

34. Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości)4 (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)10

0,0065%

35. Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości)5 (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)10

0,01%

36. Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia przed pobraniem raty kredytu) (Compensa TU na Życie S.A. VIG- dawniej Benefia TU na Życie S.A. VIG)

(obowiązuje dla wniosków złożonych do 30.03.2015)10

0,0417%

37. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku6 (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)10

a) za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),

b) za kolejne lata (opłata miesięczna)

a) 1,40% od kwoty kredytu/pożyczki

(z wyłączeniem kwoty kredytu/pożyczki przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)

b) 4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

38. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku – dla uruchomionych kredytów/pożyczek (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)10

4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

39. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki:10

a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia,

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej

a) 1,40% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki

(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki

b) 4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

40. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.)8

a) Wariant Standard

- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)

- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)

b) Wariant Optimum

- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)

- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)

c) Wariant Komfort

- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)

- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)

 

 

1,40% kwoty kredytu/pożyczki

4,00% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

 

1,60% kwoty kredytu/pożyczki

4,15% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

 

2,00% kwoty kredytu/pożyczki

4,35% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

41. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.)11 z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki:10

a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia:

Wariant Standard

 

 

 

 

 

Wariant Optimum

 

 

 

 

Wariant Komfort

 

 

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej:

Wariant Standard

Wariant Optimum

Wariant Komfort

 

 

  

 

 1,40% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

 

 

1,60% od kwoty podwyższenia kredytu /pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

 

2,00% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

 

 

 

 

 

 

 

 

4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

4,15% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

4,35% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

 

 

 

 

 

42. Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy – dla uruchomionych kredytów/pożyczek (opłata pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia przed pobraniem raty)10

0,03%

1 Opłaty i prowizje dotyczą także kredytów/pożyczek udzielonych w ramach mPlanu hipotecznego, MultiPlanu oraz MultiPlanu Waloryzowanego.
2 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 22.11.2011 r. w mBanku.
Dla umów zawartych w mBanku d. MultiBanku opłata dotyczy kredytów uruchomionych od 01.06.2009 r.
3 Dotyczy kredytów/pożyczek restrukturyzowanych.
4 Opłata jest pomniejszana o wartość opłaty za rozpatrzenie wniosku, jeżeli taka występuje.
5 Usługa tymczasowo niedostępna w ofercie mBanku.
6 Dotyczy kredytów udzielonych do dnia 31.05.2009 w mBanku d.MultiBanku.
7 Ubezpieczenie oferowane dla posiadaczy kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TU S.A.
8 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych do 30.06.2014 r.
9 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 1.07.2014 r.
10 Dotyczy produktów aktywowanych w mBanku d.MultiBanku.
11 Składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu/pożyczki lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytu/pożyczki.