Weź kredyt odnawialny i zyskaj szybki dostęp do dodatkowej gotówki.

 
Zobacz, jak łatwo działa kredyt odnawialny

Płacisz 50 groszy za każde pożyczone 100 zł, a dodatkowe pieniądze przeznaczasz na co tylko chcesz.

Na przykład:

 •  

   

  Dla naszych aktywnych klientów przygotowujemy specjalną ofertę kredytową, dzięki której możesz szybciej otrzymać dodatkową gotówkęnawet w 15 minut.

 
Jak korzystać z kredytu odnawialnego?
 

Kredyt odnawialny uruchamiamy na Twoim koncie na 12 miesięcy

Z dostępnych pieniędzy możesz korzystać kiedy chcesz

i przeznaczyć je na dowolny cel

Każdy wpływ na Twoje konto automatycznie spłaca i odnawia wykorzystany limit o kwotę, która wpłynęła na Twoje konto. Dzięki temu możesz korzystać z niego wielokrotnie.

Jeżeli regularnie zasilasz rachunek (np. wpływami z pensji) przedłużymy Ci umowę na kolejne 12  miesięcy na warunkach zgodnych z umową

 
Nie jesteś jeszcze naszym klientem? Razem z limitem mamy dla Ciebie najlepsze konto osobiste w promocji.

Zobacz co w ramach konta masz za 0zł:

 •  

  wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce

 •  

  za kartę przy tylko 1 transakcji w miesiącu

 •  

  za wypłaty z bankomatów za granicą

 •  

  za otwarcie i prowadzenie rachunku

 
Dodatkowo, zyskaj nawet 150 zł premii za otwarcie konta w mBanku.

 

 • Otwórz eKonto osobiste i w ciągu 7 dni od otwarcia zasil je jednorazową kwotą min. 1 000 zł
 • Wykonaj min. 5 transakcji kartą na dowolną kwotę (nie możesz ich anulować do 15. dnia kolejnego miesiąca)

 

 • W kolejnym miesiącu zasil swoje konto kwotą min. 1 000 zł
 • Wykonaj min. 5 transakcji kartą na dowolną kwotę (nie możesz ich anulować do 15. dnia kolejnego miesiąca)

Przykład: Otwórz konto 03.02.2020 r. Zasil je kwotą 1 000 zł do 10.02.2020 r. Do końca marca 2020 r. wykonaj minimum 5 transakcji kartą. Odbierz od nas 100 zł. W kwietniu 2020 r. zasil konto kwotą 1 000 zł i wykonaj minimum 5 transakcji. Odbierz kwotę 50 zł. Razem zyskaj nawet 150 zł.

Do promocji możesz przystąpić od 31.01.2020 r. do 27.05.2020 r. Promocja trwa od 31.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Zapoznaj się z regulaminem. Spełnij wszystkie warunki promocji i odbierz premię.

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking oraz w Regulaminie Promocji „Nowe możliwości” dostępnych na: www.mbank.pl/ko

Reprezentatywny przykład dla kredytu odnawialnego udzielonego w ramach Promocji kredytu odnawialnego „Nowe możliwości”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 6,38%, całkowita kwota kredytu 1 128 zł, całkowita kwota do zapłaty 1200 zł, oprocentowanie nominalne stałe 0% w skali roku, całkowity koszt kredytu 72 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 72 zł, odsetki 0 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.01.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Do Promocji ,,Nowe możliwości” można przystąpić od 13.02.2020 do 16.06.2020. Promocyjne warunki cenowe obejmujące prowizję za udzielnie kredytu oraz oprocentowanie kredytu będą obowiązywały przez 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez Bank kredytu odnawialnego.
Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą w okresie 13.02.2020 do 16.06.2020. wniosek o kredyt odnawialny.
Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Klienci, którzy są posiadaczami w Banku indywidualnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego oraz Klienci, którzy zawrą umowę o prowadzenie w Banku indywidualnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w czasie trwania Promocji.
Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w Banku bądź posiadał już kredyt odnawialny w Banku w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedział umowę kredytu odnawialnego lub odstąpił od kredytu odnawialnego.
Uczestnikom Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, Bank przyznaje prawo do uzyskania kredytu odnawialnego w wysokości do 2000 zł z prowizją za udzielenie uzależnioną od kwoty kredytu od 30 do 120 zł oraz oprocentowaniem 0% w trakcie trwania Promocji.
Wysokość udzielonego kredytu i odpowiadającą mu wysokość prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego określa tabelka zamieszczona w Regulaminie Promocji. Uczestnik Promocji składając wniosek kredytowy w Promocji może wybrać sposób płatności prowizji: płatność miesięczną stałych rat prowizji bądź jednorazową płatność prowizji po uruchomieniu kredytu odnawianego. 
Po okresie Promocji, Bank będzie naliczał prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującą w Banku.