Weź promocyjny kredyt odnawialny i zyskaj:

 •  

  0% oprocentowania przez 90 dni (RRSO 7,53%)

   

 •  

  0% prowizji, jeżeli nie wypowiesz umowy kredytu w ciągu 12 miesięcy

 •  

  zabezpieczenie na każde wydatki

 •  

  odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

 •  

po upływie w.w. okresu kredyt będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego


Oblicz, jak tanio jest korzystać z dodatkowej gotówki z mBankiem

Sprawdź kalkulator kredytu odnawialnego


Wyliczenia w kalkulatorze mają charakter wstępny i szacunkowy.

 

 

Sprawdź jak otrzymać kredyt w kilku prostych krokach

Jak korzystać z kredytu odnawialnego?

Oprocentowanie i wybrane opłaty dla kredytu odnawialnego

Kredyt odnawialny Oprocentowanie, opłaty i prowizje

promocyjne oprocentowanie nominalne przez pierwsze 90 dni w skali roku

0%

oprocentowanie nominalne w promocji w skali roku po upływie 90 dni

9,99%

Promocyjna prowizja za udzielenie kredytu

 0% od całkowitej kwoty kredytu, jeżeli nie wypowiesz umowy w ciągu 12 miesięcy

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1 75,00 zł
Ubezpieczenie spłaty kredytu 0,5% miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 0,98 zł

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana 

 

na temat Oferta Specjalna

Oferta Specjalna

Jeśli zostaniesz stałym klientem mBanku, możesz spodziewać się specjalnie przygotowanej dla Ciebie propozycji kredytu odnawialnego dostępnej w zakładce „Pasaż” w Twoim serwisie transakcyjnym. Dzięki niej masz dostęp do dodatkowych środków 7 dni w tygodniu, bez formalności i wychodzenia z domu.
na temat ABC Kredytu…

ABC Kredytu…

…czyli to, co chciałbyś wiedzieć o kredytach w jednym miejscu. Sprawdź: jaką kwotę kredytu mógłbyś otrzymać w mBanku, co wpływa na decyzję o przyznaniu kredytu oraz dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową z BIK.
na temat Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Zyskaj poczucie finansowego bezpieczeństwa i skorzystaj z dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu odnawialnego.

 Chcesz złożyć wniosek o kredyt? Nic prostszego

Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 • 2.  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

 • 3.  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.

Reprezentatywny przykład dla Kredytu odnawialnego udzielonego w ramach Promocji „Kredyt odnawialny - 90 dni bez odsetek oraz bez prowizji za udzielenie”:  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,53 %, całkowita kwota kredytu 10 379,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 160,54 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 7,53% w skali roku (na które składa się oprocentowanie nominalne stałe 0% z okresu 90 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego i oprocentowanie nominalne zmienne 9,99% z okresu 275 dni od dnia zakończenia 90-dniowego okresu od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), całkowity koszt kredytu 781,54 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki 781,54 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Nota prawna:
Promocja „Kredyt odnawialny - 90 dni bez odsetek oraz bez prowizji za udzielenie” obowiązuje od 17.01.2018r. do 11.04.2018r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą, w okresie trwania Promocji, wniosek o kredyt odnawialny zgodnie z „Warunkami udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w mBanku w jakimkolwiek z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt odnawialny posiadał kredyt odnawialny w mBanku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedział umowę kredytu odnawialnego. Uczestnicy Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, uzyskają prawo do otrzymania kredytu odnawialnego w mBanku S.A. z: oprocentowaniem stałym nominalnym 0% w skali roku przez 90 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego (po upływie 90 dni od dnia uruchomienia, kredyt będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego) oraz prowizją 0% za udzielenie kredytu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem odnawialnym są określone w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Warunkach udzielania odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „Kredyt odnawialny - 90 dni bez odsetek oraz bez prowizji za udzielenie” dostępnych na: www.mbank.pl/ko

Nota prawna – oferta specjalna kredytu odnawialnego:
Oferta specjalna to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy klienta z mBankiem – skierowana do klientów, których zdolność kredytowa zbadana przez bank umożliwia przyznanie wnioskowanego limitu kredytowego. Limit ten może ulec zmianie, ponieważ jego wysokość jest aktualizowana na bieżąco. Jeśli  klient pozostaje w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, kredyt powyżej 70 000 zł brutto (wraz z kredytowanymi kosztami) wymaga zgody współmałżonka, którą podpisze w placówce.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat