Weź promocyjny kredyt odnawialny i zyskaj:

 •  

  0 zł za udzielenie kredytu

 •  

  nawet do 90 dni z oprocentowaniem 0% (RRSO 9,17 %)

 •  

  0% prowizji, jeżeli nie wypowiesz umowy kredytu w ciągu 12 miesięcy

 •  

  zabezpieczenie na każde wydatki

 •  

  odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

 •  
 •  

  limit, który odnawia się wielokrotnie

po upływie w.w. okresu kredyt będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego

Poznaj szczegóły i działanie promocji

Udzielona kwota kredytu
od 500 zł
do 9 999 zł
od 10 000zł
do 49 999 zl
od 50 000 zł
do 99 999 zł
od 100 000 zł
Prowizja za udzielenie
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Liczba dni z oprocentowaniem 0 zł
brak
30 dni
60 dni
90 dni

 


Oblicz, jak tanio jest korzystać z dodatkowej gotówki z mBankiem

Sprawdź kalkulator kredytu odnawialnego


Wyliczenia w kalkulatorze mają charakter wstępny i szacunkowy.

 

 

Sprawdź jak otrzymać kredyt w kilku prostych krokach

Jak korzystać z kredytu odnawialnego?

Oprocentowanie i wybrane opłaty dla kredytu odnawialnego

Kredyt odnawialny Oprocentowanie, opłaty i prowizje

Promocyjne oprocentowanie nominalne przez pierwsze 30, 60 lub 90 dni w skali roku

0%

Oprocentowanie nominalne w promocji w skali roku po upływie 30, 60 lub 90 dni

9,99%

Promocyjna prowizja za udzielenie kredytu

 0% od całkowitej kwoty kredytu, jeżeli nie wypowiesz umowy w ciągu 12 miesięcy

Prowizja za odnowienie kredytu (po każdych 12 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu)

 2,1-2,5 % od kwoty kredytu min. 69 zł.

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1 75,00 zł
Ubezpieczenie spłaty kredytu 0,5% miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 0,98 zł

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana 

 

na temat Oferta Specjalna

Oferta Specjalna

Jeśli zostaniesz stałym klientem mBanku, możesz spodziewać się specjalnie przygotowanej dla Ciebie propozycji kredytu odnawialnego dostępnej w zakładce „Pasaż” w Twoim serwisie transakcyjnym. Dzięki niej masz dostęp do dodatkowych środków 7 dni w tygodniu, bez formalności i wychodzenia z domu.
na temat ABC Kredytu…

ABC Kredytu…

…czyli to, co chciałbyś wiedzieć o kredytach w jednym miejscu. Sprawdź: jaką kwotę kredytu mógłbyś otrzymać w mBanku, co wpływa na decyzję o przyznaniu kredytu oraz dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową z BIK.
na temat Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie na Życie i od innych zdarzeń do kredytu odnawialnego
 • pomoc finansowa dla Ciebie i Twojej rodziny w trudnych sytuacjach losowych
 • wygoda i oszczędność czasu – minimum formalności; nie musisz wypełniać oświadczenia o stanie zdrowia i ankiety medycznej

 Chcesz złożyć wniosek o kredyt? Nic prostszego

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 •  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

 •  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.

Przykład reprezentatywny dla produktu kredyt konsumencki- kredyt odnawialny udzielony w ramach Promocji „Kredyt odnawialny – coraz większe korzyści”, sporządzony na podstawie przepisów art.8 ustawy o kredycie konsumenckim: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 9,17 %, całkowita kwota kredytu 10 379,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 330,75 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,17% w skali roku (na które składa się oprocentowanie nominalne stałe 0% z okresu 30 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego i oprocentowanie nominalne zmienne 9,99% z okresu 335 dni od dnia zakończenia 30-dniowego okresu od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), całkowity koszt kredytu 951,75 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki 951,75 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Promocja „Kredyt odnawialny – coraz większe korzyści” obowiązuje od 12.04.2018 r. do 15.08.2018 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą, w okresie trwania Promocji, wniosek o kredyt odnawialny zgodnie z „Warunkami udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w mBanku w jakimkolwiek z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt odnawialny posiadał kredyt odnawialny w mBanku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedział umowę kredytu odnawialnego.

 

Uczestnicy Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, uzyskają prawo do otrzymania kredytu odnawialnego w mBanku S.A. z prowizją za uruchomienie 0 zł i oprocentowaniem uzależnionym od wysokości zaciągniętego kredytu, którego wysokość jest określona w tabeli w §5 ust. 2 Regulaminu Promocji.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt w mBanku Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem odnawialnym znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Warunkach udzielania odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „Kredyt odnawialny - coraz większe korzyści” dostępnych na: www.mbank.pl/ko

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat