Weź promocyjny kredyt odnawialny i zyskaj:

 •  

  0 zł za udzielenie kredytu, jeżeli nie wypowiesz umowy w ciągu 12 miesięcy

 •  

  nawet do 90 dni z oprocentowaniem 0% (RRSO 9,17 %)

 •  

  zabezpieczenie na każde wydatki

 •  

  odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

 •  
 •  

  limit, który odnawia się wielokrotnie

po upływie w.w. okresu kredyt będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego

Poznaj szczegóły i działanie promocji

Udzielona kwota kredytu
od 500 zł
do 9 999 zł
od 10 000zł
do 49 999 zl
od 50 000 zł
do 99 999 zł
od 100 000 zł
Prowizja za udzielenie
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Liczba dni z oprocentowaniem 0 zł
brak
30 dni
60 dni
90 dni

 

Sprawdź sam, jak tanio jest korzystać z dodatkowej gotówki

Sprawdź kalkulator kredytu odnawialnego

 

Sprawdź jak otrzymać kredyt w kilku prostych krokach

Jak korzystać z kredytu odnawialnego?

Oprocentowanie i wybrane opłaty dla kredytu odnawialnego

Kredyt odnawialny Oprocentowanie, opłaty i prowizje

Promocyjne oprocentowanie nominalne przez pierwsze 30, 60 lub 90 dni w skali roku

0%

Oprocentowanie nominalne w promocji w skali roku po upływie 30, 60 lub 90 dni

9,99%

Promocyjna prowizja za udzielenie kredytu

 0% od całkowitej kwoty kredytu, jeżeli nie wypowiesz umowy w ciągu 12 miesięcy

Prowizja za odnowienie kredytu (po każdych 12 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu)

 2,1-2,5 % od kwoty kredytu min. 69 zł.

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1 75,00 zł
Ubezpieczenie spłaty kredytu 0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 1 zł

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana 

 

na temat Oferta Specjalna

Oferta Specjalna

Jeśli zostaniesz stałym klientem mBanku, możesz spodziewać się specjalnie przygotowanej dla Ciebie propozycji kredytu odnawialnego dostępnej w zakładce „Pasaż” w Twoim serwisie transakcyjnym. Dzięki niej masz dostęp do dodatkowych środków 7 dni w tygodniu, bez formalności i wychodzenia z domu.
na temat ABC Kredytu…

ABC Kredytu…

…czyli to, co chciałbyś wiedzieć o kredytach w jednym miejscu. Sprawdź: jaką kwotę kredytu mógłbyś otrzymać w mBanku, co wpływa na decyzję o przyznaniu kredytu oraz dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową z BIK.
na temat Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Zyskaj poczucie finansowego bezpieczeństwa i skorzystaj z dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu odnawialnego.

 Chcesz złożyć wniosek o kredyt? Nic prostszego

o

Złóż wniosek online (w razie pytań skorzystaj z czatu)
Kliknij teraz

o
o

Złóż wniosek w placówce
Znajdź najbliższą

o
o

Złóż wniosek przez mLinię
801 300 800
lub zostaw kontakt - oddzwonimy

o

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 •  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

 •  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.

Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz  AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz tu: https://www.mbank.pl//indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-do-kredytu-odnawialnego/

 

Przykład reprezentatywny dla produktu kredyt konsumencki- kredyt odnawialny udzielony w ramach Promocji „Kredyt odnawialny – coraz większe korzyści”, sporządzony na podstawie przepisów art.8 ustawy o kredycie konsumenckim: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 9,17 %, całkowita kwota kredytu 10 379,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 330,75 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,17% w skali roku (na które składa się oprocentowanie nominalne stałe 0% z okresu 30 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego i oprocentowanie nominalne zmienne 9,99% z okresu 335 dni od dnia zakończenia 30-dniowego okresu od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), całkowity koszt kredytu 951,75 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki 951,75 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Promocja „Kredyt odnawialny – coraz większe korzyści” obowiązuje od 12.04.2018 r. do 15.08.2018 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą, w okresie trwania Promocji, wniosek o kredyt odnawialny zgodnie z „Warunkami udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w mBanku w jakimkolwiek z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt odnawialny posiadał kredyt odnawialny w mBanku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedział umowę kredytu odnawialnego.

 

Uczestnicy Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, uzyskają prawo do otrzymania kredytu odnawialnego w mBanku S.A. z prowizją za uruchomienie 0 zł i oprocentowaniem uzależnionym od wysokości zaciągniętego kredytu, którego wysokość jest określona w tabeli w §5 ust. 2 Regulaminu Promocji.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt w mBanku Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem odnawialnym znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Warunkach udzielania odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „Kredyt odnawialny - coraz większe korzyści” dostępnych na: www.mbank.pl/ko

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat