Weź kredyt hipoteczny w mBanku i zyskaj:

 •  
 •  

  okres kredytowania do 35 lat

 •  

  waluta kredytu: złoty polski

 •  

  kwota kredytu od 80 100 zł

 •  

  możliwość wcześniejszej spłaty w dowolnym momencie

 •  

  kredyt na mieszkanie lub zakup domu, budowę domu, remont i wykończenie

 •  

  kredytowanie do 90 proc. wartości zabezpieczenia - domu lub mieszkania

mBank współpracuje z mBankiem Hipotecznym
przy udzielaniu kredytów

Oznacza to, że wnioskując o kredyt hipoteczny składasz wniosek do dwóch banków – mBanku i mBanku Hipotecznego. mBank gwarantuje pomoc profesjonalnego doradcy na każdym etapie wnioskowania o kredyt. Niezależnie od tego, który bank udzieli Ci kredytu, dostęp do jego obsługi zapewnia mBank dając możliwość uzyskania informacji i złożenia dyspozycji przez 24h na dobę, za pośrednictwem nowoczesnego serwisu transakcyjnego, bądź poprzez mLinię.

Wybrane opłaty

Kredyt hipoteczny - sprawdź opłaty

 • Rodzaj czynności Opłaty/prowizje

  1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

  0,00 zł

  2. Prowizja za udzielenie kredytu

  od 0% do 4% kwoty kredytu

  3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

  od 0% do 4% kwoty podwyższenia

  4. Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę

  0%

  5. Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania

  2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty

  6. Prowizja za aktywację usługi Mechanizm Bilansujący

  2% od przyznanej kwoty kredytu

  7. Opłata miesięczna za posiadanie aktywnej usługi mechanizm bilansujący2

  0,00 zł6/99,00 zł

  8. Koszty restrukturyzacji Umowy3

  150,00 zł

  9. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmianę Kredytobiorcy4

  100,00 zł

  10. Opłata za realizację dyspozycji zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagająca sporządzenia aneksu

  100,00 zł

  11. Koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu

  100,00 zł – 500,00 zł

  12. Zmiana waluty spłaty Kredytu waloryzowanego

  0,00 zł

  13. Zmiany przedmiotu zabezpieczania3

  300,00 zł

  14. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości przy uruchomieniu transzy

  0,00 zł

  15. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta

  250,00 zł

  16. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości przez pracownika Banku4

  0,00 zł

  17. Opłata za przygotowanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego4

  0,00 zł

  18. Opłata za wystawienie promesy

  150,00 zł

  19. Opłata za prolongatę kredytu

  0,5% prolongowanej kwoty kredytu

  20. Opłata za zmianę waluty kredytu

  1% wartości operacji

  21. Sporządzenie i wysłanie aktualnego/treści archiwalnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta

  40,00 zł

  22. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Benefia TUnŻ SA VIG (dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 31.07.2011)

  od 1% do 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

  0,02% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

  23. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Compensa TUnŻ SA VIG dawniej Benefia TUnŻ SA VIG (dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 01.08.2011 do 30.03.2015)

  0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia

  24. Opłata za ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - AXA Życie TU SA (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia przed pobraniem raty kredytu)(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 31.03.2015)

  0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia

  25. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – COMPENSA TU SA (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 11.2012)

  1,5% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

  0,04% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

  26. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – BENEFIA TU SA VIG (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 04.2013)

  0,03% miesięcznie od salda zadłużenia

  27. Opłata za pakiet: ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie od utraty pracy COMPENSA TU SA (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 12.2012)

  2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

  0,05% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

  28. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości

  a) ubezpieczenie w TU Generali SA

  0,08% rocznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych (także w trakcie budowy)

  b) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA
  (dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011)

  0,0066% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych (także w trakcie budowy)

  c) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA
  (dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011)

  0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków
  lub lokali mieszkalnych

  d) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA
  (dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011)

  0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków mieszkalnych będących w trakcie budowy

  29. Ubezpieczenie Ruchomości „MIESZKAM BEZPIECZENIE”:5

  a) wariant 20

  opłata miesięczna 16,00 zł

  b) wariant 50

  opłata miesięczna 33,00 zł

  c) wariant 100

  opłata miesięczna 58,00 zł

  30. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „PEWNA SPŁATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012)

  7% od raty kredytu miesięcznie

  31. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „SPOKOJNA RATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012)

  2,60% od raty kredytu miesięcznie

  32. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w TUiR Allianz Polska S.A.6

  a) wariant Standard

  1,40% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

  4% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca

  b) wariant Optimum

  1,60% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

  4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca

  c) wariant Komfort

  2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

  4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca

  33. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.7

  a) wariant Standard

  1,40% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

  4% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca

  b) wariant Optimum

  1,60% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

  4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca

  c) wariant Komfort

  2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

  4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca

  34. Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości)4 (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)10

  0,0065%

  35. Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości)5 (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)10

  0,01%

  36. Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia przed pobraniem raty kredytu) (Compensa TU na Życie S.A. VIG- dawniej Benefia TU na Życie S.A. VIG)

  (obowiązuje dla wniosków złożonych do 30.03.2015)10

  0,0417%

  37. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku6 (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)10

  a) za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),

  b) za kolejne lata (opłata miesięczna)

  a) 1,40% od kwoty kredytu/pożyczki

  (z wyłączeniem kwoty kredytu/pożyczki przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)

  b) 4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

  38. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku – dla uruchomionych kredytów/pożyczek (BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.)10

  4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

  39. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki:10

  a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia,

  b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej

  a) 1,40% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki

  (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki

  b) 4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

  40. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.)8

  a) Wariant Standard

  - za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)

  - od 25 miesiąca (opłata miesięczna)

  b) Wariant Optimum

  - za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)

  - od 25 miesiąca (opłata miesięczna)

  c) Wariant Komfort

  - za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)

  - od 25 miesiąca (opłata miesięczna)

   

   

  1,40% kwoty kredytu/pożyczki

  4,00% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

   

  1,60% kwoty kredytu/pożyczki

  4,15% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

   

  2,00% kwoty kredytu/pożyczki

  4,35% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

  41. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.)11 z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki:10

  a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia:

  Wariant Standard

   

  Wariant Optimum

   

  Wariant Komfort

  b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej:

   

   

  Wariant Standard

  Wariant Optimum

  Wariant Komfort

   1,40% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

   

   

  1,60% od kwoty podwyższenia kredytu /pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

   

  2,00% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

  4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

  4,15% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

  4,35% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

  42. Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy – dla uruchomionych kredytów/pożyczek (opłata pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia przed pobraniem raty)10

  0,03%

  1 Opłaty i prowizje dotyczą także kredytów/pożyczek udzielonych w ramach mPlanu hipotecznego, MultiPlanu oraz MultiPlanu Waloryzowanego.
  2 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 22.11.2011 r. w mBanku.
  Dla umów zawartych w mBanku d. MultiBanku opłata dotyczy kredytów uruchomionych od 01.06.2009 r.
  3 Dotyczy kredytów/pożyczek restrukturyzowanych.
  4 Opłata jest pomniejszana o wartość opłaty za rozpatrzenie wniosku, jeżeli taka występuje.
  5 Usługa tymczasowo niedostępna w ofercie mBanku.
  6 Dotyczy kredytów udzielonych do dnia 31.05.2009 w mBanku d.MultiBanku.
  7 Ubezpieczenie oferowane dla posiadaczy kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, którzy posiadają aktywne ubezpieczenie nieruchomości w BRE Ubezpieczenia TU S.A.
  8 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych do 30.06.2014 r.
  9 Dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 1.07.2014 r.
  10 Dotyczy produktów aktywowanych w mBanku d.MultiBanku.
  11 Składki pobierane są: pierwsza w chwili uruchomienia kredytu/pożyczki lub aktywacji ubezpieczenia, kolejne z ratami kredytu/pożyczki.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny w mBanku?

Sprawdź jak uzyskać

Jak wnioskować o kredyt hipoteczny?

Online

Złóż wniosek kontaktowy

Jak wnioskować o kredyt hipoteczny? -

Złóż wniosek kontaktowy

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak wnioskować o kredyt hipoteczny? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu ma mBank na uruchomienie środków z kredytu?

Zarówno uruchomienie kredytu jak i transzy, powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od daty wskazanej przez kredytobiorcę w pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu / transzy.
Wniosek o wypłatę transzy powinien zostać złożony na co najmniej 5 dni roboczych przed datą wskazaną w umowie.

zobacz więcej pytań i odpowiedzi na temat "Ile czasu ma mBank na uruchomienie środków z kredytu?"

Czy mBank wymaga udziału własnego przy budowie / zakupie domu / mieszkania?

Maksymalna wysokość udzielonego kredytu hipotecznego w złotych polskich wynosi 90 proc. wartości nieruchomości.

zobacz więcej pytań i odpowiedzi na temat "Czy mBank wymaga udziału własnego przy budowie / zakupie domu / mieszkania?"

Od jakiego czasu powinienem być zatrudniony w obecnym miejscu pracy lub prowadzić działalność gospodarczą, aby ubiegać się o kredyt?

mBank wymaga udokumentowania co najmniej 3 miesięcznego okresu zatrudnienia na umowę o pracę, natomiast w przypadku działalności gospodarczej, powinna ona być prowadzona nieprzerwanie od 24 miesięcy. mBank dopuszcza także inne formy zatrudniania.

zobacz więcej pytań i odpowiedzi na temat "Od jakiego czasu powinienem być zatrudniony w obecnym miejscu pracy lub prowadzić działalność gospodarczą, aby ubiegać się o kredyt?"

Promocja „Aktywni płacą mniej” obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Promocja ”Aktywni płacą mniej” przeznaczona jest dla osób fizycznych wnioskujących o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 80 100 PLN lub pożyczkę hipoteczną dla osób fizycznych, w kwocie nie mniejszej niż 20 000 PLN. Do Promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki jednocześnie: złoży wniosek o kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną dla osób fizycznych, podpisze w obecności przedstawiciela Banku oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i wyrazi w trakcie trwania Promocji zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W celu uzyskania kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej na warunkach Promocji, należy spełnić następujące warunki: zawrzeć Umowę kredytową zgodnie z „Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych”, posiadać przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej status ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu oferowanego przez Bank i posiadać (co najmniej jeden Kredytobiorca – w przypadku gdy o kredyt/pożyczkę ubiega się więcej niż jedna osoba rachunek bankowy w mBanku lub otworzyć przed zawarciem Umowy kredytowej rachunek bankowy w mBanku lub bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard, który będzie Rachunkiem do spłaty rat kredytu w okresie obowiązywania Umowy kredytowej.

 

Kredytobiorca zobowiązany jest jednocześnie przez okres 5 lat od uruchomienia kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej dokonywać w każdym miesiącu kalendarzowym zasilenia rachunku do spłaty rat kredytu wymaganą kwotą wynagrodzenia lub dwukrotności bieżącej raty kredytu- zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej.
 
Promocja „Zamieszkaj w domu marzeń” obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016r. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych wnioskujących o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 80 100 PLN. Do Promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania Promocji spełni wszystkie poniższe warunki jednocześnie: złoży wniosek o kredyt hipoteczny i podpisze w obecności upoważnionego przez bank pracownika oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
W celu uzyskania kredytu hipotecznego na warunkach Promocji, należy spełnić następujące warunki: zawrzeć Umowę kredytową zgodnie z „Regulaminem udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A.”, posiadać przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu hipotecznego status ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu oferowanego przez Bank i posiadać (co najmniej jeden Kredytobiorca – w przypadku gdy o kredyt/pożyczkę ubiega się więcej niż jedna osoba rachunek bankowy w mBanku lub otworzyć przed zawarciem Umowy kredytowej rachunek bankowy w mBanku lub bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard, który będzie Rachunkiem do spłaty rat kredytu w okresie obowiązywania Umowy kredytowej.

Kredytobiorca zobowiązany jest jednocześnie przez okres 5 lat od uruchomienia kredytu hipotecznego dokonywać w każdym miesiącu kalendarzowym zasilenia rachunku do spłaty rat kredytu wymaganą kwotą wynagrodzenia lub dwukrotności bieżącej raty kredytu - zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej.
 

Przyznanie kredytu hipotecznego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. lub mBank Hipoteczny S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym oraz pożyczką hipoteczną dla osób fizycznych w mBanku określone są w: Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w regulaminie Promocji „Aktywni płaca mniej” , natomiast związane z kredytem hipotecznym w mBanku Hipotecznym: w Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, oraz w Regulaminie Promocji „Zamieszkaj w domu marzeń” dostępnych na tej stronie. 
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu spłaty kredytu hipotecznego dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-splaty-rat-kredytu-hipotecznego/index.html