Kliknij na kafelek i przejdź do informacji, które Cię interesują

 

Stawki bazowe

 

Obsługa kredytu w serwisie transakcyjnym

 

Zmiana warunków spłaty kredytu

 

Pomoc w problemach ze spłatą

 

Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego

Najważniejsze informacje, o których powinieneś pamiętać
po uruchomieniu kredytu

Obniżenie oprocentowania kredytu

Oprocentowanie Twojego kredytu zostanie obniżone po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zawiadomienia z sądu lub po dostarczeniu przez Ciebie do banku odpisu księgi wieczystej, które potwierdzi wpis hipoteki.


Powiadomienie z sądu o wpisie do rejestru listów zastawnych.

Po uruchomieniu Twojego kredytu w mBanku Hipotecznym możesz spodziewać się, że otrzymasz po pewnym czasie powiadomienie z sądu wieczysto-księgowego o pojawieniu się nowej wzmianki w hipotece. Będzie ono zawierać informację o wpisaniu Twojej wierzytelności do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. Oznacza to, że owa wierzytelność będzie stanowiła podstawę emisji listów zastawnych (więcej o listach zastawnych możesz poczytać tutaj) Jest to wypełnienie obowiązku informacyjnego banku w związku z prowadzeniem działalności emisyjnej. Sama wzmianka zostanie wykreślona po spłaceniu kredytu razem z hipoteką.


Wypłata kolejnych transzy kredytu

Kiedy będziesz potrzebował kolejnej transzy kredytu, skontaktuj się z placówką, która wskaże sposób postępowania. Jeśli celem kredytu jest budowa domu umówisz z doradcą termin inspekcji nieruchomości. Przeprowadzi ją pracownik firmy zewnętrznej. Podczas inspekcji, rzeczoznawca wykona zdjęcia nieruchomości, które potwierdzą stan zaawansowania inwestycji.


Najważniejsze kroki po zakończeniu budowy
Jeśli zakończyłeś prace remontowe lub budowlane skontaktuj się z doradcą w placówce mBanku. Uzgodnisz z nim sposób rozliczenia remontu/budowy oraz szczegóły oględzin nieruchomości, które przeprowadzi pracownik firmy zewnętrznej. Podczas inspekcji rzeczoznawca wykona zdjęcia nieruchomości potwierdzające stan realizacji inwestycji.


Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia kredytu hipotecznego

W zależności od rodzaju ubezpieczenia,  wniosek o wypłatę odszkodowania powinieneś  złożyć bezpośrednio u ubezpieczyciela w formie pisemnej lub dokonać zgłoszenia telefonicznie. Formę zgłoszenia wniosku oraz informację o dokumentach, które będzie trzeba  dostarczyć sprawdź w karcie produktu ubezpieczeniowego lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,  dostępnych na tej stronieFormularze zgłoszenia szkody i niezbędne dane kontaktowe do ubezpieczycieli znajdziesz tutaj.


Ubezpieczenie nieruchomości i dokonanie cesji na bank

Jeśli nie przystąpiłeś do ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez bank w chwili podpisania umowy kredytu, w każdym dowolnym momencie możesz wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia nieruchomości w AXA Ubezpieczenia TUiR S.APrzynieś deklarację do najbliższej placówki banku – to wystarczy. Jeśli nie chcesz skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez bank - wybierz dowolne towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpiecz nieruchomość. Polisę wraz z dokumentem cesji praw z polisy prześlij do nas  lub przynieś do  w najbliższej placówki. Cesję praw z polisy przekazujesz do banku tylko raz w ciągu całego okresu kredytowania.

 

Skan odnowionej polisy nieruchomości możesz również przesłać mailem, na adres: monitoring_mBank@mBank.pl. Wysyłka dokumentów na adres mailowy nie dotyczy umowy cesji praw z polisy, która powinna być dostarczona w oryginale.

 


 

Aktualne stawki bazowe i historia zmian operacji

Stawka bazowa obowiązująca od 03.09.2020

 

WIBOR 3M dla PLN

0,23000%

EURIBOR 3M dla EUR

0,00000%

LIBOR 3M dla USD

0,24090%

LIBOR 3M dla GBP

0,06400%

LIBOR 3M dla JPY

0,00000%

Zobacz historię zmian stawek

Stawka bazowa obowiązująca od 07.09.2020

 

WIBOR 3M dla PLN

0,26%

LIBOR 3M dla CHF

-0,66%

LIBOR 1M dla EUR

-0,47%

LIBOR 3M EUR

-0,43%

EURIBOR 3M dla EUR

-0,41%

LIBOR 1M dla USD

0,17%

LIBOR 3M dla USD

0,25%

LIBOR 1M dla GBP

0,10%

LIBOR 3M dla GBP

0,13%

 

Pobierz historię zmian stawek bazowych

Historia zmian dotyczy kredytów hipotecznych udzielanych na warunkach obowiązujących do 1.09.2006 r. -zmiany oprocentowania dokonywane decyzją Zarządu BRE Banku S.A (nie dotyczy kredytów udzielanych przez dawny MultiBank).

Data zmiany mPLAN kredyt hipoteczny PLN mPLAN kredyt hipoteczny CHF mPLAN pożyczka hipoteczna PLN mPLAN pożyczka hipoteczna CH
2015.02.09 - - 0,90 p.p.  - - 0,90 p.p. 
2014.12.22 -0,75 p.p. - -0,75 p.p. -
2013.10.08 -0,25 p.p. - -0,25 p.p. -
2013.06.19 -0,50 p.p. - -0,50 p.p. -
2013.03.29 -0,75 p.p. - -0,75 p.p. -
2013.01.30 -0,50 p.p. - -0,50 p.p. -
2012.11.23 -0,25 p.p. - -0,25 p.p. -
2012.05.22 +0,25 p.p. - - -
2011.07.06 +0,25 p.p. - - -
2011.05.30 +0,50 p.p. - - -
2011.02.18 +0,25 p.p. - - -
2010.07.07 -0,45 p.p. -0,3 p.p. -0,45 p.p. -0,3 p.p.
2010.01.12 - -0,15 p.p. - -0,15 p.p.
2009.03.27 -0,80 p.p -0,25 p.p -0,80 p.p -0,25 p.p
2009.02.02 -0,75 p.p - - -
2008.04.07 +0,50 p.p - - -
2008.03.10 +0,25 p.p - +0,25 p.p -
2008.02.05 +0,30 p.p - +0,30 p.p -
2007.12.05 +0,25 p.p - +0,25 p.p -
2007.09.05 +0,25 p.p - +0,25 p.p -
2007.07.16 +0,20 p.p - +0,20 p.p -
2007.07.02 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2007.02.01 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2006.11.10 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2006.08.15 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2006.07.01 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2005.08.22 - - -1,00 p.p -
2005.05.13 - - -0,75 p.p -
2004.09.10 +1,15 p.p - +1,25 p.p -
2004.02.01 -0,30 p.p - - +0,30 p.p
2003.08.01 -0,45 p.p - -0,50 p.p -
2003.05.20 - -0,50 p.p - -0,40 p.p
2003.04.08 -1,00 p.p - -1,00 p.p -

s

Obsługa twojego kredytu w serwisie transakcyjnym

 •  

  stały dostęp do harmonogramu

 •  

  dostęp do historii spłaty twojego kredytu

 •  

  bieżąca informacja o aktualnym oprocentowaniu kredytu

 •  

  możliwość zamówienia oświadczeń przez internet i bez wychodzenia z domu

   

 

 

Zmiana warunków spłaty kredytu

 • 1.  

  Jak zmienić dzień spłaty raty/ wariant spłaty raty?


  • Sprawdź w umowie kredytowej, czy zmiana dnia lub wariantu spłaty raty wymaga zawarcia aneksu.

   • jeśli zmiana wymaga zawarcia aneksu, złóż wniosek w serwisie transakcyjnym. Wniosek znajdziesz w Zakładce Kredyty, po wybraniu kredytu dla którego chcesz zgłosić zmianę oraz po rozwinięciu listy danych przy polu Nazwa Kredytu.
   • jeśli zmiana nie wymaga aneksu (a jest kilku kredytobiorców), wniosek muszą złożyć pisemnie wszyscy kredytobiorcy.


   Wniosek o zmianę można złożyć w placówce mBanku lub w Punkcie Obsługi mFinanse. Wniosek musi zawierać dane identyfikujące kredytobiorcę i umowę kredytu, proponowany dzień/wariant spłaty oraz oświadczenie kredytobiorcy o akceptacji możliwości wystąpienia pierwszej wyższej raty korygującej.

   Wzór wniosku o zmianę dnia/wariantu spłaty raty znajdziesz tutaj.

 • 2.  

  Jak zmienić rachunek do spłaty kredytu?

  • Sprawdź w umowie, czy zmiana rachunku do spłaty wymaga zawarcia aneksu.

   • jeśli wymaga zawarcia aneksu, złóż wniosek w serwisie transakcyjnym; wniosek znajdziesz w Zakładce Kredyty, po wybraniu kredytu dla którego chcesz zgłosić zmianę oraz po rozwinięciu listy danych przy polu Nazwa Kredytu.
   • jeśli zmiana nie wymaga aneksu, a jest kilku kredytobiorców, wniosek muszą złożyć pisemnie wszyscy kredytobiorcy.


   Wniosek o zmianę można złożyć w placówce mBanku lub w Punkcie Obsługi  mFinanse. Wniosek musi zawierać dane identyfikujące kredytobiorcę, umowę kredytu oraz proponowany rachunek do spłaty. Wzór wniosku o zmianę  rachunku do spłaty kredytu znajdziesz tutaj.

 • 3.  

  Jak odpisać lub przypisać współkredytobiorcę do kredytu?

  • Zwolnienie z długu (odpisanie jednego z kredytobiorców od kredytu)

   Odpisanie od kredytu następuje na podstawie złożonego wniosku oraz dokumentów potwierdzających dochód osób, które nadal będą kredytobiorcami. Jeżeli powodem złożenia wniosku o zwolnienie z długu jest np. rozwód, konieczne jest dołączenie orzeczenia o rozwodzie.  Dodatkowo, wnioskodawcy składają oświadczenie wyjaśniające kwestie własności zabezpieczenia lub inny dokument potwierdzający zmianę własności nieruchomości (np. dokument potwierdzający podział majątku, akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości). W zależności od indywidualnej sytuacji, doradca może poprosić o dodatkowe dokumenty, o których poinformuje mailowo, pisemnie lub podczas wizyty w placówce. W dalszej kolejności wszyscy kredytobiorcy podpiszą w placówce umowę zwolnienia z długu wraz z aneksem. 

   Aktualną wartość opłaty za aneks za zmianę w umowie kredytu udzielonego przez mBank znajdziesz tutaj, natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj.

   Przystąpienie do długu (dopisanie jednego z kredytobiorców od kredytu)

   Wniosek o przystąpienie do długu składany jest przez osobę przystępującą do kredytu. W zależności od indywidualnej sytuacji, doradca może poprosić o dodatkowe dokumenty, o których poinformuje mailowo, pisemnie lub podczas wizyty w placówce. W dalszej kolejności wszyscy kredytobiorcy podpiszą w placówce umowę przystąpienia do długu wraz z aneksem. 

   Aktualną wartość opłaty za aneks za zmianę w umowie kredytu udzielonego przez mBank znajdziesz tutaj,  natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj.

 • 4.  

  Jak zmienić zabezpieczenie kredytu?

  • Aby zmienić zabezpieczenie kredytu, złóż wniosek oraz dokumenty dotyczące nieruchomości, która będzie nowym zabezpieczeniem. Jeśli nieruchomość jest wpisania do elektronicznej bazy ksiąg wieczystych, będzie nam potrzebny numer księgi wieczystej. W innym przypadku konieczny jest aktualny odpis księgi wieczystej (w wersji papierowej). W zależności od indywidualnej sytuacji, doradca może poprosić o dodatkowe dokumenty, o których poinformuje mailowo, pisemnie lub podczas wizyty w placówce. W dalszej kolejności wszyscy kredytobiorcy podpiszą w placówce aneks zmieniający zabezpieczenie kredytu.

   Aktualną wartość opłaty za aneks za zmianę w umowie i opłaty za przeprowadzenie inspekcji/oględzin dla kredytu udzielonego przez mBank znajdziesz tutaj, natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj.

    

 • 5.  

  Jak zmienić terminy spełnienia warunków dodatkowych?

  • Wniosek możesz złożyć w placówce mBanku, Punkcie Obsługi mFinanse, poprzez serwis transakcyjny lub dzwoniąc na mLinię. Zmiana terminów warunków umownych z reguły nie wymaga zawierania aneksu. O dokonanej zmianie poinformujemy Cię mailowo lub pisemnie.

   Pamiętaj, aby wniosek zawierał następujące informacje:

   • dane identyfikujące kredytobiorcę i umowę kredytu
   • proponowane rozwiązanie, np.: wskazanie nowego terminu dostarczenia wymaganego dokumentu,
   • uzasadnienie

   Opłata za realizację dyspozycji zmieniającej warunki kredytu udzielonego przez mBanku znajdziesz tutaj, natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj.

 • 6.  

  Jak zmienić termin zakończenia inwestycji?

  • Wniosek możesz złożyć w placówce mBanku lub Punkcie Obsługi mFinanse.

   Pamiętaj, aby wniosek zawierał następujące informacje:

   • dane identyfikujące kredytobiorcę i umowę kredytu
   • proponowany nowy termin zakończenia inwestycji budowlanej,
   • uzasadnienie z czego wynika zmiana terminu realizacji inwestycji

    

   Dodatkowe dokumenty, które będą nam potrzebne:

   • w przypadku inwestycji realizowanej przez dewelopera -  pismo dewelopera wraz z harmonogramem prac oraz terminem zawarcia aktu notarialnego; alternatywnie może być to aneks do umowy przedwstępnej/umowy deweloperskiej; w przypadku znacznych opóźnień pismo dewelopera powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyn opóźnień,
   • w przypadku inwestycji realizowanej metodą gospodarczą – dziennik budowy; w zależności od powodów i terminów opóźnienia, bank może wymagać oględzin nieruchomości.
 • 7.  

  Informacja o pozostałych zmianach

  • W zależności od rodzaju wnioskowanej zmiany, każdorazowo określimy rodzaj dokumentów, o których zostaniesz poproszony mailowo, pisemnie lub w placówce. Wprowadzenie wnioskowanej zmiany może wiązać się z koniecznością zawarcia aneksu do umowy.

   Opłata za realizację powyższy dyspozycji dla kredytów udzielonych przez  mBank najdziesz tutaj, natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj

 

 

Wsparcie w przypadku problemów ze spłatą kredytu


Jeśli spłata kredytu na dotychczasowych warunkach jest lub może okazać się dla Ciebie w przyszłości trudna - pamiętaj o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację. Restrukturyzacja to zmiana pierwotnych warunków umowy, wynikająca z problemów ze spłatą zobowiązania, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Na podstawie złożonego wniosku dopasujemy wysokość rat do Twoich aktualnych możliwości finansowych. W zależności od rodzaju kredytu udostępniamy różne formy zmiany harmonogramu. Należą do nich m.in.:

 • karencja w spłacie kapitału - przez ustaloną ilość miesięcy spłacane będą tylko odsetki od kredytu. Nie będzie zatem spłacał kapitału; zawieszony kapitał zostanie dopisany proporcjonalnie do rat pozostałych do spłaty po zakończeniu okresu odroczenia. Rozwiązanie stosowane jest głównie w przypadku przejściowych problemów ze spłatą kredytu. Po zakończeniu okresu karencji, musisz wrócić do regularnej spłaty kredytu. Karencja w spłacie kapitału może trwać od 1 do 6 miesięcy.
 • wydłużenie okresu kredytowania – kwota kapitału pozostałego do spłaty zostanie rozłożona na nowy, dłuższy okres kredytowania.
  Rozwiązanie stosowane jest głównie w przypadku trwałych problemów ze spłatą kredytu. W wyniku wydłużenia okresu kredytowania wysokość raty kapitałowo – odsetkowej ulega zmniejszeniu w całym okresie kredytowania.

Wniosek możesz złożyć w wybanej placówce lub w serwisie transakcyjnym (wybierz Pasaż - Usługi - Dyspozycje - Wniosek o restrukturyzację).

 

 

Wybrane opłaty

Za co zapłacę Opłata
Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę

0 zł 

Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania 2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty
Koszty restrukturyzacji Umowy

150,00 zł

Opłata za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku Hipotecznego S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem Hipotecznym S.A.

15,00 zł

Koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu  100,00 zł - 500,00 zł

Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Wybraliśmy dla Ciebie

 

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń

więcej na temat Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń
 

Ubezpieczenie nieruchomości

więcej na temat Ubezpieczenie nieruchomości
 

Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

więcej na temat Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak spłacać kredyt hipoteczny?

  • Wystarczy, że zapewnisz środki na rachunku do spłaty rat, który jest wskazany w umowie kredytu. Spłata wykona się automatycznie. Środki powinieneś zapewnić do godziny 23:00 w dniu spłaty raty.

 •  

  Czy mogę dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

  • W każdym momencie możesz dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki. Jedynym ograniczeniem jest brak takiej możliwości w dniu płatności raty oraz w przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty, spłacanych w złotych polskich, dla których jest to możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 19:30.

Przyznanie kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym lub pożyczką hipoteczną w mBanku SA znajdują się: w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., oraz w Regulaminie Promocji „Bliżej swojego domu” dostępnych na: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/wez-kredyt-hipoteczny/ oraz na: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/pozyczka-hipoteczna/