Kliknij na ikonkę i przejdź do informacji, które Cię interesują

Oblicz ratę pożyczki

Wyliczenia kalkulatora hipotecznego mają charakter wstępny i szacunkowy.

Podstawowe informacje o pożyczce hipotecznej

 •  

  skorzystaj z obniżonej marży kredytu, dzięki Promocji "Zima z hipoteką"

 •  

  pieniądze na dowolny cel do maksymalnie 500 000 zł

 •  

  kwota pożyczki od 20 000 zł

 •  

  okres kredytowania do 240 m-cy

 •  

  spłata raty następuje co miesiąc

 •  

  waluta kredytu: złoty polski

 •  

  pożyczkę możesz spłacać w ratach równych lub malejących, których wysokość jest uzależniona od kwoty udzielonej pożyczki, okresu kredytowania i jego oprocentowania

 •  

  w dowolnym momencie możesz dokonać częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty pożyczki

   

   

 •  

  Reprezentatywny przykład dla pożyczki hipotecznej udzielonej w ramach Promocji „Zima z hipoteką”

  • Wysokość raty

    2 309,72 zł

   Kwota Pożyczki ( netto)

   300 000 zł

   Okres pożyczki w miesiącach

   240

   Rodzaj raty

   stała

   Czy pożyczka w ofercie promocyjnej

   Tak

   Marża

   3,70%

   WIBOR 3M

   1,71%

   Oprocentowanie nominalne

   5,41%

   Typ nieruchomości

   lokal mieszkalny

   Szacowana wartość nieruchomości

   420 000 zł

   Potrzebny czas do ustanowienia hipoteki

   6 miesięcy

   Odsetki od pożyczki

   194 294,19 zł

   Podwyższenie oprocentowania do czasu wpisu hipoteki

   o 1,5%

   Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki

   1,5% czyli 4500 zł

   Stawka za ubezpieczenie na życie liczona za okres pierwszych 5 lat

   0,0450% od salda kredytu czyli kwota 7 510,21 zł

   Opłata za ocenę nieruchomości

   300 zł

   Stawka ubezpieczenie nieruchomości

   Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana jest indywidualnie w momencie przystępowania do ubezpieczenia (przed uruchomieniem Pożyczki). Wysokość składki 4 184,00 zł została policzona w celach poglądowych przy założeniu, że Klient przystąpi do ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., które będzie obejmowało mieszkanie o wartości 420.000tys, stawka ubezpieczenia jest stała w całym okresie kredytowania.

   Koszty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo

   19 zł

   Całkowity koszt pożyczki

   210 807,40 zł

   Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

    510 807,40 zł

   RRSO

   6,25%

   • Umowa kredytowa wymaga zabezpieczenia w postaci wpisu do hipoteki na nieruchomości będącej zabezpieczeniem Kredytu/Pożyczki.
   • Wyliczenia zostały wykonane zgodnie z założeniami ustawy z dnia 23.03.2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Sprawdź, jak otrzymać pożyczkę w kilku prostych krokach

Zostaw kontakt lub samodzielnie odwiedź dowolną placówkę mBanku. Doradca przekaże Ci najważniejsze informacje o dokumentach niezbędnych do złożenia zapytania o kredyt hipoteczny.

Na podstawie zapytania o kredyt, Bank przygotuje dla ciebie Formularz Informacyjny. Znajdziesz w nim podsumowanie informacji o warunkach swojego kredytu. O kolejnych etapach procesu poinformujemy Cię smsem lub e-mailem.

Wydamy Ci decyzję kredytową, która jest ofertą Banku. Dodatkowo zapoznaj się z projektem umowy.

Umowę podpiszesz w placówce banku. Po zawarciu umowy pamiętaj o ustanowieniu zabezpieczeń kredytu (zostaną wskazane w umowie).

Skorzystaj z pomocy doradcy przy składaniu wniosku. Środki z kredytu przekażemy na Twoje konto lub na konto sprzedającego nieruchomość.

 

Wybrane opłaty

 

Rodzaj czynności Opłaty i prowizje
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł 
Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu od 0% do 4% kwoty kredytu/podwyższenia 
Prowizja za wcześniejszą całkowitą  spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania  2%  kwoty kapitału pozostałego do spłaty
Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę 0% 
Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu – od każdej nieruchomości1

300 zł – typowy lokal mieszkalny, typowy dom mieszkalny lub typowa działka budowlana

500 zł –lokal użytkowy

800 zł – pozostałe nieruchomości zakwalifikowane przez Bank jako nietypowe
Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. (w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)1

15,00 zł

Aneks do umowy kredytu  100 zł - 500 zł
Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta 40 zł 

1 Opłata jest pomniejszona o wartość opłaty za rozpatrzenie wniosku, jeżeli taka występuje

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Praktyczne rady dla przyszłego kredytobiorcy

O pożyczkę hipoteczną może starać się każda osoba, która ukończyła 18 lat i osiąga dochody. Pożyczkę hipoteczną można uzyskać indywidualnie lub wspólnie: z małżonkiem, członkiem rodziny lub partnerem. W przypadku wniosków wspólnych, dochód powinien osiągać minimum jeden wnioskodawca.

Pożyczka hipoteczna to wieloletnie zobowiązanie, dla którego następują zmiany oprocentowania i wysokości rat (mogą maleć, ale także rosnąć). W czasie może zmienić się także wartość nieruchomości zabezpieczającej spłatę pożyczki. Są to bardzo ważne kwestie, które musisz wziąć pod uwagę, zanim zdecydujesz się na zaciągniecie takiego zobowiązania.Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, określonej w Umowie. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest jako suma zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku i marży Banku.

 

Wysokość zmiennej stawki bazowej ustalana jest przez bank na podstawie wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Informację o stawce bazowej obowiązującej w Banku znajdziesz tutaj.

 

Więcej o oprocentowaniu i związanym ryzyku jego zmiany znajdziesz w Informacji o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych.

Nie musisz się martwić o wycenę nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem Twojej pożyczki. Aby ułatwić Ci formalności, Bank w Twoim imieniu zleci ocenę nieruchomości. Koszt wykonania operatu przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną ponosi Bank. Ty poniesiesz jedynie koszt oceny nieruchomości, który znajdziesz w aktualnej TPiO.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Przyznanie kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym lub pożyczką hipoteczną w mBanku SA znajdują się: w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., oraz w Regulaminie Promocji „Zima z hipoteką” dostępnych na: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/wez-kredyt-hipoteczny/ oraz na: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/pozyczka-hipoteczna/

Promocja kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej w mBanku „Zima z hipoteką” obowiązuje od 06.12.2018r. do 08.01.2019 r. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych wnioskujących o kredyt hipoteczny w kwocie nie mniejszej niż 150 000 zł lub o pożyczkę hipoteczną w kwocie nie mniejszej niż 20 000 zł. Do Promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania Promocji spełni wszystkie poniższe warunki:

- złoży wniosek o kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną i zawrze z Bankiem Umowę kredytową,

- podpisze w obecności przedstawiciela Banku oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu i akceptacji postanowień Regulaminu Promocji,

- wyrazi w trakcie trwania Promocji zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania w celach promocyjno – marketingowych związanych z działalnością Banku zgodnie z formułą, wskazaną w Regulaminie Promocji,

- spełni warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Ubezpieczenie na Życie na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i innych zdarzeń dla Klientów mBanku S.A ,

- podpisze wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia dotyczący wniosku o kredyt lub pożyczkę najpóźniej do uruchomienia kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej.

W przypadku, gdy o kredyt lub pożyczę hipoteczną ubiega się więcej niż jedna osoba, warunki uczestnictwa muszą zostać spełnione przez wszystkie wnioskujące osoby. Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji podpisują wszystkie osoby wnioskujące o kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną.

W celu uzyskania kredytu lub pożyczki hipotecznej na warunkach Promocji, należy spełnić następujące warunki:

- każdy Wnioskodawca zobowiązany jest:

a) zawrzeć Umowę kredytową

b) posiadać przez okres 5 lat od dnia uruchomienia na podstawie umowy kredytowej kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej status ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia Ubezpieczenie na Życie i innych zdarzeń oferowanego przez Bank,

- co najmniej jeden Kredytobiorca zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy w Banku lub otworzyć przed zawarciem Umowy kredytowej bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard, względnie inny rachunek bankowy w Banku, który będzie Rachunkiem spłaty rat kredytu lub pożyczki w okresie obowiązywania umowy kredytowej.

- Kredytobiorca zobowiązany z tytułu Promocji zobowiązany jest przez okres 5 lat od uruchomienia kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej dokonywać, w każdym miesiącu kalendarzowym, zasilenia Rachunku spłaty rat kredytu lub pożyczki wymaganą kwotą zasilenia, określoną w Regulaminie Promocji.

Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji, mają prawo do skorzystania z promocyjnej stawki marży dla kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej w złotych polskich, która zostanie wskazana w umowie kredytowej.