Kliknij na kafelek i przejdź do informacji, które Cię interesują

 

Podstawowe informacje

 

Proces

 

Opłaty

 

Praktyczne porady

Oblicz ratę pożyczki

Wyliczenia kalkulatora hipotecznego mają charakter wstępny i szacunkowy.

 
Podstawowe informacje o pożyczce hipotecznej
 

 •  

  skorzystaj z obniżonej marży kredytu, dzięki Promocji "Aktywni bliżej swojego celu"

 •  

  pieniądze na dowolny cel do maksymalnie 500 000 zł

 •  

  kwota pożyczki od 20 000 zł

 •  

  okres kredytowania do 240 m-cy

 •  

  spłata raty następuje co miesiąc

 •  

  waluta kredytu: złoty polski

 •  

  pożyczkę możesz spłacać w ratach równych lub malejących, których wysokość jest uzależniona od kwoty udzielonej pożyczki, okresu kredytowania i jego oprocentowania

 •  

  w dowolnym momencie możesz dokonać częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty pożyczki

   

   

Reprezentatywny przykład dla kredytu hipotecznego udzielonego w ramach Promocji „Aktywni bliżej swojego celu” sporządzony na podstawie art.8 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

 

Wysokość raty

2 175,36 zł

Kwota kredytu ( netto)

350 000 zł

Okres kredytu w miesiącach

320

Rodzaj raty

stała

Czy kredyt w ofercie promocyjnej

Tak

Marża

2,70%

WIBOR 3M

1,71%

Oprocentowanie nominalne

4,41%

Typ nieruchomości

lokal mieszkalny

Szacowana wartość nieruchomości

400 000 zł

Potrzebny czas do ustanowienia hipoteki

6 miesięcy

Odsetki od kredytu

248 943,89 zł

Podwyższenie oprocentowania do czasu wpisu hipoteki

o 1,5 p.p

Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu

0,00% czyli 0,0 zł

Stawka za ubezpieczenie na życie liczona za okres pierwszych 5 lat

0,0450% od salda kredytu czyli kwota 8 972,41 zł

Opłata za ocenę nieruchomości

400 zł

Stawka ubezpieczenie nieruchomości

Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia

i innych zdarzeń losowych wyliczana jest indywidualnie w momencie

przystępowania do ubezpieczenia (przed uruchomieniem Kredytu).

Wysokość składki 5 648,40 zł została policzona w celach

poglądowych przy założeniu, że Klient przystąpi do ubezpieczenia

nieruchomości oferowanego przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.,

które będzie obejmowało mieszkanie o wartości 400 000 zł

Stawka ubezpieczenia jest stała w całym okresie kredytowania.

Koszty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo

19 zł

Całkowity koszt kredytu

263 886,47 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

613 886,47 zł

RRSO

4,90%

 

 
Sprawdź, jak otrzymać pożyczkę w kilku prostych krokach

Zostaw kontakt lub samodzielnie odwiedź dowolną placówkę mBanku. Doradca przekaże Ci najważniejsze informacje o dokumentach niezbędnych do złożenia zapytania o kredyt hipoteczny.

Na podstawie zapytania o kredyt, Bank przygotuje dla ciebie Formularz Informacyjny. Znajdziesz w nim podsumowanie informacji o warunkach swojego kredytu. O kolejnych etapach procesu poinformujemy Cię smsem lub e-mailem.

Wydamy Ci decyzję kredytową, która jest ofertą Banku. Dodatkowo zapoznaj się z projektem umowy.

Umowę podpiszesz w placówce banku. Po zawarciu umowy pamiętaj o ustanowieniu zabezpieczeń kredytu (zostaną wskazane w umowie).

Skorzystaj z pomocy doradcy przy składaniu wniosku. Środki z kredytu przekażemy na Twoje konto lub na konto sprzedającego nieruchomość.

 

 
Wybrane opłaty

Rodzaj czynności Opłaty i prowizje
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł 
Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu od 0% do 4% kwoty kredytu/podwyższenia 
Prowizja za wcześniejszą całkowitą  spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania  2%  kwoty kapitału pozostałego do spłaty
Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę 0% 
Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu – od każdej nieruchomości

400 zł - lokal mieszkalny, działka budowlana

700 zł - dom mieszkalny, lokal użytkowy

Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. (w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)

15,00 zł

Aneks do umowy kredytu  100 zł - 500 zł
Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta 40 zł

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

 
Praktyczne rady dla przyszłego kredytobiorcy

 • 1.  

  Kto może otrzymać pożyczkę?

  • O pożyczkę hipoteczną może starać się każda osoba, która ukończyła 18 lat i osiąga dochody. Pożyczkę hipoteczną można uzyskać indywidualnie lub wspólnie: z małżonkiem, członkiem rodziny lub partnerem. W przypadku wniosków wspólnych, dochód powinien osiągać minimum jeden wnioskodawca.

 • 2.  

  Co powinieneś wiedzieć o ryzykach?

  • Pożyczka hipoteczna to wieloletnie zobowiązanie, dla którego następują zmiany oprocentowania i wysokości rat (mogą maleć, ale także rosnąć). W czasie może zmienić się także wartość nieruchomości zabezpieczającej spłatę pożyczki. Są to bardzo ważne kwestie, które musisz wziąć pod uwagę, zanim zdecydujesz się na zaciągniecie takiego zobowiązania. • 3.  

  Co powinieneś wiedzieć o oprocentowaniu pożyczki?

  • Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, określonej w Umowie. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest jako suma zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku i marży Banku.

    

   Wysokość zmiennej stawki bazowej ustalana jest przez bank na podstawie wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Informację o stawce bazowej obowiązującej w Banku znajdziesz tutaj.

    

   Więcej o oprocentowaniu i związanym ryzyku jego zmiany znajdziesz w Informacji o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych.

 • 4.  

  Co powinieneś wiedzieć o wycenie nieruchomości?

  • Nie musisz się martwić o wycenę nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem Twojej pożyczki. Aby ułatwić Ci formalności, Bank w Twoim imieniu zleci ocenę nieruchomości. Koszt wykonania operatu przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną ponosi Bank. Ty poniesiesz jedynie koszt oceny nieruchomości, który znajdziesz w aktualnej TPiO.

Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego

 

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń

więcej na temat Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń
 

Ubezpieczenie nieruchomości

więcej na temat Ubezpieczenie nieruchomości
 

Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

więcej na temat Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otrzymasz kredyt w mBanku.

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym lub pożyczką hipoteczną w mBanku SA znajdują się: w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., oraz w Regulaminie Promocji „Aktywni bliżej swojego celu” dostępnych na: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/wez-kredyt-hipoteczny/ oraz na: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/pozyczka-hipoteczna/

 

Promocja kredytu hipotecznego (zwanego dalej Kredytem) lub pożyczki hipotecznej (zwanej dalej Pożyczką) w Banku „Aktywni bliżej swojego celu” obowiązuje od 19.12.2019r. do 30.01.2020 r. Do Promocji mogą przystąpić osoby nie będące Klientami Banku oraz Klienci Banki nie należący do Segmentu  Intensive i Active (definicje Klienta z Segmentu Intensive i Active są określone w Regulaminie Promocji) wnioskujący o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Kredytu w kwocie nie mniejszej niż 150.000 PLN lub o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Pożyczki w kwocie nie mniejszej niż 20.000 PLN.      

Do Promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania Promocji spełni wszystkie poniższe warunki:

- złoży wniosek o Kredyt lub Pożyczkę  i zawrze z Bankiem Umowę kredytową,

- podpisze w obecności przedstawiciela Banku oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu Promocji,

- spełni warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Ubezpieczenie na Życie na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i innych zdarzeń dla Klientów mBanku S.A ,

 - podpisze wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia dotyczący wniosku o Kredyt lub Pożyczkę najpóźniej do uruchomienia Kredytu/Pożyczki. 

W przypadku, gdy o Kredyt lub Pożyczkę ubiega się więcej niż jedna osoba, do której skierowana jest część B Regulaminu Promocji, warunki uczestnictwa muszą zostać spełnione przez wszystkie osoby wnioskujące o Kredyt/Pożyczkę.

W celu uzyskania Kredytu/Pożyczki na warunkach Promocji, należy spełnić następujące warunki:

- każdy Wnioskodawca zobowiązany jest:
a) zawrzeć Umowę kredytową
b) posiadać przez okres 5 lat od dnia uruchomienia na podstawie umowy kredytowej Kredytu/Pożyczki status Ubezpieczonego w ramach Ubezpieczenia na Życie oferowanego przez Bank,

- co najmniej jeden Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku lub otworzyć przed zawarciem Umowy kredytowej bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard, względnie inny rachunek bankowy w Banku, który będzie Rachunkiem spłaty rat Kredytu/Pożyczki w okresie obowiązywania umowy kredytowej.

- Kredytobiorca zobowiązany z tytułu Promocji zobowiązany jest przez okres 5 lat od uruchomienia Kredytu/Pożyczki dokonywać, w każdym miesiącu kalendarzowym, zasilenia Rachunku spłaty rat Kredytu/Pożyczki wymaganą kwotą zasilenia, określoną w Regulaminie Promocji.

Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji, mają prawo do skorzystania z promocyjnej stawki marży dla Kredytu/Pożyczki w złotych polskich, która zostanie wskazana w Formularzu informacyjnym. Wartości promocyjnych marż i prowizji za udzielenie Kredytu/Pożyczki są wskazane w Tabeli w Regulaminie Promocji.

Warunki cenowe wskazane w wydanym przez Bank Formularzu informacyjnym obowiązują przez 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania przez Bank tego formularza.