Kliknij na kafelek i przejdź do informacji, które Cię interesują

 

Podstawowe informacje

 

Proces

 

Opłaty

 

Praktyczne porady

Oblicz ratę pożyczki

Wyliczenia kalkulatora hipotecznego mają charakter wstępny i szacunkowy.

 
Podstawowe informacje o pożyczce hipotecznej

 • skorzystaj z obniżonej marży kredytu, dzięki Promocji "Bliżej swojego domu"
 • pieniądze na dowolny cel do maksymalnie 500 000 zł
 • kwota pożyczki od 20 000 zł
 • okres kredytowania do 240 m-cy
 • spłata raty następuje co miesiąc
 • waluta kredytu: złoty polski
 • pożyczkę możesz spłacać w ratach równych lub malejących, których wysokość jest uzależniona od kwoty udzielonej pożyczki, okresu kredytowania i jego oprocentowania
 • w dowolnym momencie możesz dokonać częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty pożyczki

Reprezentatywny przykład dla pożyczki hipotecznej udzielonej w ramach Promocji „Bliżej swojego domu” sporządzony na podstawie art.8 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

 

Wysokość raty

 

1 482,92 zł

 

Kwota Pożyczki ( netto)

200 000 zł

Okres pożyczki w miesiącach

240

Rodzaj raty

stała

Czy pożyczka w ofercie promocyjnej

Tak

Marża

4,70%

WIBOR 3M

0,23%

Oprocentowanie nominalne

4,93%

Typ nieruchomości

lokal mieszkalny

Szacowana wartość nieruchomości

420 000 zł

Potrzebny czas do ustanowienia hipoteki

6 miesięcy

Odsetki od pożyczki

 

116 686,67 zł

 

Podwyższenie oprocentowania do czasu wpisu hipoteki

o 1,5 p.p

Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki

0,00% czyli zero zł

Stawka za ubezpieczenie na życie liczona za okres pierwszych 5 lat

0,0450% od salda kredytu czyli kwota 4 987,53 zł

 

Opłata za ocenę nieruchomości

400 zł

 

Stawka ubezpieczenie nieruchomości

 

Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia

i innych zdarzeń losowych wyliczana jest indywidualnie w momencie

przystępowania do ubezpieczenia (przed uruchomieniem Pożyczki).

Wysokość składki 4 184 zł została policzona w celach poglądowych

przy założeniu, że Klient przystąpi do ubezpieczenia nieruchomości

oferowanego przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., które będzie obejmowało

mieszkanie o wartości 420 000 zł. Stawka ubezpieczenia jest stała

w całym okresie kredytowania.

 

 

Koszty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo

19 zł

Całkowity koszt pożyczki

 

 

125 507,60 zł

 

 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

 

 

325 507,60 zł

 

 

RRSO

5,58%

 

 

a

a

Sprawdź, jak bez wychodzenia z domu możesz starać się o kredyt.

Wystarczy tylko jedna wizyta w placówce. Resztę zrobisz online!

 • Rozmawiam przez telefon z ekspertem hipotecznym o ofercie.
 • Ekspert przygotowuje dla mnie wniosek, który drukuję i podpisuję.
 • Online załączam skany wniosku i potrzebne dokumenty.
 • Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, mój ekspert da mi o tym znać. Będę mógł przesyłać je również online.

 • Decyzję dostaję na maila.
 • Telefonicznie, z ekspertem hipotecznym ustalam rachunek do spłaty, dzień spłaty, ubezpieczenie i inne ważne dla mnie informacje.
 • Ten jeden raz muszę iść do placówki i podpisać umowę z moim ekspertem hipotecznym.
 • Prosto z domu załączam, tak samo jak poprzednio, dokumenty potrzebne do wypłaty kredytu.
 • Czekam na przelew i informację, że mBank przelał pieniądze.
 • Dostaję informację o ostatnich formalnościach o jakich muszę pamiętać (ubezpieczenie, wpis do hipoteki itp.).

Na każdym z tych etapów możesz porozmawiać bezpośrednio z pracownikiem w placówce. Pamiętaj tylko, że ta forma niesie ze sobą ograniczenia, w związku z epidemią. Więcej o tym jak pracują nasze placówki w tym czasie znajdziesz tutaj.

Wybrane opłaty

Rodzaj czynności Opłaty i prowizje
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł 
Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu od 0% do 4% kwoty kredytu/podwyższenia 
Prowizja za wcześniejszą całkowitą  spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania  2%  kwoty kapitału pozostałego do spłaty
Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę 0% 
Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu – od każdej nieruchomości

400 zł - lokal mieszkalny, działka budowlana

700 zł - dom mieszkalny, lokal użytkowy

Opłata  za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. (w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)

15,00 zł

Aneks do umowy kredytu  100 zł - 500 zł
Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta 40 zł

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

a

Praktyczne rady dla przyszłego kredytobiorcy

 • 1.  

  Kto może otrzymać pożyczkę?

  • O pożyczkę hipoteczną może starać się każda osoba, która ukończyła 18 lat i osiąga dochody. Pożyczkę hipoteczną można uzyskać indywidualnie lub wspólnie: z małżonkiem, członkiem rodziny lub partnerem. W przypadku wniosków wspólnych, dochód powinien osiągać minimum jeden wnioskodawca.

 • 2.  

  Co powinieneś wiedzieć o ryzykach?

  • Pożyczka hipoteczna to wieloletnie zobowiązanie, dla którego następują zmiany oprocentowania i wysokości rat (mogą maleć, ale także rosnąć). W czasie może zmienić się także wartość nieruchomości zabezpieczającej spłatę pożyczki. Są to bardzo ważne kwestie, które musisz wziąć pod uwagę, zanim zdecydujesz się na zaciągniecie takiego zobowiązania. • 3.  

  Co powinieneś wiedzieć o oprocentowaniu pożyczki?

  • Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, określonej w Umowie. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest jako suma zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku i marży Banku.

    

   Wysokość zmiennej stawki bazowej ustalana jest przez bank na podstawie wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Informację o stawce bazowej obowiązującej w Banku znajdziesz tutaj.

    

   Więcej o oprocentowaniu i związanym ryzyku jego zmiany znajdziesz w Informacji o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych.

 • 4.  

  Co powinieneś wiedzieć o wycenie nieruchomości?

  • Nie musisz się martwić o wycenę nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem Twojej pożyczki. Aby ułatwić Ci formalności, Bank w Twoim imieniu zleci ocenę nieruchomości. Koszt wykonania operatu przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną ponosi Bank. Ty poniesiesz jedynie koszt oceny nieruchomości, który znajdziesz w aktualnej TPiO.

Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego

 

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń

więcej na temat Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń
 

Ubezpieczenie nieruchomości

więcej na temat Ubezpieczenie nieruchomości
 

Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

więcej na temat Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otrzymasz kredyt w mBanku.

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym lub pożyczką hipoteczną w mBanku SA znajdują się: w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., oraz w Regulaminie Promocji „Bliżej swojego domu” dostępnych na: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/wez-kredyt-hipoteczny/ oraz na: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/pozyczka-hipoteczna/

 

Promocja kredytu hipotecznego (zwanego dalej Kredytem) lub pożyczki hipotecznej (zwanej dalej Pożyczką) w Banku „Bliżej swojego domu”

obowiązuje od 25.09.2020 r. do 29.10.2020 r. Do Promocji może przystąpić osoba nie będąca Klientem Banku lub Klient Banku nie należący do Segmentu  Intensive i Active (definicje Klienta z Segmentu Intensive i Active są określone w Regulaminie Promocji) wnioskująca o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Kredytu w kwocie nie mniejszej niż 100.000 PLN lub o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Pożyczki w kwocie nie mniejszej niż 20.000 PLN, która:      

- złoży wniosek kredytowy i zawrze z Bankiem Umowę kredytową,

- podpisze oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu Promocji,

- spełni warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Ubezpieczenie na Życie na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i innych zdarzeń dla Klientów mBanku S.A ,

 - podpisze wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia dotyczący wniosku o Kredyt lub Pożyczkę najpóźniej do uruchomienia Kredytu/Pożyczki. 

W przypadku, gdy o Kredyt/Pożyczkę ubiega się więcej niż jedna osoba, do której skierowana jest część B Regulaminu Promocji, warunki uczestnictwa muszą zostać spełnione przez wszystkich ubiegających się o Kredyt/Pożyczkę.

W celu uzyskania Kredytu/Pożyczki na warunkach Promocji, należy spełnić łącznie następujące warunki:

- każdy Wnioskodawca zobowiązany jest:
a) zawrzeć Umowę kredytową zgodnie z „Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank S.A.”
b) posiadać przez okres 5 lat od dnia uruchomienia na podstawie umowy kredytowej Kredytu/Pożyczki status Ubezpieczonego w ramach Ubezpieczenia na Życie oferowanego przez Bank,

- co najmniej jeden Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku lub otworzyć przed zawarciem Umowy kredytowej bezpłatny rachunek eKonto osobiste, względnie inny rachunek bankowy w Banku, który będzie Rachunkiem spłaty rat Kredytu/Pożyczki w okresie obowiązywania umowy kredytowej.

- Kredytobiorca zobowiązany z tytułu Promocji - przez okres 5 lat od uruchomienia Kredytu/Pożyczki dokonywać, w każdym miesiącu kalendarzowym, zasilenia Rachunku spłaty rat Kredytu/Pożyczki wymaganą kwotą zasilenia, określoną w Regulaminie Promocji.

Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji, mają prawo do skorzystania z promocyjnej stawki marży dla Kredytu/Pożyczki w PLN, która zostanie wskazana w Formularzu informacyjnym. Wartości promocyjnych marż i prowizji za udzielenie Kredytu/Pożyczki są wskazane w Tabeli w Regulaminie Promocji.

Warunki cenowe wskazane w wydanym przez Bank Formularzu informacyjnym obowiązują przez 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania przez Bank tego formularza.