Twoja karta wygląda tak, jak chcesz

Unikatowa karta do Twojego pierwszego konta bankowego - sam możesz decydować o jej wyglądzie, wybierając projekt z galerii kart lub swoje zdjęcie. Płatności kartą nic nie kosztują, a środki możesz wypłacać za darmo ze wszystkich bankomatów w Polsce.

 

Wybierz swoją kartę i w łatwy sposób otwórz swoje eKonto m

 

Zobacz, co masz za 0 zł

 

Masz 13-20 lat

Masz 21-24 lat

Masz 25 lat lub więcej

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0

0

0 
przy wpływach min. 1000 zł w miesiącu lub opłata 5 zł

Miesięczna opłata za kartę

0

0
jeśli zapłacisz kartą min. 5 razy albo opłata 4 zł
0 
jeśli zapłacisz kartą min. 5 razy albo opłata 4 zł

Przelewy internetowe

0

0
0

Wypłata kartą z bankomatów w Polsce

0

0
przy wypłacie min. 50 zł albo opłata 1,30 zł
0 
przy wypłacie min. 100 zł albo opłata 1,30 zł

 

Otwórz eKonto m w promocji, odkładaj i zyskaj 100 zł od mBanku

w dniach od 08.05.2018 do 27.08.2018

w 1 i 2 miesiącu

 • wykonaj min. 5 transakcji kartą w każdym z dwóch miesięcy
 • załóż aktywny cel oszczędnościowy
 • odłóż min. 10 zł na koniec 1 i 2 miesiąca

za spełnienie warunków

Do promocji można przystąpić od 08.05.2018 r. do 27.08.2018 r. Promocja trwa od 08.05.2018 r. do 31.12.2018 r. Szczegóły w regulaminie

Wiemy, że Twoje plany są wielkie, a gotówki często za mało.
Mamy dla Ciebie rozwiązanie

Płać kartą, zamiast gotówką, a my pomożemy Ci odkładać drobne kwoty

Sprawdź, jak możesz odkładać

 •  

  Zaokrąglenie kwot do pełnych 10 zł

  • Po wykonaniu transakcji (przelew, wypłata z bankomatu, płatność kartą) jej wartość zostaje zwiększona (zaokrąglona do góry) do pełnych dziesiątek złotych.

   Przykładowo: dla transakcji za 17, 20 zł, zaokrąglenie do 20 zł wynosi 3, 80 zł. W tym przypadku kwota, która zostanie przekazana na Twój cel z eKonta m wynosi 3,80 zł.

   Dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.

 •  

  Stała kwota od każdej transakcji

  • Po wykonaniu transakcji (przelew, wypłata z bankomatu, płatność kartą) jej wartość zostaje każdorazowo zwiększona o wybraną kwotę z przedziału 3 – 10 zł. Kwota zostanie pobrana automatycznie z Twojego eKonta m i przelana na cele.

   Przykładowo: Ustalasz stałą kwotę 4 zł. W tym przypadku po każdej transakcji taka suma zostanie przekazana na Twój cel z eKonta m.

   Dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.

 •  

  Wybrany procent wydanej kwoty z przedziału 1-15% 

  • Po wykonaniu transakcji (przelew, wypłata z bankomatu lub płatności kartą) jej wartość zostaje każdorazowo zwiększona o wybraną wartość procentową od 1% do 15%. Kwota zostanie pobrana automatycznie z Twojego eKonta m i przelana na cele.

   Przykładowo: Wybierasz z przedziału 10%. Dokonując transakcji na kwotę 15 zł, na Twój cel zostanie przeznaczone 1,5 zł. Kwota zostanie pobrana automatycznie z Twojego eKonta m i przelana na cele.

   Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł. 

Jak to zrobić? Załóż własny cel przy składaniu wniosku o otwarcie kona bądź później w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej. Nazwij swoje marzenia, określ kwoty, których potrzebujesz do ich realizacji i łatwiej odkładaj pieniądze.

Najczęściej zadawane pytania

Z eKontem m dodatkowo:

Aplikacja mobilna

Aplikacja poinformuje Cię o wszystkich zdarzeniach na Twoim koncie. W wygodny sposób sprawdzisz stan środków i wykonasz przelew.

Program
PolecamBank

Mamy dla Ciebie fajny deal. Zaproś znajomego do mBanku i zyskaj do 100 zł.

To, co zobaczysz poniżej to informacje natury prawnej, czyli wszystkie szczegóły, które dotyczą tej oferty.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Do Promocji „Karta i odkładanie w Twoim stylu” można przystąpić od 08.05.2018 r. do 27.08.2018 r. Promocja obowiązuje od 08.05.2018 r. do 31.12.2018 r. i jest skierowana do Nowych Klientów Banku - osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, mających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w okresie trwania promocji spełnią łącznie następujące warunki:


1) złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto m, zwanego dalej kontem promocyjnym, wraz z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej, zwanej dalej kartą,
2) zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową.


Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki uczestnictwa, otrzyma premie w wysokości 50 zł w drugim i trzecim miesiącu trwania promocji. Warunki przyznawania premii:


1. W miesiącu 0 otworzy konto promocyjne.
2. W miesiącu 1 i 2 wykona min 5 płatności kartą i będzie posiadał aktywny cel oszczędnościowy.
3. W miesiącu 2 otrzyma premię w wysokości 50 zł za spełnienie warunków w miesiącu 1
4. W miesiącu 3 otrzyma premię w wysokości 50 zł za spełnienie warunków w miesiącu 2
5. Za płatność kartą uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet przy pomocy karty wydanej do konta promocyjnego.
6. Za aktywny cel oszczędnościowy uznaje się rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie, powiązany z kontem promocyjnym, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca wynosi przynajmniej 10 zł.
7. Premia wypłacana będzie Uczestnikowi Promocji na konto promocyjne w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym spełniono warunki o których mowa w ust. 1.
8. Łączna wartość premii wynosi maksymalnie 100 zł.
9. Uzyskana premia podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Przez Nowego Klienta, rozumiemy osobę, która od 01.01.2016 r. nie była lub nadal nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem:


1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
2) rachunku oszczędnościowego
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.
W Promocji nie mogą wziąć udziału Klienci otwierający rachunek wspólny.


Szczegółowe zasady przyznania premii 100 zł zostały opisane w tabeli w Regulaminie Promocji „Karta i odkładanie w Twoim stylu” zamieszczonym na stronie https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-karta-i-odkladanie-w-twoim-stylu-27-08-2018.pdf

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Opłata za kartę debetową Visa Me wydaną do rachunku dla osób od 21 lat wynosi 0 zł pod warunkiem zrealizowania 5 transakcji z miesięcznie. W przypadku niespełnienia warunku opłata miesięczna za kartę debetową Visa Me do konta wynosi 4 zł. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek kartą debetową Visa Me, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji.


Opłata za prowadzenie konta dla osób od 25 lat wynosi 0 zł pod warunkiem wpływu min. 1000 zł na miesiąc. W przypadku nie spełnienia warunku, opłata wynosi 5 zł.

Odkładanie drobnych kwot z pomocą usługi Moje cele  możliwe jest tylko w przypadku posiadania konta w mBanku.

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.

W przypadku mOkazji oferowanych klientom w systemie transakcyjnym mBanku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 760 zł, wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje na portalu Facebook oraz Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku. Powyższe dokumenty są dostępne na www.mBank.pl/mOkazje.

1
Opłata za wypłaty gotówki kartą z bankomatów dla osób w wieku od 21 do 24 lat wynosi 1,30 zł przy wypłatach poniżej 50 zł.

Opłata za wypłaty gotówki kartą z bankomatów dla osób w wieku powyżej 24 lat wynosi 1,30 zł przy wypłatach poniżej 100 zł.

 

Program PolecamBank edycja 1/2018 trwa od 1.03.2018 r. do 31.08.2018 r. Polega na przyznaniu Premii do 100 zł za polecenie rachunku osobistego eKonto lub/i mKonto (w ofercie standardowej lub w promocji) klientowi, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku o ww. rachunek. Warunkiem wypłaty Premii jest spełnienie następujących warunków:

- Zaloguj się do serwisu transakcyjnego, zarejestruj się w Programie PolecamBank, przystąp do edycji 1/2018 jako Uczestnik Programu i stwórz swój identyfikator poleceń.

- Zaproś Nowego Klienta do mBanku - wyślij do niego link, który zawiera Twój identyfikator poleceń.

- Aktywnie korzystaj z rachunku osobistego - zrób jedną z następujących operacji, w miesiącu poprzedzającym wypłatę Premii: Wyślij przelew ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku. Odbierz przelew z innego banku na swój rachunek osobisty w mBanku. Zapłać kartą debetową lub kredytową (nie firmową). Wypłać gotówkę dowolną kartą (nie firmową).

- Nowy Klient, którego zaprosiłeś do Programu, we wniosku wpisze Twój identyfikator polecenia. Podpisze umowę o prowadzenie rachunku i zamówi kartę do rachunku. W okresie 60 dni od dnia jego otwarcia wykona 5 dowolnych transakcji (dla rachunku wspólnego - każdy z posiadaczy musi wykonać 5 transakcji).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki otrzymania Premii opisaliśmy w Regulaminie Programu PolecamBank – edycja 1/2018, który zamieściliśmy na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/promocje/programy/polecambank.

 

Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2 % wartości transakcji.