Sprawdź, co masz za 0 zł:

  • za otwarcie i prowadzenie konta
  • za przelewy internetowe
  • za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
  • za kartę ze wzorem gamingowym

Konto w mBanku zaprojektowali gracze, dlatego masz:

 

rabaty na platformy gamingowe, gry i akcesoria

 

kartę płatniczą ze wzorem gamingowym

 

bezpieczne i szybkie płatności BLIKIEM lub wirtualną kartą

 

automatyczne oszczędzanie na gry lub akcesoria

 

zrzutki na telefon ze znajomymi

Sprawdź, jak łatwo zyskać nawet 300 zł

Otwórz promocyjne eKonto możliwości od 29.02.2024 r. do 13.05.2024 r.

za założenie konta i aktywaność Więcej

 

Do 30 zł premii zyskasz spełniając poniższe warunki:

 • Premia I - zapłać minimum 3 razy telefonem,
 • Premia II - wykonaj 3 przelewy na numer telefonu,
 • Premia III - utrzymaj minimum 20 zł na celu oszczędnościowym.

Masz na to czas do końca kolejnego miesiąca od momentu założenia konta. Za spełnienie każdego z warunków otrzymasz po 10 zł.

Premię 70 zł zyskasz spełniając łącznie warunki premii I, II oraz III.

dodatkowo za aktywność Więcej

 

Dodatkowo zyskasz kartę podarunkową Allegro o wartości 50 zł w formie e-kodu, jeśli spełnisz łącznie warunki uzyskania premii I, premii II oraz premii III.

za skuteczne polecenie konta Więcej

 
 • Sprawdź aktualne warunki programu PolecamBank
 • Poleć mBank znajomym lub rodzicom
 • Spełnijcie warunki promocji
 • Twój znajomy lub rodzic może zyskać premię za otwarcie konta, a Ty premię za polecenie konta.

Do promocji możesz przystąpić od 29.02.2024 roku do 13.05.2024.  roku. Promocja obowiązuje od 29.02.2024 roku do 31.08.2024 r.
Zapoznaj się z regulaminem.

 

Czas na spełnienie warunków masz do końca pierwszego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta. Premię wypłacimy Ci w postaci zwrotu na konto promocyjne do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto promocyjne.

 

Przykład: jeżeli konto otworzyłeś w połowie lutego, to czas na spełnienie warunków masz do końca marca, a premię wypłacimy Ci do końca kwietnia. Jeżeli warunki spełniłeś jeszcze w lutym, to premię wypłacimy Ci również do końca kwietnia.

 • Wybierz kartę Visa ME z kategorii dla graczy

  • 0 zł za wydanie karty
  • 0 zł za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
  • 0 zł za wpłaty w sieci wpłatomatów mBanku, Planet Cash, Cashline

Polecaj mBank swoim znajomym i zgarniaj dodatkową gotówkę

 

  • Sprawdź aktualne warunki programu polecambank
  • Poleć mBank znajomemu
  • Spełnijcie wraz ze znajomym warunki promocji
  • Twój znajomy może zyskać premię za otwarcie konta a Ty premię za polecenie konta

To nie jest oferta.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

Nota prawna - promocja
Do promocji „Zyskuję więcej – bo mogę II” można przystąpić od 29.02.2024 roku do 13.05.2024 r. Promocja obowiązuje od 29.02.2024 roku do 31.08.2024 r. i jest skierowana do nowych klientów Banku, w wieku od 13 do 17 lat, którzy w okresie, w którym można przystąpić do promocji, złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto możliwości (konto promocyjne), wraz z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej (karta), zaakceptują oświadczenia zawarte na ww. wniosku oraz zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych. Definicję nowego klienta określa Regulamin Promocji. W Promocji nie mogą wziąć udziału Klienci otwierający rachunek wspólny. Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki uczestnictwa, może otrzymać premię w wysokości do 100 zł oraz kartę podarunkową do sklepu Allegro o wartości 50 zł w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym otwarto konto promocyjne. Warunkiem przyznawania premii jest spełnienie warunków od dnia otwarcia konta promocyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego: wykonanie minimum trzech płatności telefonem przy pomocy aplikacji Google Pay lub Apple Pay, do których dodana jest karta wydana do konta promocyjnego, lub przez BLIK zbliżeniowy, minimum trzy przelewy na numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK oraz posiadanie aktywnego celu oszczędnościowego, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego wynosi przynajmniej 20 zł. Za każdy spełniony warunek Uczestnik Promocji otrzyma 10 zł. Za spełnienie powyższych trzech warunków Uczestnik Promocji otrzymuje dodatkową premię 70 zł. Nagrodą za spełnienie wszystkich warunków do uzyskania Premii I, Premii II i Premii III jest Bon w formie e-kodu na 50 zł do sklepu Allegro. Jeśli spełnisz wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji, Bon udostępnimy Ci w formie e-kodu za pośrednictwem mOkazji w serwisie transakcyjnym oraz aplikacji mobilnej: na stronach mOkazji do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym założyłeś konto. Na przykład, jeżeli konto otworzyłeś w połowie marca, to czas na spełnienie warunków masz do końca kwietnia, a bon udostępnimy Ci do końca maja. Jeżeli warunki spełniłeś jeszcze w marcu, to bon otrzymasz również do końca maja. Nagroda będzie dostępna w serwisie i aplikacji przez 60 dni. Szczegółowe zasady przyznania i wypłaty premii zostały opisane w Regulaminie Promocji „Zyskuję więcej – bo mogę II” zamieszczonym na: www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/zyskuje-wiecej-bo-moge-ii.pdf
Nota prawna – eKonto możliwości
eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na www.mBank.pl/m. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konta osobiste w mBanku S.A., są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na stronie www.mBank.pl/lp/regulaminy-kont. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/karta-do-ekonta.


Nota prawna – aplikacja mobilna
Pamiętaj, że mBank udostępnia aplikację tylko za pomocą autoryzowanych sklepów – App Store (iOS – Apple), Google Play (Android), AppGallery dla telefonów Huawei. Do pobrania oraz aktualizacji aplikacji używaj zawsze tych sklepów, ponieważ znajdujące się tam programy są cyfrowo podpisane i przechodzą proces weryfikacji, a więc gwarantują Ci bezpieczeństwo. Nigdy nie pobieraj aplikacji z niezaufanych źródeł! Nową aplikację możesz pobrać, jeśli Twoje urządzenie ma system operacyjny w wersji minimum Android 7.0 lub iOS 14.0 (lub nowsze). Zapoznaj się z polityką prywatności aplikacji mobilnych: https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/polityka-prywatnosci-mobile.html.

Nota prawna – Cel oszczędnościowy
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem umożliwiającym regularne oszczędzanie, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku, dostępnych na stronie www.mBank.pl/cele/2, w placówkach mBanku oraz u operatorów mLinii.

Nota prawna – karta debetowa Visa Me
Opłata za kartę debetową Visa Me wydaną do rachunku dla osób od 13 do 24 lat wynosi 0 zł. Dla Klientów korzystających z rachunków eKonto możliwości wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą w danym miesiącu kalendarzowym są bezpłatne. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek, kartą debetową Visa Me, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. Dedykowana grafika jest dostępna dla kart debetowych Visa Me. Zasady umieszczania grafik określa Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową Visa Me, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2% wartości transakcji.

Nota prawna – BLIK
Szczegóły dotyczące usług płatniczych i systemu płatności BLIK zawiera Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępny na https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/uslugi-platnicze.

Nota prawna – PolecamBank

Program PolecamBank rozpoczął się 01.10.2010 r. i trwa przez czas nieokreślony. Warunki programu PolecamBank obowiązują od 05.12.2023 r. do 02.04.2024 r. Polegają na przyznaniu polecającemu premii pieniężnej za otwarcie przez znajomego rachunku. Premia wynosi: 

dla  rachunków osobistych: 

75 zł za otwarcie rachunku eKonto możliwości 13-17 lat,

150 zł za otwarcie w aplikacji rachunku eKonto osobiste lub eKonto możliwości 18-24 lata, 

250 zł za otwarcie w aplikacji rachunku mKonto Intensive. 

Jeśli znajomy otworzy rachunek osobisty w inny sposób niż w aplikacji, otrzyma: 

75 zł za otwarcie rachunku eKonto osobiste  lub eKonto możliwości 18-24 lata; 

125 zł otwarcie rachunku mKonto Intensive  

dla rachunków firmowych: 

200 zł premii za otwarcie rachunku  bieżącego, 

250 zł premii za otwarcie rachunku  bieżącego w procesie zakładania firmy z mBankiem, 

250 zł premii za otwarcie rachunku  bieżącego z usługą mOrganizer finansów 

Premie  wypłacimy  jeśli polecający i znajomy spełnią łącznie poniższe warunki. Warunki dla polecającego to:

 - zarejestruj się w programie PolecamBank. Wymyśl swój identyfikator poleceń, zapoznaj się i zaakceptuj Regulamin ramowy programu Polecambank i Warunki programu obowiązujące od 05.12.2023 r. do 02.04.2024 r.,

- jeśli jesteś już uczestnikiem programu PolecamBank zaakceptuj Warunki programu obowiązujące od 05.12.2023 r. do 02.04..2024 r.,

- poleć co najmniej jeden z ww. rachunków i przekaż swój identyfikator poleceń,

- aktywnie korzystaj z rachunku osobistego tzn. do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po tym miesiącu, w którym znajomy otworzył rachunek wykonaj minimum 5 transakcji kartą w placówkach handlowych lub usługowych (nie dotyczy wypłat z bankomatu) honorujących płatności kartą,

Warunki dla znajomego, któremu poleciłeś rachunek:

- złóż wniosek o rachunek wraz z kartą debetową do rachunku i wpisz w nim identyfikator poleceń otrzymany od polecającego,

- podpisz umowę o prowadzenie rachunku,

- aktywnie korzystaj z rachunku. W miesiącu kalendarzowym, w którym otworzyłeś rachunek lub w następnym miesiącu kalendarzowym wykonaj minimum 5 transakcji kartą wydaną do rachunku w placówkach handlowych lub usługowych. Jeśli otworzyłeś rachunek osobisty dodatkowo  wykonaj minimum jedną transakcję BLIK powiązaną z rachunkiem otwartym z polecenia. 

Premię wypłacimy w następnym miesiącu kalendarzowym po tym miesiącu, w którym Ty i znajomy spełniliście warunki jej otrzymania. Szczegółowe zasady, w tym produkty, które mogą polecać uczestnicy programu, opisaliśmy w Warunkach programu obowiązujących od 05.12.2023 r. do 02.04.2024 r. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w programie opisaliśmy w Regulaminie ramowym programu PolecamBank. Oba dokumenty udostępniamy w części PolecamBank w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej i na naszej stronie internetowej https://www.mbank.pl/indywidualny/dla-klienta/polecambank/