Jesteś graczem? Lubisz sięgać po więcej? Z mBankiem możesz więcej!

Otwórz konto za 0 zł i zyskaj:

  • roczną subskrypcję G2A Plus – która obniża cenę gier na platformie G2A.COM,
  • 100 zł w prezencie przy otwarciu konta,
  • kartę płatniczą zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie,
  • eKartę wirtualną – zasil ją kwotą jaką, chcesz i dodaj do płatności online lub za subskrypcję


Zagrasz z nami?

Zobacz jak zyskać kod na roczną subskrypcję

1. W dniach 8.04.2021 r. do 30.06.2021 r. załóż promocyjne konto w mBanku

2. Wykonaj min. 5 transakcji kartą oraz min. 1 transakcję BLIK w miesiącu otwarcia konta lub w pierwszym miesiącu po otwarciu konta

3. Poinformujemy Cię kiedy kod będzie do odbioru. Wtedy zaloguj się do serwisu transakcyjnego i odbierz mOkazję.

4. Wykonaj min. 5 transakcji kartą oraz min. 1 transakcję BLIK w kolejnym miesiącu, by otrzymać 100 zł zwrotu na konto otworzone w promocji!

Poznaj konto za 0 zł i zgarnij 100 zł

Masz 0zł za:

  • prowadzenie konta
  • kartę płatniczą zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie - przy łącznej kwocie transakcji kartą na 350 zł w miesiącu
  • przelewy internetowe
  • wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce od 100 zł
  • wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą

 

 

Pokaż, że lubisz grać i wybierz kartę dla siebie z gamingowym wzorem

Sprawdź jak aktywować kod G2A Plus:

Krok 1. Wejdź na: https://www.g2a.com/plus/redeem-gift-card

Krok 2: Wpisz kod, który otrzymałeś w mOkazji

Krok 3. Kliknij Redeem

Krok 4. Wpisz adres e-mail i kliknij Start using G2A Plus

Nota prawna:

 

To nie jest oferta.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

 

Do Promocji „Oferta dla graczy - nowi klienci” możesz przystąpić w dniach 08.04.2021r. do 30.06.2021r. Promocja obowiązuje od 08.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

31.08.2021 r. jest to ostatni dzień, w którym możesz otrzymać Nagrodę.

Z Promocji może skorzystać pierwszych 5000 osób, które do niej przystąpią. Szczegóły, Regulamin Promocji „Oferta dla graczy – nowi kliencie” oraz aktualną liczbę osób, które mogą jeszcze przystąpić do Promocji znajdziesz na stronach:

eKonto możliwości:

https://www.mbank.pl/lp2/2021/m1/indywidualny/konta/young/kontodlagracza/

eKonto osobiste:

https://www.mbank.pl/lp2/2021/m1/indywidualny/konta/standard/kontodlagracza/

 

W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem Promocji, która w okresie od 08.04.2021 do 30.06.2021 spełni łącznie następujące warunki:

k. jest Nowym klientem Banku,

l. złoży wniosek o otwarcie Rachunku wraz z Kartą,

m. przystąpi do Promocji poprzez zaznaczenie na wniosku, oświadczenia o treści: „Przystępuję do Promocji oraz zgadzam się na dostarczenie jej Regulaminu przez stronę internetową Banku”, oraz zaakceptuje oświadczenia dotyczące tej Promocji,

n. zaznaczy na wniosku oświadczenie dotyczące programu mOkazje,

o. zawrze umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie może otworzyć konta razem z drugą osobą).

Definicja Nowego Klienta znajduje się w Regulaminie Promocji.

 

Nagrodami w Promocji są:

a. kod uprawniający do rocznej subskrypcji G2A Plus (Nagroda 1),

b. zwrot 100zł na Rachunek Uczestnika Promocji (Nagroda 2).

Nagrodę 1 otrzymasz jeśli:

e. wykonasz min. 5 Transakcji Kartą oraz min. 1 Transakcję BLIK w miesiącu otwarcia i lub/w pierwszym pełnym miesiącu po otwarciu Rachunku,

f. transakcje nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś.

 

Jeśli wykonasz powyższe warunki, to Nagrodę 1 udostępnimy Ci w szczegółach mOkazji G2A Plus (w serwisie transakcyjnym oraz aplikacji mobilnej: na stronach mOkazji) na koniec drugiego pełnego miesiąca po otwarciu Rachunku. Nagroda 1 będzie dostępna najpóźniej do dnia 30.09.2021. Nagrodę 1 aktywujesz wpisując promocyjny kod rabatowy na stronie Usługodawcy maksymalnie do 30.09.2021 włącznie.

 

Nagrodę 2 otrzymasz jeśli:

e. wykonasz min. 5 Transakcji Kartą oraz min. 1 Transakcję BLIK w drugim pełnym miesiącu po otwarciu Rachunku,

f. transakcje nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś.

Nagrodę 2 otrzymasz w postaci jednorazowego zwrotu na Rachunek otwarty w Promocji do końca kolejnego miesiąca, po którym spełniłeś warunki Promocji.

 

Jeśli w trakcie trwania Promocji zmienisz typ Rachunku na inny z oferty banku lub przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, to z dniem przekształcenia Rachunku przestajesz być Uczestnikiem Promocji.

 

eKonto osobiste to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 7 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na www.mBank.pl/m

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konta osobiste w mBanku S.A., są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na stronie www.mBank.pl/lp/regulaminy-kont/

 

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za eKartę wirtualną określone są w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/ekarta/

Walutą rozliczeniową jest PLN. Transakcje w euro dla eKarty EURO i eKarty wirtualnej EURO oraz dolar amerykański dla eKarty USD i eKarty wirtualnej USD w dalszym ciągu pozostaną bez dodatkowych opłat za przewalutowanie. Przewalutowanie dla pozostałych walut zgodnie z Taryfą.