Którędy po prawko? Przekonaj się co może dać Ci mBank

na kurs, egzamin czy pierwszy samochód. 

 

Płacisz za co potrzebujesz, a kasa na Twój cel sama się odkłada

15% zniżki na ubezpieczenie online, które naliczy się automatycznie + 100 zł premii za zakup ubezpieczenia

 

Nie musisz prosić rodziców, czy rodziny o zniżki, masz je na start

Szybka zrzutka ze znajomymi na paliwo?

 

W aplikacji mBanku zrobicie to od ręki

gdziekolwiek jesteś

 

Nie musisz odliczać gotówki na stacji benzynowej

Chcesz więcej? Napisz, do czego przyda Ci się prawko!

Autorom najlepszych odpowiedzi mBank dorzuci 3 × 4000 zł na auto, lub 90 × 200 zł na paliwo

 

biorę udział w konkursie

Poznaj konto, z którym możesz więcej

 

Masz 0 zł za:

  • prowadzenie konta

  • karta, która wygląda tak, jak chcesz

  • przelewy internetowe

  • wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą

   

Sprawdź, jak łatwo zyskać nawet 200 zł!

 

Otwórz promocyjne eKonto możliwości w dniach od 01.07.2021 roku do 26.10.2021 roku i zyskaj:

 

Zapłać minimum 3 razy telefonem

 

Wykonaj minimum 3 przelewy na numer telefonu

 

Utrzymaj minimum 30 zł na celu oszczędnościowym.

 

Spełnij wszystkie warunki i zgarnij dodatkowo 90 zł

Czas na spełnienie warunków masz do końca pierwszego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta. Premię wypłacimy Ci w postaci zwrotu na konto promocyjne do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto promocyjne. 

 

Przykład:  jeżeli konto otworzyłeś w połowie lipca, to czas na spełnienie warunków masz do końca sierpnia, a premię wypłacimy Ci do końca września. Jeżeli warunki spełniłeś jeszcze w lipcu, to premię wypłacimy Ci również do końca września.

Jeśli otworzysz konto na selfie lub przez e-dowód zyskasz dodatkowe 50 zł premii

 1. Pobierz aplikację mBanku
 2. Złóż wniosek o konto
 3. Spełnij warunek otrzymania premii I lub premii II lub premii III

Zobacz, jak otworzyć konto na selfie

 

 1. Złóż wniosek o konto (potrzebny jest do tego e-dowód)
 2. Spełnij warunek otrzymania premii I lub premii II lub premii III

 

Zobacz, jak otworzyć konto przez e-dowód

 

Chcę otworzyć konto przez e-dowód

To, co zobaczysz poniżej to informacje natury prawnej, czyli wszystkie szczegóły, które dotyczą tej oferty.

To nie jest oferta. 

Do promocji „I możesz więcej - V edycja” można przystąpić 01.07.2021 roku do 26.10.2021 roku. Promocja obowiązuje od 01.07.2021 roku do 26.02.2022 roku. i jest skierowana do nowych klientów Banku, mających ukończone 18 lat, którzy w okresie, w którym można przystąpić do promocji złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto możliwości (konto promocyjne), wraz z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej (karta), zaakceptują oświadczenia zawarte na ww. wniosku oraz zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych. Definicję nowego klienta określa Regulamin Promocji. Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki uczestnictwa, może otrzymać premie w wysokości do 200 zł w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym otwarto konto promocyjne. Warunkiem przyznawania premii jest spełnienie warunków od dnia otwarcia konta promocyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego: wykonanie minimum trzech płatności telefonem, wykonanie minimum trzech przelewów na numer telefonu, posiadanie aktywnego celu oszczędnościowego którego saldo w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego wynosi przynajmniej 30 zł. Za spełnienie powyższych 3 warunków, Uczestnik Promocji otrzymuje dodatkową premię. Premię za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód otrzymasz, jeżeli otworzysz eKonto możliwości na selfie lub przez e-dowód oraz spełnisz warunki otrzymania premii I (czyli minimum 3 płatności telefonem) lub premii II (czyli minimum 3 przelewy na telefon) lub premii III (czyli aktywny cel oszczędnościowy). Szczegółowe zasady przyznania i wypłaty premii zostały opisane w Regulaminie Promocji „I możesz więcej - V edycja” zamieszczonym na:  www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/i-mozesz-wiecej-v-edycja.pdf

  

eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na www.mBank.pl/m

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konta osobiste w mBanku S.A., są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości

detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości

detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na stronie www.mBank.pl/lp/regulaminy-kont/

 

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/karta-do-ekonta/.

 

Pamiętaj, że mBank udostępnia aplikację tylko za pomocą autoryzowanych sklepów – App Store (iOS - Apple), Google Play (Android), AppGallery dla telefonów Huawei. Do pobrania oraz aktualizacji

aplikacji używaj zawsze tych sklepów, ponieważ znajdujące się tam programy są cyfrowo podpisane i przechodzą proces weryfikacji, a więc gwarantują Ci bezpieczeństwo. Nigdy nie pobieraj aplikacji

z niezaufanych źródeł! Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma system operacyjny w wersji minimum Android 7.0 lub iOS 12.0 (lub nowsze). Zapoznaj się z polityką prywatności aplikacji mobilnych. Więcej informacji na: https://www.mbank.pl/indywidualny/aplikacja-i-serwis/platnosci/

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem umożliwiającym regularne oszczędzanie, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku, dostępnych na stronie www.mBank.pl/cele/2, w placówkach mBanku oraz u operatorów mLinii.

Opłata za kartę debetową Visa Me wydaną do rachunku dla osób od 13 do 24 lat wynosi 0 zł. Dla Klientów korzystających z rachunków eKonto możliwości wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą z w danym miesiącu kalendarzowym są bezpłatne. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek, kartą debetową Visa Me, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji. Dedykowana grafika jest dostępna dla kart debetowych Visa Me. Zasady umieszczania grafik określa Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową Visa Me, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2 % wartości transakcji.

  

Średnia liczba transakcji BLIK w mBanku S.A., została obliczona na podstawie wewnętrznych danych mBanku S.A., za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

Szczegóły dotyczące usług płatniczych i systemu płatności BLIK zawiera Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępny na https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/uslugi-platnicze/

 

Konkurs „Prawko jest bliżej niż myślisz”

Organizatorem Konkursu jest Energy BBDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działający na zlecenie mBanku SA. Konkurs „Prawko jest bliżej niż myślisz” rozpoczyna się od dnia 21.06.2021 r. od godziny 12:00 i trwa do dnia 01.08.2021 r. do godziny 23:59 (dalej „Czas trwania Konkursu”). Konkurs dzieli się na etapy (łącznie trzy etapy), w których przyznawane są nagrody związane z kolejnymi etapami.
I etap konkursu rozpoczyna się dnia 21.06.2021od godziny 12:00 i trwa do dnia 04.07.2021 do godziny 23:59
II etap konkursu rozpoczyna się dnia 05.07.2021od godziny 00:01 i trwa do dnia 18.07.2021 do godziny 23:59
III etap konkursu rozpoczyna się dnia 19.07.2021od godziny 00:01 i trwa do dnia 01.08.2021 do godziny 23:59
Wyniki Konkursu będą ogłoszone poprzez wiadomość wysłaną do Laureata na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia danego Etapu Konkursu. Zwycięskie Odpowiedzi zostaną opublikowanie na Fanpage mBanku na portalu Facebook w terminie do 14 dni od daty zakończenia danego Etapu Konkursu.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które w czasie trwania Konkursu ukończyły co najmniej siedemnasty rok życia , które posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione przez Organizatora ani mBank, ani członkowie ich rodzin. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy, ale tylko jeden raz otrzymać Nagrodę w Konkursie. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik powinien:
Wejść na stronę konkursową, wprowadzić swoje dane kontaktowe (nick, adres e-mail, numer telefonu) i odpowiedzieć w sposób kreatywny na pytanie konkursowe „Do czego przyda Ci się prawo jazdy?”. Odpowiedź powinna liczyć do 500 znaków. W Konkursie do wygrania są 3 Nagrody główne – są to nagrody pieniężne w wysokości po 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) każda, oraz 90 Nagród II stopnia, które są nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200,00 zł (dwieście złotych) każda. Komisja Konkursowa w każdym Etapie Konkursu nagrodzi 1 (jedną) odpowiedź w celu wyłonienia Laureata Nagrody I stopnia oraz 30 (trzydzieści) odpowiedzi w celu wyłonienia Laureatów Nagrody II stopnia, które spełniają wszystkie wymogi Regulaminu, a przy tym w ocenie Komisji Konkursowej są najbardziej kreatywne. Fundatorem Nagród w Konkursie jest mBank.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i przebiegu Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu „Prawko jest bliżej niż myślisz”, dostępnym na stronie www.moje-prawko.pl