Jeśli Twój znajomy założy konto osobiste w aplikacji Ty zyskasz za polecenie nawet:

150 zł

150 zł

200 zł

za eKonto możliwości
(osobie od 18 do 24 lat)

za eKonto do usług

za mKonta Intensive

Jeśli Twój znajomy założy konto i spełni warunki promocji „Bo mogę więcej III” zyska do 400 zł i nawet 6,5% na Moich celach

Jeśli Twój znajomy założy konto i spełni warunki promocji „Zyskaj premie z eKontem do usług” zyska do 520 zł i nawet 6,5% na Moich celach

Jeśli Twój znajomy otworzy konto i spełni warunki promocji „Więcej z mKontem Intensive” zyska nawet 450 zł premii

 

 

Jeśli Twój znajomy otworzy konto osobiste w placówce lub przez stronę mBanku, Ty za polecenie zyskasz nawet:

70 zł

75 zł

75 zł

100 zł

za eKonta możliwości
(osobie od 13 do 17 lat)

za eKonta możliwości
(osobie od 18 do 24 lat)

za eKonto do usług

za mKonta Intensive

Jeśli Twój znajomy otworzy konto i spełni warunki promocji „Zyskuję więcej – bo mogę III” zyska do 140 zł

Jeśli Twój znajomy założy konto i spełni warunki promocji „Bo mogę więcej III” zyska do 400 zł i nawet 6,5% na Moich celach

Jeśli Twój znajomy założy konto i spełni warunki promocji „Zyskaj premie z eKontem do usług” zyska do 520 zł i nawet 6,5% na Moich celach

Jeśli Twój znajomy otworzy konto i spełni warunki promocji „Więcej z mKontem Intensive” zyska nawet 450 zł premii

 

 

Sprawdź, co zrobić by dostać premię za polecenie

(jeżeli już jesteś zapisany, to potwierdź nowe warunki)

 • w aplikacji mobilnej kliknij Usługi > PolecamBank lub

 • w serwisie transakcyjnym kliknij finanse > usługi > Polecambank
 • przekaż identyfikator polecenia
 • Twój znajomy musi wpisać identyfikator na wniosku
 • znajomy, któremu polecasz konto, nie może mieć żadnego konta w mBanku od 1.01.2020 r

Ty

 • 5 transakcji swoją kartą

Twój znajomy

 • konto indywidualne: 5 transakcji kartą i 1 BLIK ze swojego konta

Zobacz na przykładzie, jak to działa

Rejestrujesz się do Programu PolecamBank

03.04 – znajomy otwiera konto

03.04–31.05 – czas na spełnienie warunków przez Ciebie i znajomego

20-30.06 - czas na wypłatę premii przez mBank

Jak Twój znajomy może otworzyć konto osobiste i/lub firmowe?

 •  

  Załóż konto online przez selfie

  • W ten sposób możesz założyć tylko eKonto osobiste i eKonto możliwości. Wypełnij wniosek w aplikacji mobilnej i zaakceptuj umowę online

   • 1. Pobierz za darmo aplikację mobilną i wypełnij wniosek bez wychodzenia z domu

     

     

   • 2. Zaakceptuj umowę kodem sms, który prześlemy na podany przez Ciebie numer telefonu. Konto uruchomimy maksymalnie w następnym dniu roboczym. Zwykle robimy to szybciej.

   • 3. Aktywuj konto zgodnie z instrukcją w pakiecie aktywacyjnym

   • 4. Kartę (jeśli została zamówiona), wyślemy na Twój adres korespondencyjny. Aktywuj kartę i nadaj jej PIN.

 •  

  Załóż konto online i potwierdź umowę przez kuriera

   • 1. Wypełnij wniosek online

   • 2. W ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych zadzwoni do Ciebie kurier, aby umówić się na

    dostarczenie umowy. Przygotuj dokument tożsamości podany we wniosku. Podpisz umowę i

    przekaż ją kurierowi

   • 3. Aktywuj konto zgodnie z instrukcją w pakiecie aktywacyjnym

   • 4. Kartę (jeśli została zamówiona), wyślemy na Twój adres korespondencyjny. Aktywuj kartę i nadaj jej PIN.

 •  

  Załóż konto online i potwierdź umowę w placówce

   • 1. Wypełnij wniosek online

   • 2. Udaj się do wybranej przez siebie placówki. Doradca poprosi Cię o okazanie dokumentu tożsamości podanego we wniosku. Po weryfikacji Twojej tożsamości podpiszesz umowę.

   • 3. Aktywuj konto zgodnie z instrukcją w pakiecie aktywacyjnym

   • 4. Kartę (jeśli została zamówiona), wyślemy na Twój adres korespondencyjny. Aktywuj kartę i nadaj jej PIN.

To nie jest oferta.


PolecamBank
Program PolecamBank rozpoczął się 01.10.2010 r. i trwa przez czas nieokreślony. Warunki programu PolecamBank obowiązują od 03.04.2024 r. do 01.07.2024 r. Polegają na przyznaniu polecającemu premii pieniężnej za otwarcie przez znajomego rachunku. Premia wynosi:

dla  rachunków osobistych:

70 zł za otwarcie rachunku eKonto możliwości 13-17 lat,

150 zł za otwarcie w aplikacji rachunku eKonto do usług lub eKonto możliwości 18-24 lata,

200 zł za otwarcie w aplikacji rachunku mKonto Intensive.

Jeśli znajomy otworzy rachunek osobisty w inny sposób niż w aplikacji, otrzymasz:

75 zł za otwarcie rachunku eKonto do usług  lub eKonto możliwości 18-24 lata;

100 zł otwarcie rachunku mKonto Intensive

dla rachunków firmowych:

150 zł premii za otwarcie rachunku  bieżącego,

200 zł premii za otwarcie rachunku  bieżącego w procesie zakładania firmy z mBankiem,

200 zł premii za otwarcie rachunku  bieżącego z usługą mOrganizer finansów

300 zł premii za otwarcie rachunku dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Premie  wypłacimy jeśli polecający i znajomy spełnią łącznie poniższe warunki. Warunki dla polecającego to:

- zarejestruj się w programie PolecamBank. Wymyśl swój identyfikator poleceń, zapoznaj się i zaakceptuj Regulamin ramowy programu Polecambank i Warunki programu obowiązujące od 03.04.2024 r. do 01.07.2024 r.,

- jeśli jesteś już uczestnikiem programu PolecamBank zaakceptuj Warunki programu obowiązujące od 03.04.2024 r. do 01.07.2024 r.

- poleć co najmniej jeden z ww. rachunków i przekaż swój identyfikator poleceń,

- aktywnie korzystaj z rachunku osobistego tzn. do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po tym miesiącu, w którym znajomy otworzył rachunek wykonaj minimum 5 transakcji kartą w placówkach handlowych lub usługowych (nie dotyczy wypłat z bankomatu) honorujących płatności kartą,

Warunki dla znajomego, któremu poleciłeś rachunek:

- złóż wniosek o rachunek wraz z kartą debetową do rachunku i wpisz w nim identyfikator poleceń otrzymany od polecającego,

- podpisz umowę o prowadzenie rachunku,

- aktywnie korzystaj z rachunku. W miesiącu kalendarzowym, w którym otworzyłeś rachunek lub w następnym miesiącu kalendarzowym wykonaj minimum 5 transakcji kartą wydaną do rachunku w placówkach handlowych lub usługowych. Jeśli otworzyłeś rachunek osobisty dodatkowo  wykonaj minimum jedną transakcję BLIK powiązaną z rachunkiem otwartym z polecenia.

Premię wypłacimy w następnym miesiącu kalendarzowym po tym miesiącu, w którym Ty i znajomy spełniliście warunki jej otrzymania. Szczegółowe zasady, w tym produkty, które mogą polecać uczestnicy programu, opisaliśmy w Warunkach programu obowiązujących od 03.04.2024 r. do 01.07.2024 r. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w programie opisaliśmy w Regulaminie ramowym programu PolecamBank. Oba dokumenty udostępniamy w części PolecamBank w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej i na naszej stronie internetowej https://www.mbank.pl/indywidualny/dla-klienta/polecambank/

 

eKonto możliwości
eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą (od 03.04.2024 prowizja za wypłaty z bankomatów w Polsce poniżej 100 zł będzie wynosić 2,50 zł). Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na
https://mBank.pl/m 
Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konta osobiste w mBanku S.A., są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na stronie
https://mBank.pl/lp/regulaminy-kont
Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na
mBank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/karta-do-ekonta

 

Promocja „Zyskuję więcej – bo mogę III”

Do promocji „Zyskuję więcej – bo mogę III” możesz przystąpić od 14.05.2024 r. do 30.06.2024 r. Promocja obowiązuje od 14.05.2024 r. do 30.09.2024 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci premię. Promocja jest skierowana do nowych klientów Banku, w wieku od 13 do 17 lat, którzy w okresie, w którym można przystąpić do promocji, spełnią łącznie następujące warunki:

– złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto możliwości (konto promocyjne), wraz z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej (karta) – w przypadku, gdy chcą korzystać z preferencyjnej stawki za przewalutowanie transakcji zagranicznych wynoszącej 0%, muszą wybrać kartę debetową VISA ME,

– zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych,

– ich rodzic/opiekun prawny wyrazi zgodę na zawarcie z Bankiem umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych i na uczestnictwo w promocji,

– ich rodzic/opiekun prawny wyrazi zgodę na założenie rachunku umożliwiającego regularne oszczędzanie „Moje Cele”.

założysz rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie „Moje Cele”. Można to zrobić w trakcie wypełniania wniosku o założenie konta promocyjnego. Rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie „Moje Cele” można założyć po otwarciu konta promocyjnego w aplikacji mobilnej lub w serwisie transakcyjnym. Masz na to czas do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym założyłeś konto promocyjne. Przykład: jeżeli otworzysz konto promocyjne w maju, to rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie „Moje Cele” musisz założyć najpóźniej w ostatnim dniu czerwca.

Definicję nowego klienta określa regulamin promocji. W promocji nie mogą wziąć udziału klienci otwierający rachunek wspólny.

Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki uczestnictwa, może otrzymać premię w wysokości do 140 zł.

Warunkiem przyznawania premii I, II i III jest spełnienie warunków od dnia otwarcia konta promocyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego.

Warunek dla premii I za płatność telefonem to wykonanie minimum trzech płatności telefonem za pomocą aplikacji Google Pay lub Apple Pay, do których dodana jest karta wydana do konta promocyjnego, lub przez BLIK zbliżeniowy. Premia I wynosi 10 zł.

Warunek dla premii II za przelew na numer telefonu to wykonanie minimum trzech przelewów na numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK. Premia II wynosi 10 zł.

Warunek dla premii III za cel oszczędnościowy to posiadanie aktywnego celu oszczędnościowego, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego wynosi przynajmniej 30 zł. Premia III wynosi 10 zł.

Za spełnienie wszystkich warunków do uzyskania premii I, premii II i premii III jest dodatkowa premia w wysokości 110 zł.

Premię wypłacimy Ci w postaci zwrotu na konto promocyjne do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto promocyjne. Na przykład jeżeli konto promocyjne otworzyłeś w połowie maja, to czas na spełnienie warunków masz do końca czerwca, a premię wypłacimy Ci do końca lipca. Jeżeli warunki spełniłeś jeszcze w maju, to premię wypłacimy Ci również do końca lipca.

Aby korzystać z preferencyjnej stawki za przewalutowanie transakcji zagranicznych wynoszącej 0% przy użyciu wyłącznie karty debetowej VISA ME wydanej do konta promocyjnego, musisz spełnić następujące warunki:

 1. aktywować usługę wielowalutową przez aplikację mobilną w czasie trwania promocji,
 2. wykonać transakcję zagraniczną kartą debetową VISA ME,
 3. nie anulować tych transakcji (zwrot towaru lub usługi).

Okres do 12 miesięcy korzystania z preferencyjnej stawki za przewalutowanie transakcji zagranicznych wynoszącej 0% jest liczony od dnia otwarcia konta promocyjnego. Przykłady tego, jak liczymy ten okres, znajdują się w regulaminie promocji.

Od 14.05.2024 r. do 30.09.2024 r. możesz dowolnie włączać/wyłączać usługę wielowalutową. Po terminie 30.09.2024 r. nie będzie możliwości aktywacji usługi wielowalutowej z preferencyjną stawką za przewalutowanie transakcji zagranicznych wynoszącą 0%.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty premii zostały opisane w Regulaminie promocji „Zyskuję więcej – bo mogę III” zamieszczonym na: https://mbank.pl/pdf/promocje/konta/zyskuje-wiecej-bo-moge-iii.pdf.

 

Promocja „Bo mogę więcej III”

Do promocji „Bo mogę więcej III” można przystąpić od 08.02.2024 r. do 05.06.2024 r. Promocja obowiązuje od 08.02.2024 r. do 30.09.2024 r. i jest skierowana do nowych klientów Banku, mających ukończone 18 lat, którzy w okresie, w którym można przystąpić do promocji, złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto możliwości (konto promocyjne), wraz z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej (karta), zaakceptują oświadczenia zawarte na ww. wniosku oraz zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych. Definicję nowego klienta określa Regulamin Promocji. Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki uczestnictwa, może otrzymać premie w wysokości do 400 zł w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym otwarto konto promocyjne. Warunkiem przyznawania premii jest spełnienie warunków od dnia otwarcia konta promocyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego. Warunki to: wykonanie minimum pięciu płatności telefonem przy pomocy aplikacji Google Pay lub Apple Pay (do których dodana jest karta wydana do konta promocyjnego lub przez BLIK zbliżeniowy), wykonanie minimum pięciu przelewów na numer telefonu oraz posiadanie aktywnego celu oszczędnościowego. Przez aktywny cel oszczędnościowy rozumiemy rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie, powiązany z kontem promocyjnym, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego wynosi przynajmniej 50 zł. Za spełnienie powyższych trzech warunków Uczestnik Promocji otrzymuje dodatkową premię 140 zł. Premię 200 zł za założenie konta na selfie albo e-dowód otrzymasz, jeżeli założysz eKonto możliwości na selfie albo e-dowód oraz spełnisz warunki otrzymania premii I (czyli minimum 5 płatności telefonem), premii II (czyli minimum 5 przelewów na telefon) oraz premii III (czyli aktywny cel oszczędnościowy). Dodatkowo możesz otrzymać Promocyjne oprocentowanie na rachunku Moje Cele w wysokości:

1) 6,5% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy założą eKonto możliwości na selfie albo e-dowód

2) 5,3% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy założą eKonto możliwości w inny sposób niż na selfie albo e-dowód.

Oprocentowanie środków przewyższających kwotę 50 000 zł na rachunku Moje Cele wynosi 0,5% w skali roku.

Kwota łączna promocyjnych środków dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 800 mln zł dla klientów, którzy otworzyli eKonto możliwości w promocji „Bo mogę więcej III” (lub eKonto osobiste w promocji „Zyskaj premie z eKontem osobistym III”). Gdy kwota promocyjnych środków dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln zł oraz ulegnie wyczerpaniu, przekażemy o tym informację na stronach:
https://www.mbank.pl/indywidualny/m/i-mozesz-wiecej
oraz
https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-osobiste
. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego oszczędzania przez trzy kolejne pełne miesiące (np. jeżeli otworzysz rachunek Moje Cele 08.02.2024 r., to promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało w lutym, marcu, kwietniu i maju). Po tym okresie środki na rachunku Moje Cele będą oprocentowane zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Promocyjne oprocentowanie na rachunku Moje Cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. Warunek jest sprawdzany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (np. jeżeli masz eKonto, do którego podpięte są rachunki Moje Cele i ostatniego dnia września miałeś na nich 300 zł, aby mieć promocyjne oprocentowanie na koniec marca, na tych rachunkach musisz mieć o 100 zł więcej niż ostatniego dnia lutego).

Czyli: stan Twoich środków na rachunku Moje cele na 29.02 = 300 zł

Gdy stan Twoich środków na rachunku Moje cele na 31.03 = 400 zł -> naliczy się Promocyjne oprocentowanie

Gdy stan Twoich środków na rachunku Moje cele na 31.03 = 399 zł -> nie naliczy się Promocyjne oprocentowanie

Szczegółowe zasady przyznania i wypłaty premii zostały opisane w Regulaminie Promocji „Bo mogę więcej III” zamieszczonym na
https://mbank.pl/pdf/promocje/konta/bo-moge-wiecej-iii.pdf

 

eKonto do usług to:

0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,

0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 9 zł przy braku spełnienia tego warunku),

0 zł za wypłaty kartą od 300 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 300 zł wynosi 2,50 zł).

0 zł za przelewy internetowe w złotówkach,

0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A

 

Promocja „Zyskaj premie z eKontem do usług”

Promocja „Zyskaj premie z eKontem do usług” trwa od 03.04.2024 r. do 31.10.2024 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci Premie. Do promocji można przystąpić w terminie od 03.04.2024 r. do 05.06.2024 r. spełniając w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji, poniższe warunki:

1) jesteś nowym klientem banku,

2) złożysz wniosek o otwarcie eKonta do usług wraz z wnioskiem o wydanie karty,

3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE OŚWIADCZENIA,

4) zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).

W Promocji może wziąć udział nowy klient banku, czyli osoba, która począwszy od 1.01.2020 r. nie była i nadal nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem:

 • rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
 • rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017

Nagrodami w promocji są:

Premia za szybki Wpływ i Transakcje w wysokości 100 zł,

Premia I za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

Premia II za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,

Bonus za otwarcie eKonta do usług przez selfie albo e-dowód w wysokości 200 zł,

Bonus za otwarcie eKonta Junior w wysokości 120 zł.

Dodatkowo możesz otrzymać promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości:

 • 6,5% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto do usług przez selfie albo e-dowód,
 • 5,3% w skali roku do kwoty 50 000 zł dla klientów, którzy otworzą eKonto do usług w inny sposób niż przez selfie albo e-dowód.

Oprocentowanie środków przewyższających kwotę 50 000 zł na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele wynosi 0,5% w skali roku.

Kwota łączna promocyjnych środków dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 800 mln PLN dla klientów, którzy otworzyli eKonto do usług w promocji „Zyskaj premie z eKontem do usług”, eKonto osobiste w promocji „Zyskaj premie z eKontem osobistym III” lub eKonto możliwości w promocji „Bo mogę więcej III”.

Gdy kwota środków promocyjnych dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln zł oraz ulegnie wyczerpaniu, zamieścimy taką informacją na stronach: https://www.mbank.pl/indywidualny/m/i-mozesz-wiecej/ https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-osobiste/ oraz https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-do-uslug/

Łączna wartość premii za szybki Wpływ i Transakcje, Premii I/II za Wpływ i Transakcje oraz Bonusa za otwarcie eKonta do usług na selfie albo przez e-dowód, a także Bonusa za otwarcie konta dla dziecka wynosi maksymalnie 520 zł.

Łączna wartość premii wynosi maksymalnie 200 zł. Łączna wartość bonusów wynosi maksymalnie 320 zł.

Premie i bonusy są niezależnie od siebie, np. możesz zyskać wszystkie premie i bonusy, czyli łącznie 520 zł. Jednak również możesz otrzymać jedną z premii/bonusu w zależności od tego jakie i kiedy spełniłeś warunki.

Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki:

 • zrobisz wpływ na Twoje eKonto do usług w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia,
 • zrobisz minimum 8 transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta do usług i/lub w kolejnym miesiącu,
 • Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).
 • Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w kwietniu i wykonałeś Wpływ w ciągu 7 dni kalendarzowych oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji w kwietniu i/lub w maju, to Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca czerwca.

Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli spełnisz łącznie warunki:

 • zrobisz wpływ na Twoje eKonto do usług odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta do usług,
 • zrobisz minimum 8 transakcji odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta do usług,
 • Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca trzeciego/czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w kwietniu, wykonałeś Wpływ i Transakcje w czerwcu/lipcu, to odpowiednio Premie I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca lipca/sierpnia.

Bonus za otwarcie eKonta do usług przez selfie albo e-dowód otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

 • otworzysz eKonto do usług przez selfie albo e-dowód,
 • spełnisz wszystkie warunki do otrzymania Premii za szybki Wpływ i Transakcje oraz Premii I i II za Wpływ i Transakcje.

Bonus za otwarcie eKonta do usług przez selfie albo e-dowód oraz za spełnienie łącznie wszystkich warunków do otrzymania Premii za szybki Wpływ i Transakcje oraz Premii I i II za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w kwietniu i spełniłeś łącznie wszystkie warunki do otrzymania Premii za szybki Wpływ i Transakcje oraz Premii I i II za Wpływ i Transakcje to Bonus za otwarcie eKonta do usług przez selfie albo e-dowód otrzymasz do końca sierpnia.

Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

 • otworzysz eKonto do usług,
 • następnie otworzysz eKonto Junior dla dziecka do końca pierwszego miesiąca następującego po otwarciu eKonta do usług.

Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta do usług, np. jeśli przystąpiłeś do promocji w kwietniu i w maju otworzyłeś eKonto Junior, to Bonus otrzymasz do końca czerwca.

Dodatkowo, nagrodą w promocji jest promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele. Będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele przez trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe (np. jeżeli otworzysz rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele 03.04.2024 r., to Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało w ostatnich dniach kwietnia, w maju, w czerwcu i w lipcu).

Po tym okresie środki na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele będą oprocentowane zgodnie z aktualnie obowiązującą w banku Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A

Promocyjne oprocentowanie na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. Warunek jest sprawdzany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (np. jeżeli masz eKonto, do którego podpięte są rachunki do regularnego oszczędzania Moje cele i ostatniego dnia kwietnia miałeś na nich 300 zł, aby mieć Promocyjne oprocentowanie na koniec maja, na tych rachunkach musisz mieć o 100 zł więcej niż ostatniego dnia kwietnia.

Jeżeli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia rachunku, promocja przestanie Cię obowiązywać.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji oraz warunki otrzymania premii i bonusów opisaliśmy w Regulaminie promocji „Zyskaj premie z eKontem do usług” zamieszczonym na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-do-uslug/

 

mKonto Intensive
Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konto oraz kartę debetową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mBank.pl/oferta-indywidualna-intensive/konta/mkonto-intensive/ Bezpłatne są 3 przelewy ekspresowe w miesiącu. Czwarty i kolejne kosztują 5 zł.


Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek