Oferta mBanku dla posiadaczy mKonta Aquarius i mKonta Aquarius intensive pozwala dzielić się korzyściami między odrębnymi rachunkami i redukować opłaty za prowadzenie kont. 

Jeśli ktoś z Twoich najbliższych posiada konto indywidualne w mBanku 
i mieszkacie razem, możesz podzielić się benefitami konta Aquarius:

Wszystko zostaje w rodzinie - pieniądze i korzyści

Jeśli jesteś posiadaczem mKonta Aquarius, wszystkie przywileje z nim związane możesz udostępnić swoim najbliższym, z którymi mieszkasz. 

Wystarczy, aby osoba, którą chcesz obdarować benefitami:

Przywileje w ramach Pakietu rodzinnego możesz również podarować dziecku. 
Będzie ono wtedy mogło bezpłatnie wypłacać pieniądze ze wszystkich bankomatów w Polsce. 
Wystarczy, że posiada lub otworzy IzzyKonto w mBanku.

Z pakietu skorzysta współmałżonek, partner lub dziecko, z którymi mieszkasz. Wystarczy, że łącznie spełniacie warunki wpływów lub posiadanych aktywów w mBanku, aby posiadać bezpłatne konta Aquarius dla obojga.

1. Upewnij się, że osoba, z którą chciałbyś podzielić się przywilejami z Pakietu rodzinnego, jest już posiadaczem mKonta AquariusAquarius intensive lub IzzyKonta, w przypadku dziecka. 
Jeśli nie, należy przekształcić dotychczasowe konto lub założyć nowe.

2. Zadzwoń na mLinię i podaj dane osoby, którą chciałbyś obdarować benefitami

3. Od momentu potwierdzenia aktywacji Pakietu rodzinnego, oboje możecie korzystać z jego przywilejów.