Wyjątkowa oferta dla klientów z rachunkiem premium

Powiększ swoje oszczędności. Wszystkie wpłaty nowych środków na eKonto oszczędnościowe będą oprocentowane 2% przez 4 miesiące do 500 tysięcy złotych. Tylko dla posiadaczy mKonta Intensive. Promocja „mKonto Intensive i 2% na nowe środki” trwa od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.


Jak założyć eKonto oszczędnościowe w promocji?

 

Co to są nowe środki i jak je obliczamy?

Nowe środki to różnica pomiędzy sumą Twoich pieniędzy w chwili składania wniosku (A) a sumą Twoich pieniędzy w dniu w którym przypada data weryfikacji salda (B) – 31.05.2019 r.

Dlaczego warto założyć konto oszczędnościowe?

 


Dobry zysk w krótkim terminie

Zyskaj aż 2% w skali roku przez pierwsze 4 miesiące.


Wysoki limit wpłaty

Atrakcyjne oprocentowanie zostanie naliczone nawet do kwoty 500 tysięcy złotych.


Bez utraty odsetek

W razie potrzeby możesz wypłacić pieniądze z konta oszczędnościowego nie tracąc naliczonych odsetek.
Jeden przelew w miesiącu jest bezpłatny.


Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Czym jest mKonto Intensive?

  • mKonto Intensive to rachunek premium w naszej ofercie. Jego posiadacze zyskują:

   • dostęp do wyjątkowej oferty (promocyjnego eKonta oszczędnościowego na nowe środki, karty wielowalutorej Visa Świat Intensive, najlepszej oferty kredytu hipotecznego w naszym banku)

   • darmowe bankomaty na całym świecie

   • 3 darmowe przelewy ekspresowe w miesiącu

   • pomoc asystenta Concierge

   • priorytetową obsługę na mLinii

  • Prowadzenie rachunku jest darmowe jeśli na konto wpływa minimum 7000 złotych miesięcznie lub jeśli łączna suma aktywów zgromadzonych w mBanku to minimum 100 000 złotych.

    

   W przypadku niespełnienia warunków opłata za konto wynosi 49.50 złotych.

   Dowiedz się więcej

 • 2.  

  Jakie będzie oprocentowanie po 4 pierwszych miesiącach?

  • Oprocentowanie po okresie promocyjnym będzie wynosiło 0.4% dla środków 100 000 złotych oraz 0.7% dla środków powyżej 100 000 złotych.

 • 3.  

  Jestem nowym klientem mBanku. Czy wpłacone przeze mnie środki będą traktowane jako „nowe”?

  • Tak. Wszystkie środki, które wpłacisz na promocyjny rachunek oszczędnościowy będą potraktowane jako nowe środki, ponieważ w dniu weryfikacji salda (31.05.2019 r.) nie posiadałeś żadnych środków w mBanku.

To nie jest oferta. Promocja „mKonto Intensive i 2% na nowe środki” trwa od 18.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

Do Promocji możesz przystąpić, jeśli spełnisz poniższe warunki:
- jesteś nowym klientem i w okresie trwania Promocji złożysz wniosek o otwarcie mKonta Intensive oraz zamówisz kartę debetową Visa Świat Intensive (dalej zwaną Kartą) – lub
- jesteś już klientem Banku, posiadasz mKonto Intensive, a w okresie trwania Promocji złożysz wniosek o otwarcie promocyjnego eKonta oszczędnościowego na Nowe środki lub dokonasz modyfikacji tego eKonta oszczędnościowego na Nowe środki,
- zaakceptujesz treść Regulaminu „mKonto Intensive i 2% na nowe środki”,
- zawrzesz umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych – musi to być indywidualna umowa,
- w okresie obowiązywania Promocji zasilisz rachunek Nowymi środkami.

Definicja Nowych środków oraz definicja Nowego Klienta znajdują się w Regulaminie Promocji.

Dla Nowego Klienta nagrodą w Promocji jest zwolnienie przez okres 24 miesięcy z miesięcznej opłaty za kartę, jeśli Uczestnik Promocji zawnioskuje o nią razem z mKontem Intensive na jednym wniosku. Okres zwolnienia z miesięcznej opłaty za Kartę liczony jest od momentu przystąpienia do Promocji przez 24 pełne miesiące kalendarzowe.

Po zakończeniu Promocji, Bank będzie naliczał opłaty za korzystanie z Karty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. zwaną dalej TOiP, obowiązującą w Banku.

Po otwarciu mKonta Intensive Uczestnik Promocji staje się Obecnym Klientem. Promocja dla Obecnego Klienta polega na umożliwieniu Uczestnikowi Promocji otwarcia w trakcie trwania Promocji eKonta oszczędnościowego na Nowe środki i posiadania na nim przez 4 miesiące od dnia jego otwarcia promocyjnego oprocentowania w wysokości 2% dla Nowych środków do maksymalnej kwoty 500 000 zł. Pozostałe środki powyżej tej kwoty oprocentowane będą odpowiednio:
- do 99 999,99 zł – 0,4%
- nadwyżka powyżej 99 999,99 zł – 0,7%.

Środki wpłacone na eKonto oszczędnościowe na Nowe środki w Promocji i niespełniające definicji Nowych środków, określonej w Regulaminie Promocji, będą oprocentowane według oprocentowania standardowego dla eKonta oszczędnościowego zgodnego z Tabelą stóp procentowych  dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.(dalej Tabela).

Po zakończeniu Promocji środki na eKoncie oszczędnościowym oprocentowane będą zgodnie z  Tabelą.

Wszystkie opłaty dotyczące rachunku promocyjnego są tożsame z opłatami i prowizjami obowiązującymi w przypadku standardowego eKonta oszczędnościowego.

Jeśli Uczestnik Promocji posiada więcej niż jedno eKonto oszczędnościowe na standardowych warunkach, może dokonać modyfikacji jednego z eKont oszczędnościowych i skorzystać w jego ramach z Promocji. eKonto oszczędnościowe możesz otworzyć tylko w okresie obowiązywania Promocji. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz w czasie jej trwania.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania promocyjnego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie Promocji „mKonto Intensive i 2% na nowe środki”, zamieszczonym na stronie www.mbank.pl/pdf/promocje/konto/mkonto-intensive-i-2-na-nowe-srodki-do-31-08-2019.pdf  Po zakończeniu Promocji miesięczna opłata za Kartę wyniesie 10 zł.

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem eKonto oszczędnościowe, dostępne są w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku dostępnych powyżej.

 

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek