Dlaczego warto otworzyć lokatę na nowe środki

  • Bezpiecznie ulokowane oszczędności
   Twoje pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny sprawdź
   Kwota nieprzekraczająca 100 000 EUR (równowartość w złotych) jest gwarantowana w całości
  • Brak maksymalnego limitu wpłaty
   Ty decydujesz, na jaką kwotę nowych środków chcesz założyć lokatę – wystarczy już 1000 zł
  • Nieograniczona liczba lokat
   Możesz założyć tyle lokat na nowe środki, ile chcesz

 
Co to są nowe środki i jak je obliczamy
 

Nowe środki to różnica między sumą Twoich pieniędzy w chwili składania wniosku (A), a sumą Twoich pieniędzy w dniu, w którym przypada data weryfikacji salda (B) 1.06.2020 r.

 

 

Zobacz, jak możesz oszczędzać i wybierz najlepszy dla Ciebie sposób

 

Moje cele w promocji na 1,8%

 • zacznij regularnie oszczędzać z promocyjnym oprocentowaniem do 10 000 zł
więcej na temat Moje cele w promocji na 1,8%
 

Lokata terminowa

 • oprocentowanie nominalne 0,01% w skali roku
 • na 3 miesiące lub 6 miesięcy z wpłatą od 1000 zł 
więcej na temat Lokata terminowa
 

eKonto oszczędnościowe

 • wygodna forma oszczędzania na co dzień
 • oprocentowanie już pierwszej złotówki
więcej na temat eKonto oszczędnościowe

Myślisz o swoich oszczędnościach długoterminowo?

 

SPRAWDŹ, czy inwestowanie jest dla Ciebie

 
Pytania i odpowiedziFundacja Języka Polskiego przyznała nam „Językowy znak jakości”, który potwierdza, że treści na naszej stronie są przyjazne, proste i zrozumiałe. Dowiedz się więcej.

To nie jest oferta.

Szczegółowe informacje, w tym warunki i oprocentowanie związane z lokatą na nowe środki znajdują się w Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mBank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokata-dla-nowych-srodkow/. Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B, gdzie:
A - to suma Twoich pieniędzy w chwili składania wniosku
B - to suma Twoich pieniędzy na dany dzień (informacja o dacie przeliczenia salda dostępna: www.mBank.pl/nowe-srodki/weryfikacja-salda/)
W kwotach A i B uwzględniamy pieniądze w złotych polskich na rachunkach osobistych, oszczędnościowych i lokatach.
Informację o kwocie nowych środków sprawdzisz we wniosku o lokatę. Każda otwarta lokata zmniejsza kwotę nowych środków. Lokatę może otworzyć tylko Posiadacz rachunku.

 

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

 Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.

W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.

 Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną -Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.