Niech Twoje oszczędności się rozrosną

z lokatą na nowe środki

czas trwania lokaty

na dzień sprawdzania salda

nominalne w skali roku


Szczegóły lokaty

 • Lokata na nowe środki jest odnawialna czyli przedłuża się sama (automatycznie) na warunkach lokaty standardowej, wartość oprocentowanie znajdziesz w Tabeli oprocentowania
 • Lokata otwierana jest wyłącznie dla nowych środków
 • Jeśli potrzebujesz środków wcześniej, możesz zerwać lokatę przed terminem zanim skończy się czas trwania Twojej lokaty
 • Twoje pieniądze są u nas bezpieczne, dzięki objęciu ich gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).
Lokata na nowe środki Oprocentowanie nominalne w skali roku
3-miesięczna 1,50%
6-miesięczna 1,50%
9-miesięczna 1,50%
stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01%

 

Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B

A- to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym składasz wniosek
B- to suma Twoich pieniędzy w dniu, który podaliśmy we wniosku

 

W kwotach A i B uwzględniamy pieniądze w złotych polskich na rachunkach osobistych, oszczędnościowych i lokatach.


Informację o kwocie nowych środków, sprawdzisz we wniosku o lokatę. 
Każda otwarta lokata zmniejsza kwotę nowych środków. 
Lokatę może otworzyć tylko Posiadacz rachunku.

Data założenia lokaty Data weryfikacji salda
od 09.01.2014 r. do 21.02.2014 r. 19.12.2013 r.
od 21.02.2014 r. do 16.04.2014 r. 14.02.2014 r.
od 17.04.2014 r. do 11 06.2014 r. 10.04.2014 r.
od 12.06.2014 r. do 27.07.2014 r. 21.05.2014 r.
od 28.07.2014 r. do 12.10.2014 r. 23.07.2014 r.
od 13.10.2014 r. do 17.12.2014 r. 30.09.2014 r.
od 18.12.2014 r. do 17.02.2015 r. 12.12.2014 r.
od 18.02.2015 r. do 19.05.2015 r. 12.02.2015 r.
od 20.05.2015 r. do 07.07.2015 r. 11.05.2015 r.
od 08.07.2015 r. do 03.09.2015 r. 01.07.2015 r.
od 04.09.2015 r. do 03.11.2015 r. 01.09.2015 r.
od 04.11.2015 r. do 29.12.2015 r. 30.10.2015 r.
od 30.12.2015 r. do 10.03.2016 r. 20.12.2015 r.
10.03.2016 r. do 09.06.2016 r.  29.02.2016 r. 
10.06.2016 r. do 13.09.2016 r. 31.05.2016 r.
14.09.2016 r. do 15.11.2016 r. 31.08.2016 r.
16.11.2016 r. do 15.02.2017 r. 31.10.2016 r.
16.02.2017 r. do 11.04.2017 r. 31.01.2017 r.
12.04.2017 r. do 05.07.2017 r. 31.03.2017r.
06.07.2017 r. do 07.09.2017 r. 30.06.2017r.
08.09.2017 r. do 10.10.2017 r. 31.08.2017r.
11.10.2017 r. do 09.01.2018 r. 29.09.2017r.
10.01.2018 r. do 27.03.2018 r. 29.12.2017r.
28.03.2018 r. do 12.06.2018 r. 28.02.2018r.
13.06.2018 r. 29.05.2018r.

 

Jak otworzyć lokatę?

Pomnażaj swoje oszczędności


Wypróbuj  mFundusze – proste inwestowanie dla początkujących

 •  

  Kliknij, aby rozwinąć

  •  

    

   Lokata

   mFundusze

   Czego szukasz?

   Bezpiecznego miejsca dla moich oszczędności.

   Możliwości osiągniecia atrakcyjnego  zysku ze zgromadzonych oszczędności

   Ile możesz zyskać?

   Średnio 0-3,5% w skali roku
   Gwarantowane oprocentowanie określone przy zawieraniu umowy

   Średnio 2-8% w skali roku
   Zyski wyższe niż na lokatach w długim okresie czasu. Zależą od wartości inwestycji oraz sytuacji na giełdzie. 

   Czy możesz stracić?

   Nie
   Otrzymasz całą wpłaconą kwotę powiększoną o wypracowane odsetki

   Tak
   Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem  różne rodzaje inwestycji to różne poziomy ryzyka

   Jak długo trwa inwestycja?

   Zwykle do 24 miesięcy

   Najlepiej min. 3 lata

   Ile potrzebujesz na start?

   500-1000 zł

   1000 zł – pierwszy zakup,

   kolejne od 100 zł

   Czy masz stały dostęp do oszczędności?

   Nie:
   Lokata wymaga zablokowania środków na czas trwania lokaty. Jej zerwanie powoduje utratę wypracowanego zysku


   Tak:
   Możesz wpłacać i wypłacać pieniądze kiedy chcesz lub przenosić je dowolnie między 3 mFunduszami. Pamiętaj jednak, że inwestowanie jest dla cierpliwych – dłuższy okres to większa szansa na zysk

Przydatne dokumenty

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i oprocentowanie związane z lokatą na nowe środki znajdują się w Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mBank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokata-dla-nowych-srodkow/. Nowe środki - są to środki pieniężne pochodzące spoza mBank S.A. stanowiące nadwyżkę ponad sumę zgromadzonych aktywów w mBanku na dany dzień (informacja o dacie przeliczenia salda dostępna: www.mBank.pl/nowe-srodki/).

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.