Dnia 7 lutego 2019 roku kończy się promocja Lokaty na nowe środki.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział oraz zapraszamy do korzystania z kolejnych promocji.

 
Szczegóły lokaty:

  • lokata trwa 3 miesiące
  • oprocentowanie 2% nominalnie w skali roku
  • stopa procentowa w razie przedterminowej wypłaty środków pieniężnych wynosi 0,01%
  • minimalna kwota lokaty 1 000 PLN a maksymalna to 500 000 PLN dla jednego Klienta
  • lokata tylko na nowe środki
  • możesz otworzyć dowolną liczbę lokat
  • lokaty są odnawialne na warunkach wskazanych w tabeli oprocentowania

 

 

Czym są nowe środki i jak je obliczamy?

 

Nowe środki to różnica pomiędzy sumą Twoich pieniędzy w chwili składania wniosku (A) a sumą Twoich pieniędzy w dniu w którym przypada data weryfikacji salda (B), to jest 31.12.2018 roku.

 

Aktualna liczba dostępnych lokat: 20 441

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Promocją „Lokata na nowe środki” znajdują się w Regulaminie Promocji „Lokata na nowe środki” dostępnym na https://www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/promocja-nowe-srodki/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na www.mBank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_lokat_terminowych_mLokata_w_mBanku_140510.pdf, w placówkach mBanku oraz u operatorów mLinii. Lokata 3miesięczna oprocentowana nominalnie 2% w skali roku, tylko na nowe środki. Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B, gdzie: A - to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym składasz wniosek; B - to suma Twoich pieniędzy w dniu badania salda to jest 31.12.2018 r. W kwotach A i B uwzględniamy pieniądze w złotych polskich na rachunkach osobistych, oszczędnościowych i lokatach. Informację o kwocie nowych środków, sprawdzisz we wniosku o lokatę. Każda otwarta lokata zmniejsza kwotę nowych środków. Lokatę może otworzyć tylko Posiadacz rachunku. Promocja trwa od 10.01.2019 r. do 07.02.2019 r. lub do wyczerpania dostępnej liczby lokat. Wartość min. lokaty to 1.000 PLN. Maksymalna łączna kwota otwartych przez Klienta Lokat Promocyjnych to suma nowych środków, jednak nie więcej niż 500.000 zł łącznie. Liczba Lokat Promocyjnych dostępna w czasie trwania Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 50 000 lokat dla wszystkich Uczestników Promocji. O aktualnie dostępnej liczbie Lokat Promocyjnych Uczestnik Promocji będzie informowany na stronie internetowej: https://www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/promocja-nowe-srodki/. Aktualizacja odbywać się będzie każdego dnia do wyczerpania liczby Lokat Promocyjnych. W przypadku wyczerpania puli dostępnych Lokat Promocyjnych, lokaty otwarte w dniu publikacji tej informacji na ww. stronie internetowej zostaną otwarte na zasadach promocyjnych i ten dzień będzie ostatnim dniem obowiązywania Promocji.